Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

H?kan Dahlström/CC/Flickr
(fot. H?kan Dahlström/CC/Flickr)

Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zwaną dalej ustawą. Ma ona zastosowanie wyłącznie do lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokali będących pracowniami służącymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest w rozumieniu ustawy „lokalem" pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych (ar. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

 

Wypowiedzenie przez najemcę

Najem zawarty na czas nieoznaczony

Strony mogą wypowiedzieć najem lokalu zawarty na czas nieoznaczony z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych, tj.:

 • 1 miesiąc - gdy czynsz jest płatny miesięcznie, naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

 • na 3 dni naprzód - gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu,

 • na 1 dzień naprzód - gdy najem jest dzienny.

Najem zawarty na czas oznaczony

Co do zasady najem kończy się z dniem określonym w umowie, ale nie ma przeszkód, aby strony przewidziały w umowie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia najmu z określonych powodów.

 

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

Najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu wad najętego lokalu.

Wypowiedzenie przez wynajmującego

Właściciel ma prawo wypowiedzieć stosunek najmu nie później niż miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia, nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za 3 pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia mu dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości,

 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej, pisemnej zgody właściciela,

 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (art. 11 ust. 2 ustawy).

Wypowiedzenie powinno być dokonane - pod rygorem nieważności - na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

 • z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu nie zamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

 • zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Właściciel może również, nie później niż pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu - jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

Jeżeli właściciel zamierza zamieszkać w należący do niego lokalu, a nie dostarcza najemcy lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeśli jednak właściciel nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. Uregulowanie to nie ma zastosowania, gdy w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny (tzn. dziecko, wnuk, prawnuk itd.), wstępny (tzn. rodzic, dziadek, pradziadek itd.) lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny.

Z ważnych przyczyn, innych niż wyżej wymienione, zawinionych przez lokatora, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku (art. 11 ust. 10 ustawy).

 

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

 • Leszek A. Hardek 2017-04-18 11:13:25

  Re: Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

  Iwona Borak - art 11. pkt 12.... "12. Jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na podstawie ust. 5, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci lokatora; przepisów art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się"

 • anna46373 2014-06-23 21:39:01

  problem z umowa :/

  Mam pytanie dotyczace mieszkania. Podpisalam umowe na wynajem mieszkania od 31.09.2010 - 31.12.2013 r . W tym roku nie podpisywalam juz umowy, mieszkamy \'na slowo\' . W tamtej umowie byl zapis o 3 miesiecznym okresie wypowiedzenia i o czynszu. 3 miesiace temu poinformowalam wynajmujacego ze wyprowadze sie do konca czerwca. Wynajmujacy nie robil problemow podziekowal za wspolprace. Dzis bylam oddac klucze do mieszkania a wynajmujacy poinformowal mnie ze mimo wszystko powinnam zaplacic czynsz za 3 miesieczny okres wypowiedzenia jednakze w czwartek ma przyjsc kolejny najemca obejrzec mieszkanie i jesli zdecyduje sie wynajac to nie bd musiala placic. Czy wynajmujacy ma takie prawo i czy na prawde musze zaplacic za te trzy nastepne miesiace? Dodam ze opalty za prad wode itp uiszczalam do wynajmujacego a on opalac rachunki. W trakcie tych 4 lat nigdy nie widzialam tych rachunkow na oczy..

 • Iwona Borak 2013-04-28 22:14:48

  Re: Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

  mieszkam z mama w prywatnej kamienicy od 55 lat.Mama ma 77 lat,otrzymała wypowiedzenie najmu z okresem wyp.3 lata,nie mamy innego lokalu,prosilismy o zamiane mieszkania na mniejsze,to ma 100m2 i nie sposob go utrzymac,tym bardziej ze wlascicielka nie wymienila od przed wojny okien przez ktore cale cieplo ucieka.mamy małą zaleglosc w czynszy/ok 13oo zl/ale splacamy regularnie co miesiąć.Zaleglosc powstala z powodu utraty przeze mnie pracy o czym powiadomilismy wlascicielke na pismie ,ze mamy przejsciowe klopoty ,jednoczesnie prosząc o zamiane lokalu.Jest to mieszkanie na ktore mamy przydzial z Urzędu i na ktore moi rodzice zamienili sie oddając w zamian poprzedniemu lokatorowi mieszkanie spoldzielcze.Nie odzyskalismy wkladu mieszkaniowego zgromadzonego na ksiązeczce mieszkaniowej,a nadto wyremontowalismy to mieszkanie w ktorym teraz mieszkamy z wlasnych srodkow.Zainwestowalam w ogrzewanie co gazowe,piecyk.łazienke itd.byla to kwota ok 40 tys zl i teraz nie mamy nic oprocz wypowiedzenia.Jest to skomplikowana sytuacja,tym bardziej ze ja jestem bez pracy i bez zasilku a mama jest starszą ,schorowaną osobą,Za 3 lata bedzie miala 80 lat!! czy mozna nas tak poprostu wyrzucic?? dbamy o mieszkanie,placimy czynsz,splacamy zadluzenie i jestesmy spokojnymi lokatorami.Co dalej??


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
 • 1
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Lech

  ocena usługi:

  Prawo to gra niuansów a że jest to mój pierwszy kontakt z tą dziedziną wiedzy dziękuję za wprowadzenie : ciekawe i pouczające! L.
 • Dorota

  ocena usługi:

  Żałuję, że wcześniej nie skorzystałam z usług e-prawnik. W odpowiedzi na moje zapytanie, otrzymałam klarowne wyjaśnienie i wskazane drogi postępowania wraz z uzasadnieniem. GORĄCO POLECAM
 • Bożena

  ocena usługi:

  Rozwiała moje wątpliwości, mimo że napisana językiem prawniczym i nie dla każdego może być zrozumiała. Na pewno w przyszłości skorzystam z usług.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Opinie bardzo pomocne, napisane prostym językiem aby można było wszystko dobrze zrozumieć.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

  Wyczerpująca, fachowa opinia, jestem bardzo zadowolona. Polecam.
 • Jarosław

  ocena usługi:

  Warto polecić i wyróżnić firmę profesjonalną. Odpowiedzi na pytania a nie zapełnianie stron bełkotem. Szanujmy taką pracę.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Pelen profesjonalizm problem doglebnie przeanalizowany i rzeczowa odpowiedz .Bardzo polecam
 • Marzena

  ocena usługi:

  Opinia zrozumiała i wyczerpująca. Rozwiała w pełni moje wątpliwości. Polecam. Marzena
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • JOANNA

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika. Dziękuję i pozdrawiam ! Joanna
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Aleksandra

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Szybka fachowa obsługa, rozsądna cena. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim. Pozdrawiam Michał
 • Grzegorz

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Pozdrawiam

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane