Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Strona 1 z 2

Jaka dyskryminacja jest zakazana?

 

Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), w zakresie zastosowania tego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji. Rada UE może zatem wydać przepisy w celu realizacji tej zasady niedyskryminacji.

Ww. przepis statuuje zatem zakaz dyskryminacjize względu na przynależność państwową” – jest to pojęcie szersze niż „obywatelstwo”, gdyż obejmuje również osoby prawne i wszelkie podmioty prawa. 

Szczególne zasady niedyskryminacji

 

Jak wskazano wyżej, art. 12 TWE reguluje zasadę niedyskryminacji „bez uszczerbku dla postanowień szczególnych” (w aktach prawa pierwotnego i wtórnego). Takie przepisy szczególne obowiązują w pierwszej kolejności jako lex specialis, zazwyczaj uszczegóławiają lub wprowadzają ograniczenia dla zastosowania zasady ogólnej z art. 12 TWE. Chodzi tu m.in. o:

 • art. 39 TWE – dotyczący przepływu pracowników;

 • art. 49 TWE – odnoszący się do swobody świadczenia usług w WE;

 • art. 43 TWE – regulujący zasadę swobody przedsiębiorczości (zakładania działalności gospodarczej).

Warto tu zwrócić uwagę, iż można jednak wprowadzać w prawie krajowym zakazy zajmowania pewnych stanowisk państwowych (np. w urzędach skarbowych, policjanta, sędziego), ale nie dotyczy to już takich zawodów, jak np.: adwokat, nauczyciel czy maszynista kolejowy.

Wszystkie te przepisy szczególne należy interpretować w taki sposób, aby były w zgodzie z art. 12 TWE.  

Kiedy znajduje zastosowanie ogólna zasada niedyskryminacji? 

Gdy brak jest przepisów szczególnych dotyczących konkretnej sytuacji, to należy stosować zasadę ogólną z art. 12 TWE. Jednak ta zasada ma zastosowanie tylko „w zakresie zastosowania niniejszego Traktatu”, a prawo wspólnotowe nie normuje wszystkich zagadnień, jakie normuje prawo krajowe – te zakresy normowania nie pokrywają się.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma przy tym tendencję do szerokiego pojmowania „zakresu normowania Traktatu” (prawa wspólnotowego). Przykładowo stosował on zasadę niedyskryminacji w stosunku do małżonki obywatela państwa UE (pzedsiębiorcy świadczącego usługi transgraniczne), niebędącej obywatelką państwa UE, której groziło wydalenie z tego państwa – ETS uznał, że jest to niedopuszczalne, ze względu na jedno z praw człowieka – ochronę życia rodzinnego - i interesy małoletnich dzieci z takiego małżeństwa.

„Zakres normowania Traktatu” obejmuje zazwyczaj sytuacje zawierające jakiś element transgraniczny (między państwami członkowskimi) - zwłaszcza w przypadku swobód wspólnotowych (swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału), ale także są także przepisy wspólnotowe, które nie wymagają elementu transgranicznego dla zastosowania art. 12 TWE.

Należy zauważyć, że ograniczenia (np. w prawie krajowym) zastosowania zasady niedyskryminacji z art. 12 TWE można wprowadzać z uwzględnieniem zasady proporcjonalności – tzn. że podejmowane środki (naruszające zasadę równości) muszą być proporcjonalne do celu, jaki ma być osiągnięty (np. ważny interes państwa, publiczny). Te ograniczenia zasady niedyskryminacji nie mogą być zatem zbyt rygorystyczne – to podlega kontroli np. ETS (np. w trybie art. 226 TWE, regulującego odpowiedzialność państw członkowskich za naruszanie prawa wspólnotowego). 

Kogo obejmuje zasada niedyskryminacji za względu na przynależność państwową? 

Podmiotami uprawnionymi są natomiast obywatele państw członkowskich i UE, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z prawem któregoś z państw członkowskich WE.

Generalnie nie podlegają zasadzie niedyskryminacji z art. 12 TWE obywatele państw trzecich (spoza UE), np. państw stowarzyszonych z UE; jednak na mocy regulacji szczególnych, np. w umowie stowarzyszeniowej, możliwe jest rozszerzenie zastosowania niektórych zasad równouprawnienia na obywateli państw trzecich. 

Kto ma zapewnić równość? 

Do realizacji zasady równości i niedyskryminacji zobowiązane są państwa członkowskie UE – i to bardzo szeroko rozumiane, jako: wszelkie władze, organy administracyjne tych państw, szkoły, muzea publiczne itd. 

<>

 

Komentarze: Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  Cena mogłaby być niższa ale opinia prawna to rekompensuje pozdrawiam
 • Jola

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, jeżeli zajdzie konieczność na pewno skorzystam ponownie.
 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane