Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych

Michał Pichór
Michał Pichór

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO. W związku z powyższym Ministerstwo Cyfryzacji szykuje dużą nowelizację m.in. w zakresie przepisów polskiej ustawy o chronie danych osobowych – dalej UODO, w celu dostosowania jej zapisów do RODO jako aktu prawa unijnego. Jednym z nowych rozwiązań przewidywanych w projekcie nowej UODO jest wprowadzenie mechanizmu certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, mających świadczyć o zgodności z treścią RODO operacji przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające te dane.

Regulacja dotychczasowa a założenia nowych aktów prawnych

Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zawiera przepisów dotyczących mechanizmu certyfikacji. Z tego względu projekt nowelizacji UODO przewiduje wprowadzenie takiego mechanizmu. Wynika to z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają – w szczególności na szczeblu Unii – do ustanawiania mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych, mających świadczyć o zgodności z Rozporządzeniem operacji przetwarzania, prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające.

Powołanie nowych organów w zakresie ochrony danych osobowych i certyfikacji

Zgodnie z przepisami projektu UODO powołany zostanie nowy organ - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej Prezes Urzędu), który to będzie uprawniony m.in. do wydawania certyfikatów. Tym niemniej – w celu jak najpełniejszej realizacji założeń art. 42 RODO - wydawania certyfikatów dopuszczeni zostaną również przedsiębiorcy. Celem jest odciążenia działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu. Według treści uzasadnienia do projektu kompetencja do akredytacji podmiotów certyfikujących przyznana będzie Polskiemu Centrum Akredytacji, będącemu krajową jednostką akredytującą w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Należy wskazać, że przepisy RODO nie precyzują zakresu możliwej certyfikacji. Dlatego też polski projekt UODO zakłada szeroki zakres certyfikacji, obejmujący również administratora, podmiot przetwarzający, producenta albo podmiot wprowadzający produkt na rynek.

Według założeń projektu certyfikacja będzie dokonywana na wniosek administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz na podstawie kryteriów określonych przez Prezesa Urzędu bądź podmiot certyfikujący.

Należy wspomnieć, iż projekt ustawy przewiduje również powołanie Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”. Organ ten ma spełniać funkcje opiniodawczo-doradcze. Do zadań Rady zaliczane będą: opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących spraw ochrony danych osobowych, opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych, w tym także opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji dla certyfikacji prowadzonej przez Prezesa Urzędu. Pozwoli to na zachowanie dodatkowych warunków bezstronności zasad dokonywania certyfikacji przez Prezesa Urzędu.

Odpłatność certyfikacji

Projekt zakłada również odpłatność certyfikacji. W treści uzasadnienia projektu uznano, że adekwatną opłatą będzie tutaj czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Warto jeszcze nadmienić, iż w ocenie projektodawcy UODO ważką kwestią jest niedopuszczenie do wystąpienia konfliktu interesów pomiedzy podmiotem certyfikującym a tym, który ubiega się o przyznanie certyfikatu. Dlatego też w ocenie projektodawcy niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której certyfikacja podejmowana byłaby przez podmiot certyfikujący wobec podmiotów będących w chwili certyfikacji bądź kiedyś klientami podmiotu certyfikującymi w zakresie porad prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex

Autor:
Michał Pichór,
Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

 

Komentarze: Certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane