Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia. 

Protokół

Według art. 84 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2-5 i 9, tzn.:

a) kontrola przestrzegania przepisów:

 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towaróww obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, w szczególności przepisówdotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalnościze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;

b) kontrola:

 • przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania recepturzarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawyo uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego FunduszuOrientacji i Gwarancji Rolnej;
 • stosowania receptur, o których mowa wyzej, oraz prawidłowości deklaracji dotyczącychsurowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
 • działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracjidotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiemo refundację wywozową;
 • prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozuproduktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnejpolityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadachokreślonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
 • prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osobyzatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy. 

Protokół taki winien zawierać m.in.: 

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie kontrolującego;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów.

Poza tym przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 Ordynacji podatkowej stosuje się przy tymodpowiednio, a zatem protokół kontroli winien zawierać pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji, a kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest wówczas obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanegoo sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione,wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W razie niezłożenia wyjaśnień bądź zastrzeżeń w powyższym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Kontrola celno-skarbowa, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13 (tzn. poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie i w innych podmiotach, naprzejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych czy w innych miejscachwyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS, na drogach publicznych bądź drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określonew art. 59), nie kończy się jednak powyższym protokołem, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Wynik kontroli

Z kolei, zgodnie z art. 82 ust.1-5 ustawy o KAS, po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów prawapodatkowego, sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Wynik kontroli powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie organu;
 • wskazanie kontrolowanego;
 • datę wydania; 
 • zakres kontroli celno-skarbowej; 
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celnoskarbowego.

Co istotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił ww. złożoną korektę.

 Powyżego wyniku kontroli nie sporządza się jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego:

 1. w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ichwytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości;
 2. w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lubropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jeżeli niestwierdzono nieprawidłowości;
 3. związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów, jak i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej, kończy się wynikiem kontroli. Taki wynik kontroli powinien zawierać podobne składniki, jak ten ww. kończący kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Adnotacja

Wedle art. 82 ust. 6 ustawy o KAS, w przypadku śmierci kontrolowanego naczelnik urzęducelno-skarbowego kończy kontrolę celno-skarbową adnotacją, którą pozostawia się w aktach kontroli.

 

Komentarze: Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane