Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

Money.pl/Tomasz Brankiewicz
(fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
Strona 1 z 2

Zgodnie z ogólną zasadą Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Termin, w ciągu którego powinno dojść do załatwienia jakiejś sprawy administracyjnej (np. wydania lub odmowy wydania zezwolenia) zależy od zakwalifikowania konkretnej sprawy do jednej z trzech wskazanych niżej kategorii zależnie od konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i stopnia skomplikowania sprawy. 

Terminy te (określone w art. 35 K.p.a.) należy traktować także jako terminy maksymalne.  

Jakie sprawy należy załatwić niezwłocznie? 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, czyli w takim czasie, jaki jest konieczny dla załatwienia sprawy, przy odpowiedniej organizacji pracy. 

Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Nie oznacza to nakazu załatwienia sprawy „od ręki”, lecz sprawa ma zostać załatwiona tak szybko, jak to jest możliwe. Niezwłocznie powinny być więc załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.  

Jakie sprawy powinny być załatwione w terminie miesiąca? 

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a więc w przypadku postępowania wszczynanego na żądanie strony, od dnia doręczenia żądania organowi administracji.

Podobnie w postępowaniu odwoławczym sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  

Jakie sprawy należy załatwić w terminie 2 miesięcy? 

Załatwienie w I instancji szczególnie skomplikowanej sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W literaturze jest rozbieżność poglądów co do początku biegu terminu do rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy. Jedni uważają, iż to dzień wpłynięcia odwołania do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, a więc do tego terminu nie wlicza się wynikającego z art. 133 K.p.a. terminu siedmiu dni na przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego. Inni twierdzą natomiast, że termin ten jest liczony od dnia wpływu odwołania wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego. Rozbieżność ta ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji nie przekazał w terminie odwołania organowi odwoławczemu.  

Jakie inne terminy obowiązują? 

Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż wskazane wyżej. Organy te mogą zatem ustalać w drodze aktów wewnętrznych (uchwał, zarządzeń) terminy skrócone.

Poza tym niektóre ustawy same określają terminy załatwiania pewnych spraw administracyjnych. 

Czego nie wlicza się do terminu na załatwienie sprawy? 

Do terminów powyższych nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,

 • okresów zawieszenia postępowania

 • oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

<>

 

Komentarze: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

 • mallsun 2017-07-27 20:20:17

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Moja sprawa administracyjna toczy się już prawie 1 rok( za 3 tygodnie właśnie minie ) ,a mimo to nadzór budowlany wysyła mi tylko pismo za pismem ciągle coś wymyślają ,bo najwyraźniej grają na zwłokę z korzyścią dla drugiej strony postępowania .Już w zeszłym roku w grudniu 2016 mieli wydać decyzję a przysłali mi jakieś postanowienie o takiej treści,że musiałam złożyć zażalenie do Organu drugiej instancji jakim jest WINB ponieważ PINB między innymi naruszył również art.35 KPA i po 4 miesiącach dopiero mi to postanowienie wysłali w której oczywiście jestem stroną .Wczoraj otrzymałam kolejne pismo z PINB z informacją,że moja sprawa ma charakter skomplikowany i,że ostateczną decyzję podejmą do dnia 14 sierpnia 2017 r. w co nie wierzę.Fakt moja sprawa jest trudna ,a ten cały problem właśnie zgotowała mi wspólnota mieszkaniowa ,która ma w nosie mnie ,moje cierpienia również zarządca budynku.Dopiero gdy poprosiłam o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich ,który zainterweniował w mojej sprawie ,to nadzór budowlany od razu w 2 dni wszczął postępowanie, bo wcześniej powiedzieli mi wprost,że moj problem nadzór nie interesuję .O moim problemie sprawie powiadomiłam różne inne organy państwowe bo nikt mi nie chciał pomóc by ten problem wreszcie rozwiązać ,a stroną w sprawie tej jest firma..... ,która podlega pod miasto i burmistrza,stąd cały czas mataczy ta firma..... ,zeznawali nie prawdę ,ale jak mi w mieszkaniu zaczęły od maja 2017 r. po kolei pękać ściany co 2 tygodnie w innym pomieszczeniu ,w tym sufit oraz balustrada balkonu ,i to zgłosiłam do nadzoru i zarządcy , to dopiero zauważyli,że problem jest poważny?Poza tym moje życie jest zagrożone potwierdził to lekarz zaświadczeniem ,które wysłałam rok temu do nadzoru ( jestem inwalidką od wielu lat z poważną chorobą serca) ale to ich nie interesuję .Problem z którym ja się borykam codziennie od 2 lat zgotowała mi wspólnota mieszkaniowa i ta firma.....,przez co codziennie mam problemy ze zdrowiem i cierpię fizycznie i psychicznie ale zarządcę mój problem absolutnie nie interesuję,a od 2 lat już proszę ją o pomoc i nic.Więc może ktoś z Państwa wiem i może mi udzielić informacji, ile czasu ma urzędnik administracyjny na podjęcie ostatecznej decyzji administracyjnej ,bo ja już mam nerwowo dosyć czekania i ich pomocy .Do kogo tylko nie zwracałam się o pomoc w ciągu tych 2 lat i mimo,że pisałam tylko prawdę ,to mało ,że nikt mi nie wierzy ,to wszyscy teraz wypierają się wcześniej wypowiedzianych słów i zachowują się od początku jakby byli obrońcami jeszcze tej firmy.....,która jest drugą stroną w tej sprawie ,nawet zarządca budynku ,co mnie też i nie dziwi skoro z usług tej firmy.....też prawie pół miasta korzysta w tym różne organy ,urzędy ,prywatne osoby itd.?Na jakimś forum czytałam ,że jakaś osoba już 5 lat czeka na decyzję z nadzoru budowlanego?Nie wiem już gdzie mam szukać pomocy ,bo na sprawy sądowe nie jest mnie stać ani finansowo ani z powodu problemów ze zdrowiem!Będę wdzięczna Państwu za jakąś odpowiedź w sprawie terminu jaki ma urzędnik na wydanie decyzji,bo w nieskończoność nie może co 2 miesiące mi pism przysyłać i cuda wymyślać , rok czasu to postępowanie już trwa i końca nie widać!!!JESTEM BEZSILNA I ZAŁAMANA !

 • urzednik ,emeryt 2017-04-25 04:27:28

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Dla mnie niezwlocznie to termin 7 dni .Bylem urzednikiem 3o lat w PRL i dla mnie obywatel byl traktowany na 1 miejscu .Ja bylem dla obywatela , anie odwrotnie .Dzisiaj to obywatel musi sie klaniac urzednikowi.Lepsze czasy

 • gogel 2014-03-14 12:38:16

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  ha ha ha ha ha ha ha

 • gogel 2014-03-14 12:38:15

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  ha ha ha ha ha ha ha

 • Polak 2014-03-14 10:39:26

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Jak zawsze - teoria sobie, a praktyka - sobie. Nihil novi sub sole, niestety. Chyba nie doczekam zmian w Polsce, skoro 25 lat nie wystarczy, by one nastąpiły :-( I co się tu dziwić, że ludzie uciekają z kraju...

 • mietek 2010-10-06 06:40:11

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  O skomplikowaniu decyduje faktycznie nie jej złożoność a to kto i z jakimi kwalifikacjami ją rozpatruje i kogo ona dotyczy.Jeden urzędnik może daną sprawę załatwić w ciągu pięciu minut zaś drugiemu zabraknie i trzy miesiące. Uważam że ten przepis powinien być usunięty.

 • młoda do starego 2010-10-05 19:07:02

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Petent na odwołanie od decyzji ma 14 dni od jej doręczenia. 7 dni przysługuje na złożenie zażalenia od postanowienia.

 • Stary 2009-11-30 19:20:47

  Re: W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Urzędnik ma miesiąc albo dwa. Petent na odwołanie się od decyzji (łącznie z przedstawieniem dowodów w sprawie) SIEDEM DNI. Jeżeli dodać, że od 1989 roku ilość urzędników państwowych wzrosła -szesnastokrotnie!!! to czas jaki nam daje ustawa jest piorunujący.Tak trzymać. Do średnowiecza jeden krok.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane