Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.

Urszula Borowicz
Urszula Borowicz

Z dniem 20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U.2015.1925 z dnia 2015.11.20).

Ustawa wprowadza możliwość udzielenia  kredytobiorcy zwrotnego wsparcia finansowego, który jest zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego i który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.  Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

Tu podkreślić należy, iż w przypadku zaciągnięcia kredytu przez kilka osób koniecznym jest aby pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli de facto miały wspólne miejsce zamieszkania. O pomoc wystąpić może wyłącznie osoba fizyczna, nie dotyczy to więc transakcji zawieranych na rzecz osób prawnych takie jak np. spółki prawa handlowego.

Kredyt musi zostać zaciągnięty w zw. z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, a nie żadnej innej osoby. Może on zostać zaciągnięty na:

 1. 1.       kupno domu jednorodzinnego,
 2. 2.      kupno lokalu mieszkalnego,
 3. 3.      nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. 4.      nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 5. budowę domu jednorodzinnego.

Aby domagać się przyznania pomocy osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. 1.       w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadać status bezrobotnego,
 2. jeżeli miesięczna wartość spłaty kredytu wynosi 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe (a więc osoby zamieszkującej tą nieruchomość),

lub

 1. jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa pomniejszając o miesięczną spłatę kredytu w przypadku 1-osobowego gospodarstwa nie przekracza kwoty 461 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na każdą osobę  nie przekracza kwoty 316 zł.

Ustawodawca wprowadził nadto ograniczenie kręgu kredytodawców, którym może być wyłącznie bank krajowy, oddział instytucji krajowej, oddział banku zagranicznego o którym mowa w art 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 Prawa bankowego, lub kasa oszczędnościowo-kredytowa. Wyłączona została więc możliwość wsparcia w przypadku kredytów uzyskanych od innych osób lub instytucji nie spełniających szczególnych obwarowań.

Możliwość ubiegania się o wsparcie została wyłączona w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nie jest właścicielem innej nieruchomości, takiej jak lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do  lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, czy też jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy czym brak w ustawie wskazania czy nieruchomość ta może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu oznacza, że nie jest istotne czy jest ona obciążana wierzytelnością na rzecz innej osoby (np. zabezpiecza spłatę innego kredytu).

Wniosek o udzielenie wsparcia może zostać złożony do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Co ważne w sprawie realizacji ustawy to Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę, a nie osoba wnioskującą o wsparcie. Natomiast umowę o udzielnie wsparcia zawiera kredytodawca z kredytobiorcą. W terminie 30 dni od zebrania kompletu dokumentów, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie następuje zawarcie umowy. O zawarciu umowy kredytodawca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje wsparcie w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Udzielnie wsparcia wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kredytobiorca informuje kredytodawcę o wszelkich okolicznikach mających wpływ na zdolność do spłaty kredytu, takich jak np. zwiększenie dochodów, czy o okolicznościach zw. z przedmiotem kredytu np. zbycie nieruchomości. Po uzyskaniu takich informacji kredytodawca ma obowiązek przekazania ich Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który w przypadku spełnienia się określonych warunków wstrzymuje wsparcie. Obligatoryjne wstrzymanie wsparcia ma miejsce w przypadku:

 1. utraty statusu bezrobotnego
 2.  zbycia przedmiotu kredytowania
 3. wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego
 4. podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 5. spłaty kredytu
 6. zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 7. zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3ustawy.

Podkreślić należy, iż wsparcie jest zwrotne. Zwrot wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Kredytodawca, a więc podmiot udzielający wsparcia  informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat. Nie dotyczy to przypadku zbycia nieruchomości objętej wsparciem, wówczas zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

 

Wskazać również należy, iż wprowadzono regulację, która pozwala na odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie obowiązku zwrotu wsparcia. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Rady Funduszu. 

 

Komentarze: Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane