Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Przykład: jeśli Kowalski udzieli Nowakowi pełnomocnictwa do sprzedania jego samochodu, to Nowak będzie mógł skutecznie zbyć ten samochód w imieniu Kowalskiego, podpisując się na umowie jako Nowak działający w imieniu Kowalskiego.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Mocodawca może ustanowić takie pełnomocnictwo, w którym pełnomocnik będzie mógł dokonywać wszystkich czynności w zakresie tzw. zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Może ustanowić też pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju (np. sprzedawanie nieruchomości zawieraniu umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa itp.). Może ustanowić wreszcie pełnomocnictwo szczególne - do dokonania w imieniu mocodawcy określonej czynności prawnej (np. do sprzedaży określonego mieszkania).

Można także udzielić pełnomocnictwa kilku pełnomocnikom. Wtedy każdy z nich może działać samodzielnie. Jeśli chcemy wyraźnie zastrzec, że muszą oni działać łącznie to powinniśmy to wyraźnie zaznaczyć w umowie.

Czy pełnomocnik ma obowiązek podjęcia czynności w imieniu mocodawcy?

Pełnomocnictwo nie zobowiązuje pełnomocnika do działania, ma on jedynie możność skutecznego podjęcia takich działań w imieniu mocodawcy. Kwestia ewentualnego obowiązku działania może być rozstrzygnięta w innym stosunku prawnym, np. w umowie" zlecenia.

Przykład: Kowalski udzielił pełnomocnictwa Nowakowi do sprzedaży swojej garsoniery w centrum Krakowa. W takim wypadku Nowak może podjąć działania lub też nie. Dlatego Kowalski zlecił mu też sprzedanie tej garsoniery za cenę 89 000zł. W takiej sytuacji mówimy, że stosunek (umowa) zlecenia jest stosunkiem podstawowym. Pamiętać należy jednak, że w takiej jak wyżej sytuacji Nowak może sprzedać garsonierę za dowolną cenę, bowiem stosunek pełnomocnictwa nic o niej nie wspomina. Gdy Nowak sprzeda garsonierę za 70 000zł to sprzedaż taka będzie ważna, natomiast będzie on ponosił odpowiedzialność za to, że postąpił wbrew zobowiązaniu wynikającym ze zlecenia.

Jeśli pełnomocnik przekroczy zakres udzielonego mu pełnomocnictwa (np. pełnomocnik miał pełnomocnictwo do zakupu samochodu marki X a kupił samochód marki C) i zawrze w imieniu mocodawcy określoną umowę to jest ona nieważna, chyba że mocodawca później ją potwierdzi (mocodawca stwierdzi, że zgadza się także na samochód matki C). Jeśli pełnomocnik dokona określonej czynności w imieniu mocodawcy po wygaśnięciu pełnomocnictwa to czynność ta jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu wiedziała lub mogła się z łatwością dowiedzieć. Dlatego mocodawca powinien zawsze zadbać o zwrot dokumentu pełnomocnictwa po jego wygaśnięciu!

Jak ustanowić pełnomocnika?

Poza wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego, dla udzielenia którego konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, mocodawca może zakomunikować pełnomocnikowi fakt udzielenia pełnomocnictwa w dowolnej formie. Jedynie, gdy czynność, do wykonania której mocodawca udziela pełnomocnictwa, wymaga określonej formy pod rygorem nieważności to także i udzielenie pełnomocnictwa musi nastąpić w tej formie.

Bardzo ważne jest, że treść udzielonego pełnomocnictwa podlega interpretacji z punktu widzenia osoby trzeciej. Dlatego udzielając pełnomocnictwa należy pamiętać, aby dokonać go tak, aby osoby trzecie mogły bez żadnych wątpliwości określić, do podjęcia jakich czynności w imieniu mocodawcy pełnomocnik jest upoważniony. Na przykład sporządzić pełnomocnictwo w formie pisemnej, w którym jasno będą określone granice udzielonego pełnomocnictwa - co pełnomocnik może, a czego nie może dokonać.

Szczególnym uregulowaniem jest zasada domniemania umocowania w pewnych sytuacjach np. osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonego do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług przedsiębiorstwa. Z takiego umocowania korzysta kasjerka w banku, która przyjmuje od nas pieniądze w imieniu banku lub sprzedawca w sklepie, który jakby nie było zawiera z nami umowy sprzedaży w imieniu właściciela sklepu.. Należy jednak pamiętać, że w razie gdy zachodzą wątpliwości co do charakteru osób, z którymi zawieramy umowę (np. rzekomi kasjerzy w banku mają kominiarki na głowach) nie możemy się powołać na powyższe uregulowanie.

Pamiętaj, że:

 • Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw tylko jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa, ustawy lub stosunku podstawowego (np. umowy zlecenia),

 • Może się zdarzyć tak, że jedna osoba będzie pełnomocnikiem dwóch osób i sama ze sobą zawrze umowę w ich imieniu. Podobnie też pełnomocnik może zawrzeć umowę w imieniu pełnomocnika i zarazem swoim Tak zwana czynność z samym sobą jest nieważna, chyba że wykluczona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy (np. Kowalski w imieniu własnym daruje samochód Nowakowi oraz równocześnie w imieniu Nowaka samochód ten przyjmuje) lub mocodawca na to zezwoli,

 • Mocodawca może zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa, jednakże tylko z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz odpisu pełnomocnictwa wynosi 17 zł

<>

 

Komentarze: Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane