Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyspieszy rozstrzygnięcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, w tym służących usprawnieniu oraz przyspieszeniu procedur administracyjnych.

Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobecnowoczesnej administracji. Wydłużający się czas trwania postępowań nierzadkodezorganizuje plany, zaś w przypadku przedsiębiorców może oznaczać odkładanie w czasie inwestycji czy nawet rezygnację z nich. Nowelizacja wprowadziła więc kilka rozwiązań, które mają pozwolić szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji. Przewiduje np., że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny – bez korzystania z niego można teraz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Kiedy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zastępuje odwołanie od decyzji w tych sprawach, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji. Chodzi przede wszystkim o decyzje wydawane w I instancji przez ministrów w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Kategoria ta obejmuje nie tylko członków Rady Ministrów, ale też kierowników urzędów centralnych i urzędy im równorzędne. Przykładowo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moż­na złożyć w przypadku decyzji wydanych w I instancji przez: Ministra Roz­woju i Finansów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisję Nadzoru Finansowego czy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro­nicznej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje także od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Samorządowe Kolegium Od­woławcze (SKO).

Dotąd, jeśli decyzja wydana np. przez Ministra Rozwoju i Finansów nie satysfakcjonowała strony, to aby zaskarżyć ją do sądu administracyjnego (WSA), trzeba było w­pierw złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero decyzja rozstrzygająca ten wniosek, np. utrzymująca w mocy „pierwszą” decyzję, mogła być zaskarżona do WSA.

Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. SKO działa najczęściej jako organ odwoławczy (wydaje decyzję dopiero w II instancji). Sytuacje, gdy SKO jest organem I instancji są rzadkie, dotyczą np. stwierdzenia nieważności decyzji organów samorządowych.

Jeśli w postępowaniu uczestniczy kilka stron, to może zdarzyć się, iż jedna z nich zwróci się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a inna – wniesie skargę do WSA na tę samą decyzję. W takiej sytuacji organ powi­nien potraktować skargę do WSA jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym stronę, która wniosła skargę, należy niezwłocznie za­wiadomić. Oba wnioski organ powinien rozstrzygnąć łącznie – decyzją wydaną na podstawie art. 138 K.p.a.

W razie gdy złożony w terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wpłynie do organu już po przekazaniu skargi innej strony do WSA – organ powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sąd. Sąd w takim przypadku zwróci organowi skargę wraz z aktami sprawy – aby organ mógł rozpoznać ją jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co to oznacza dla strony?

Do strony należy decyzja, jaką drogę zaskarżenia wybrać:

 1. może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra czy SKO na dotychczasowych zasadach; ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji; do WSA może wtedy zaskarżyć dopiero decyzję, która rozstrzygnie jej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 2. jeśli nie chce korzystać z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może od razu skorzystać ze skargi do WSA. Termin do jej wniesienia wynosi 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pouczenie od organu

Pouczenie w decyzji wydawanej przez ministra bądź SKO powinno infor­mować zarówno o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i o możliwości zaskarżenia decyzji skargą do WSA bez korzy­stania z tego prawa oraz o wysokości wpisu od skargi. Pouczenie takie może brzmieć następująco: "Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorę­czenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów. Wpis od skargi wynosi 200 złotych".


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). 

 

Komentarze: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 9
 • 9
 • 2
 • 8
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Mirosława

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z uzyskanej opinii, gdyż w bardzo przystępny i wyczerpujący sposób odpowiada na moje zapytanie. Dziękuję !
 • Teresa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedz, opinia ta pozwoliła mi na podjęcie działań w nurtującej mnie sprawie - bardzo dziękuję
 • Wiesław

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

  Opinia w pełni wyjaśniła, potwierdziła mi moje stanowisko w sprawie z jaką zwróciłem się do serwisu, a o to właśnie mi chodziło. Dziękuję i z pewnością skorzystam w przyszłości.
 • jolanta

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona i polecam.
 • Wioletta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za fachową pomoc w rozwiązaniu mojego problemu i rzetelne podejście zarówno do sprawy jak i terminu odpowiedzi na pismo Polecam Państwa Firmę
 • Joanna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedz. Dziękuję.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Fantastyczna opcja dla wszystkich mieszkających za granicą. Polecam! Opinia była wyczrpująca i dała jasną odpowiedź na moje pytanie.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Opinia została wydana profesjonalnie i w ustalonym terminie. Polecam każdemu.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z uslug kanelarii. Bardzo profesjonalne i szybkie podejście do mojej sprawy oraz pomoc w jej rozwiązaniu. Polecam każdemu skorzystanie z usług Porad prawnych.
 • Jarek

  ocena usługi:

  Zrozumiale wytłumaczone . dziękuję
 • Przemysław

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Sylwia

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca, obszerna, pomocna i bardzo fachowa opinia na zadane pytania
 • ryszard

  ocena usługi:

  jestem zadowolony
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane