Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zniesienie współwłasności

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Na czym polega współwłasność?

Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje się, że udziały współwłaścicieli są równe. Każdy z nich jest uprawniony do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej w taki sam sposób jak pozostali.

Współwłasność może mieć postać współwłasności łącznej (występuje rzadziej - np. ustawowa wspólność małżeńska) lub współwłasności w częściach ułamkowych (zdecydowana większość przypadków). Wszystkie dalsze uwagi odnoszą się do współwłasności w częściach ułamkowych.

Czy można znieść współwłasność?

Ważnym uprawnieniem każdego ze współwłaścicieli jest prawo żądania zniesienia współwłasności. Prawa tego nie można wyłączyć na stałe i nie ulega ono przedawnieniu. Dopuszczalne jest jedynie zawieszenie możliwości skorzystania z niego w drodze czynności prawnej (zwykle umowy) między współwłaścicielami, na okres nie dłuższy niż 5 lat (chyba że wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę na przedłużenie czasu tego zawieszenia o kolejne pięć lat i dalsze takie okresy).

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze porozumienia między zainteresowanymi albo na mocy orzeczenia sądowego.

Sąd może dokonać zniesienia współwłasności w drodze:

 • podziału w naturze,

 • przyznania rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych

 • sprzedaży rzeczy.

Każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności w drodze podziału rzeczy w naturze.

Podział rzeczy w naturze jest niedopuszczalny, gdyby miał powodować znaczne zmniejszenie wartości rzeczy, pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy (np. gdyby współwłaściciele rozebrali świeżo zbudowany dom lub kosztowny samochód). Nie można także podzielić rzeczy, gdyby było to sprzeczne z zasadniczym jej przeznaczeniem lub niezgodne z ustawą. W razie podziału rzeczy przez sąd może on zadecydować o wzajemnych dopłatach współwłaścicieli dla wyrównania wartości udziałów.

Gdy rzecz nie może być podzielona ze względów podanych wyżej albo gdy podział w naturze jest utrudniony, sąd może przyznać rzecz wspólną jednemu ze współwłaścicieli wraz z obowiązkiem dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Określa też termin dokonania i wysokość spłat, rozkładając je w uzasadnionych przypadkach na raty.

W sytuacji gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na przyznanie jemu rzeczy będącej przedmiotem współwłasności albo w razie niemożności porozumienia uczestników postępowania, sąd zarządza sprzedaż rzeczy, a wpływy z tej transakcji dzieli między współwłaścicieli stosownie do wartości ich udziałów.

Inne zasady podziału obowiązują w postępowaniu o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

Jakie kroki należy podjąć w celu zniesienia współwłasności?

Jeżeli próby porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami nie przyniosły spodziewanych rezultatów, pozostaje jedynie droga sądowa.

Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca położenia rzeczy. Należy w nim dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Sąd rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym. W postępowaniu tym sąd rozstrzyga również spory dotyczące prawa własności, prawa żądania zniesienia współwłasności, a także wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby, które mogą do tego doprowadzić.

 

Pamiętaj, że:

 • Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, o ile projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych;

 • Projektowany sposób podziału powinien być zaznaczony na planie prowadzonym dla potrzeb ksiąg wieczystych;

 • Po uprawomocnieniu się postanowienia o zniesieniu współwłasności i podziale rzeczy nie można już występować z roszczeniami dotyczącymi byłego przedmiotu współwłasności, np. z roszczeniami wynikającymi z posiadania (np. o odszkodowanie za niemożność korzystania z rzeczy wspólnej);

 • Inaczej uregulowane zostały zasady zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego;

 • Od umowy o zniesienie współwłasności należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podstawę obliczenia podatku stanowi wartość rynkowa rzeczy nabytej ponad udział we współwłasności. Podatek wynosi:

- przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,

- przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami)

 

Komentarze: Zniesienie współwłasności

 • urszula 2011-06-02 22:57:44

  Re: Zniesienie współwłasności

  A ja tez mam taki problem z z gospodarstwem po rodzicach jest pole orne duzo wspołwłascicieli i to jest duzy problem ktos umiera i dochodza nowi spadkobiercy a to pole lezy ugorem bo nie ma zgodnosci i mał teraz wartosciowe bo by trzeba zniesc wspołwasnosc lub sprzedac lub przekształcic a nie wiem od czego trzeba zaczac


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane