Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Marta Kulej
Marta Kulej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany do ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.). Z tym dniem ustawodawca wprowadził nowy sposób obliczania odsetek oraz wprowadził odmienne stopy procentowe dla odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 k.c. i dla odsetek, których dotyczy art. 481 k.c – odsetek za opóźnienie.

            Aby móc stosować regulację przewidzianą w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie – jakich transakcji tyczą się zapisy tej ustawy. Zgodnie z brzmieniem ustawy, znajduje ona zastosowanie jedynie do tzw. transakcji handlowych definiowanych jako umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli jej strony, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Art. 2 ustawy wskazuje na zakres podmiotowy zastosowania ustawy – do grupy tej zaliczają się m. in. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co istotne, przepisy ustawy można stosować tylko w przypadku gdy obydwie strony transakcji handlowej stanowią podmioty kwalifikowane do jej stosowania w rozumieniu ustawy, tj. podmioty wymienione w art. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

            W transakcjach handlowych, z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łączne następujące warunki: wierzyciel spełnił swoje świadczenie oraz nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. Do transakcji handlowych nie stosuje się już przepisu art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego. Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu: 1 stycznia -  do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca lub obowiązującą w dniu 1 lipca -  do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

            Nowelizacja swój praktyczny wymiar znajduje we wzroście uprawnień wierzyciela. Dotychczas wierzyciel mógł domagać się od dłużnika odsetek ustawowych za opóźnienie, których stopa procentowa była niższa niż wysokości odsetek w transakcjach handlowych. Kolejnym uprawnieniem wierzyciela w stosunku do dłużnika jest możliwość dochodzenia od niego równowartości kwoty 40 euro, przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Przyjmuje się, że kwota ta stanowi swojego rodzaju ryczałt i nie musi uwzględniać w całości poniesionych przez wierzyciela kosztów w związku z dochodzeniem należności. Zgodnie z ustawą, oprócz kwoty 40 euro, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. W orzecznictwie wskazuje się, że dla możliwości skutecznego dochodzenia kwoty 40 euro przez wierzyciela nie jest konieczne wykazanie, że koszty te zostały poniesione. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 94/15: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Zobacz także

 

Komentarze: Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 • 2
 • 9
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Marek

  ocena usługi:

  dzięki skutecznej opinii i przesłanego wniosku sprawa została załatwiona pozytywnie zgodnie z oczekiwaniami. Pozdrawiam Marek Słonecki
 • Zuzanna

  ocena usługi:

 • Henryk

  ocena usługi:

  Jasno,obszernie,zrozumiałe za przystępna cenę.Szkoda ze wcześniej nie wiedziałem o e-prawniku.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi prawne! korzystam po raz kolejny i jestem usatysfakcjonowana poradą prawną i kontaktem w pytaniach dodatkowych!
 • Andrzej Kauf

  ocena usługi:

  Witam! Bardzo dziękuję za wyczerpującą pisaną prostym językiem odpowiedź. Jestem zadowolony, polecam . Szkoda tylko, że ZUS nie udziela takich informacji. Tematem zainteresowała się znajoma osoba. Pozdrawiam zespół i jeszcze raz bardzo dziękuję.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Pomimo, ze w moim przypadku prawo polskie nie regulowalo zaistnialego zdarzenia, otrzymalam dodatkowe potwierdzenie, ktore mnie upewnilo co do mojej sytuacji prawnej. Jestem bardzo zadowolona z uslug e-prawnika i z pewnoscia bede z niego korzystac jesli bede tego potrzebowac. Polecam wszystkim.
 • A.Patyk

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi
 • anna

  ocena usługi:

 • WDnet Studio

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję za opinię oraz wprowadzone poprawki do umowy. Jestem usatysfakcjonowany Państwa usługą oraz jej sprawnym i profesjonalnym przebiegiem.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Piotr Sobecki

  ocena usługi:

 • Marcin

  ocena usługi:

 • SEONET

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Korzystam z wydawanych opinii prawnych i jestem zadowolony. Opinie są wyczerpujące - czasami korzystam z dodatkowej opinii dotyczącej tej samej sprawy, ale oczywiście ta dodatkowa opinia nie jest dodatkowo płatna. Polecam
 • Michał Skaskiewicz

  ocena usługi:

  Regulamin sklepu został napisany profesjonalnie i zrozumiale.
 • Karolina

  ocena usługi:

  Wszystko w jak najlepszym porządku. Czas oczekiwania na opinię zgony z umową. Opinia klarowna i wyczerpująca. Dziękuję i polecam.
 • Małgorzata Purys

  ocena usługi:

  Kilka razy korzystałam z usług e-prawnika , jestem bardzo zadowolona , merytorycznie ze znajomością tematu .
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane