Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Strona 1 z 4

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją 

Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, jak również do czynności, w stosunku do których takie prawo nie przysługuje. Dla uproszczenia w dalszej części będziemy określać te czynności mianem „opodatkowanych” i „zwolnionych”. Podatek naliczony może być w całości odliczony jedynie w przypadku towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną - w związku z tym podatnik powinien wyodrębnić nabywane towary i usługi na te związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.  

Nie zawsze jest to jednak możliwe. W razie niemożności takiego wyodrębnienia podatnik może odliczyć podatek naliczony, który można proporcjonalnie przypisać czynnościom opodatkowanym. Proporcję taką ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności opodatkowanych w całkowitym obrocie podatnika na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Do obrotu tego nie wlicza się również obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. 

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Zasadę tę stosuje się również wtedy, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu z poprzedniego roku byłaby nie reprezentatywna. 

Jeżeli ustalona proporcja przekroczyła 98%, wówczas podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego. Jeśli zaś nie przekroczyła 2%, wtedy podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku w ogóle.  

Od 1 czerwca 2005 r. przy ustalaniu proporcji do obrotu zwolnionego nie wlicza się kwot otrzymanych dotacji i subwencji nie mających związku z konkretnymi dostawami lub świadczeniami. 

Czynności nie podlegające opodatkowaniu a odliczanie podatku na podstawie proporcji

 

Wielu podatników ma w praktyce problem, czy są zobowiązani do stosowania proporcji, jeśli nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych, jak również czynności nie podlegających opodatkowaniu w ogóle.

Należy w tym miejscu odróżnić „czynności nie podlegające opodatkowaniu” od „czynności zwolnionych”. Ustawa (w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT) stanowi, że proporcję do częściowego odliczenia podatku (o której była mowa w punkcie powyżej) ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo

W związku z tym powstaje pytanie, czy czynności nie podlegające opodatkowaniu VAT w ogóle również należy uznać za „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku”.  

Przykład:

 • Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w całości podatkiem VAT. Jednocześnie Pani Anna zawarła umowę o dzieło, która zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu. W związku z tym Pani Anna ma wątpliwość, czy powinna odliczać podatek od nabywanych towarów, służących każdej z działalności, skoro nie jest w stanie wyodrębnić kwoty podatku przypadającej tylko na działalność gospodarczą.  

W trakcie prac nad nową ustawą o VAT wykreślony został projektowany zapis, aby przy uwzględnianiu obrotu „zwolnionego” brać pod uwagę również wartość czynności nie podlegających opodatkowaniu. W związku z tym należy uznać, że czynności nie podlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się przy ustalaniu proporcji. Jeśli więc, podatnik wykonuje czynności podlegające w całości opodatkowaniu oraz czynności nie opodatkowane VAT w ogóle (jak w przykładzie), nie ma on obowiązku ustalania proporcji.  

<>

 

Komentarze: Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane