Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.

Urszula Borowicz
Urszula Borowicz

Z dniem 20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U.2015.1925 z dnia 2015.11.20).

Ustawa wprowadza możliwość udzielenia  kredytobiorcy zwrotnego wsparcia finansowego, który jest zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego i który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.  Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

Tu podkreślić należy, iż w przypadku zaciągnięcia kredytu przez kilka osób koniecznym jest aby pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli de facto miały wspólne miejsce zamieszkania. O pomoc wystąpić może wyłącznie osoba fizyczna, nie dotyczy to więc transakcji zawieranych na rzecz osób prawnych takie jak np. spółki prawa handlowego.

Kredyt musi zostać zaciągnięty w zw. z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, a nie żadnej innej osoby. Może on zostać zaciągnięty na:

 1. 1.       kupno domu jednorodzinnego,
 2. 2.      kupno lokalu mieszkalnego,
 3. 3.      nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. 4.      nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 5. budowę domu jednorodzinnego.

Aby domagać się przyznania pomocy osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. 1.       w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadać status bezrobotnego,
 2. jeżeli miesięczna wartość spłaty kredytu wynosi 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe (a więc osoby zamieszkującej tą nieruchomość),

lub

 1. jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa pomniejszając o miesięczną spłatę kredytu w przypadku 1-osobowego gospodarstwa nie przekracza kwoty 461 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na każdą osobę  nie przekracza kwoty 316 zł.

Ustawodawca wprowadził nadto ograniczenie kręgu kredytodawców, którym może być wyłącznie bank krajowy, oddział instytucji krajowej, oddział banku zagranicznego o którym mowa w art 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 Prawa bankowego, lub kasa oszczędnościowo-kredytowa. Wyłączona została więc możliwość wsparcia w przypadku kredytów uzyskanych od innych osób lub instytucji nie spełniających szczególnych obwarowań.

Możliwość ubiegania się o wsparcie została wyłączona w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nie jest właścicielem innej nieruchomości, takiej jak lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do  lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, czy też jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy czym brak w ustawie wskazania czy nieruchomość ta może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu oznacza, że nie jest istotne czy jest ona obciążana wierzytelnością na rzecz innej osoby (np. zabezpiecza spłatę innego kredytu).

Wniosek o udzielenie wsparcia może zostać złożony do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Co ważne w sprawie realizacji ustawy to Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę, a nie osoba wnioskującą o wsparcie. Natomiast umowę o udzielnie wsparcia zawiera kredytodawca z kredytobiorcą. W terminie 30 dni od zebrania kompletu dokumentów, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie następuje zawarcie umowy. O zawarciu umowy kredytodawca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje wsparcie w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Udzielnie wsparcia wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kredytobiorca informuje kredytodawcę o wszelkich okolicznikach mających wpływ na zdolność do spłaty kredytu, takich jak np. zwiększenie dochodów, czy o okolicznościach zw. z przedmiotem kredytu np. zbycie nieruchomości. Po uzyskaniu takich informacji kredytodawca ma obowiązek przekazania ich Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który w przypadku spełnienia się określonych warunków wstrzymuje wsparcie. Obligatoryjne wstrzymanie wsparcia ma miejsce w przypadku:

 1. utraty statusu bezrobotnego
 2.  zbycia przedmiotu kredytowania
 3. wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego
 4. podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 5. spłaty kredytu
 6. zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 7. zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3ustawy.

Podkreślić należy, iż wsparcie jest zwrotne. Zwrot wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Kredytodawca, a więc podmiot udzielający wsparcia  informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat. Nie dotyczy to przypadku zbycia nieruchomości objętej wsparciem, wówczas zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

 

Wskazać również należy, iż wprowadzono regulację, która pozwala na odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie obowiązku zwrotu wsparcia. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Rady Funduszu. 

 

Komentarze: Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane