Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Michał Pichór
Michał Pichór

Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania takiej umowy?

 

 Rzekomy pełnomocnik

Kodeks cywilny zawiera regulacje odnośnie ważności kontraktu zawartego przez rzekomego pełnomocnika. Znajduje się ona w art. 103 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

§ 1 Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2 Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3 W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

         Jak wynika z powyższego, regulacja ta dotyczy sytuacji, gdy działający pełnomocnik nie ma umocowania lub przekroczy jego zakres. Istotnym jest podkreślenie faktu, iż brak umocowania dotyczy sytuacji, gdy w ogóle nie zostało ono udzielone, jak również, gdy jest ono nieważne z uwagi na np. niezachowanie odpowiedniej formy jego udzielenia. Zawarta w ten sposób umowa jest dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej. Jej skuteczność zależy od tego, czy osoba w imieniu, której działa pełnomocnik - potwierdzi ją. Zatem w celu poprawnego zawarcia umowy, osoba, która zawarła umowę z rzekomym pełnomocnikiem, powinna zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o potwierdzenie dokonania tej czynności w określonym terminie. Odmowa potwierdzenia dokonanej czynności lub też brak reakcji w wyznaczonym terminie, powoduje, iż po stronie osoby, która zawarła umowę z rzekomym pełnomocnikiem powstaje roszczenie o zwrot tego, co rzekomy pełnomocnik otrzymał w związku z umową, jak również roszczenie o naprawienie szkody.

Co się dzieje w przypadku, gdy pełnomocnik dokonał czynności jednostronnej?

 W takiej sytuacji, zgodnie z art. 104 k.c., czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania (czyli zastosowanie znajdzie art. 103 k.c.).

 

Jakie skutki ma zawarcie umowy po wygaśnięciu pełnomocnictwa?

 Ta okoliczność została przewidziana w art. 105 k.c., który stanowi, iż jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Zatem w razie wykazania przez mocodawcę pełnomocnika, że druga stron o wygaśnięciu pełnomocnictwa wiedziała lub mogła się łatwo dowiedzieć, umowa będzie nieważna.

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex

Autor:
Michał Pichór,
Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

 

Komentarze: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

 • anetek 2018-02-17 08:35:08

  Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Witam , mam pytanie czy jeżeli ktos podpisał za mnie umowe OC bez mojej wiedzy taka umowa jest ważna

 • Irek 2017-10-02 23:18:23

  Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Witam. Mam pytanie co w sytuacji jeżeli ktoś nie uprawniony podpisał umowę na wynajem powierzchni magazynowych i zrobił na firmie zadłużenie?

 • Michał Pichór 2017-09-10 23:45:38

  Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Do Ami Wald. W tym przypadku, aby cokolwiek doradzić, należałoby się zapoznać z dokładnie ze sprawą. Niestety przedstawiony stan faktyczny w komentarzu, uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

 • Michał Pichór 2017-09-10 23:41:41

  Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Do użytkownika EWA. Jeżeli została wyrządzona szkoda, może domagać się odszkodowania.

 • Ami Wald 2017-08-17 21:58:59

  Re:Umowa o wykonanie usługi przez Wykonawcę na wygrany przetarg od Zamawiajacego

  Została spisana umowa o wykonanie usługi na rzecz Zamawiajacego ktory ogłosił przetarg na zamowienie publiczne remontu budynku zespolu szkoł. Ze strony Gminy podpisali upowaznieni przedstawiciele Gminy ale wymieniona kobieta jako wykonawca jednoosobowa firma dzialanosci gospodarczej jej nie podpisala tylko podpisala ja osoba ktora poslugiwala sie pieczatka firmy i podpisem nieczytelnym. Bylo to w roku 2015. Ponieważ wykonawca nie zawarł umowy o prawa autorskie a sprzedał projekt Zamawiajacemu. autor dzieła stwierdził, że kobieta bedaca właścicielem firmy inaczej sie podpisuje wiec napisał do sadu, że Umwa miedzy stronami Gmina i Wykonawcą nie została zawarta przez wykonawcę i zażądał biegłego do oceny sfałszowania podpisu Wykonawcy. W sądzie w roku 2017 Kobieta właściciel firmy. potwierdziła,że podpis pod umową nie jest jej. ale udzieliła pełnomocnictwa jednemu mezczyznie. Sędzia w terminie 21 dni zażadał dostarczenia pełnomocnictwa. Ponieważ unieważnienie umowy potwierdza, że prawa autorskie nie przeszły na Gmine. Doszło do oszustwa poza plecami Powoda i Sądu i Pozwana dostarczyła treść pełnomocnictwa i oczywiście wstawiła datę z roku 2015 dokument nie jest nigdzie rejestrowany nie jest wpisany w CEIDG ani nie jest sporządzony przez Notariusza moim zdaniem na potrzeby sfałszowane pelnomocnictwo i wystawione w roku 2017. W innym Sadzie wystapilem o zapłate do Sadu w Piasecznie o zaplate do Wlasciciela i tego człowieka. Ale sedzia wobec niego umożył sprawę bo wydajc wyrok w tresci wyroku napisał, że pełnomocnik nie odpowiada za strone finansowa. Jak obalic penomocnictow podane obecnie do sadu i jak wzruszyc wyrok w ktorym Sedzia nie znal ma pismie ze Penomocnik. nie ma obowiazku regulowac zobowiazan finansowych firmy. Bo jesli nie istnieje mozliwośc podwazenia obecnie uwidocznionego pelnomocntctwa. To moze istnieje możliwość obecnie najac pelnomocnitwao wzruszenie wyroku, uzasadniajac je właściciel firmy i jego pelnomocnik nie ujawnili prawdy i pełnomocnik miał obowiązek regulowac sprawy finasowe za właściciela bo tak obecnie stoi w pelnomocnictwie.

 • ewa 2016-12-09 17:10:09

  Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  A czego może się domagać w takiej sytuacji ten mocodawca, którego pełnomocnik działał bez zgody mocodawcy i czy jego roszczenia są zależne tylko od wykonania zobowiazania przez mocodawce w stosunku do osoby 3?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  Cena mogłaby być niższa ale opinia prawna to rekompensuje pozdrawiam
 • Jola

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, jeżeli zajdzie konieczność na pewno skorzystam ponownie.
 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane