Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Podatek VAT – zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

pixabay.com
(fot. pixabay.com)

Od nowego roku zmienią się sposoby rozliczania podatku VAT. Wynikają one z ustawy z 9 kwietnia 2015 roku, która mówi o zmianach w przepisach prawnych: o podatku od towarów oraz usług i Prawo zamówień publicznych. Będą one dotyczyć odliczania podatku VAT od towarów i usług, które są wykorzystywane w celach mieszanych, czyli zarówno takich, które podlegają, jak i tych, które nie podlegają systemowi VAT.

Kwota podatku od towarów i usług wykorzystywanych częściowo w działalności gospodarczej

Od nowego roku zmienione zostaną przepisy, które określają zasady, na jakich jest naliczany podatek od zakupu towarów oraz usług, które są częściowo przeznaczone na cele działalności. Zmianie ulegnie sposób, w jaki ustalana będzie kwota podatku w celu nabycia nieruchomości, jak również jej wytworzenia.

Dotychczas prawo odliczeń co do zasady przysługuje częściowo. Zdarzały się jednak przypadki, w których interpretacja szczegółów tego zapisu była powodem sporów. Przykładowo kwestia podatku naliczonego, wynikającego z wydatków poniesionych na czynności opodatkowane lub nieopodatkowane. Zmiany w podatku VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku mają na celu rozwianie wszystkich dotychczasowych wątpliwości w tym zakresie. Mówiąc precyzyjniej dodane zostaną przepisy precyzujące zasady, na jakich dokonywane będą odliczenia częściowe w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupów, z których będzie chciał korzystać w toku swojej działalności gospodarczej, jak również tych, które nie są z taką działalnością związane, z wykluczeniem celów osobistych. W takim wypadku wiążące będą przepisy art. 86 ust.2a-2h ustawy o podatku VAT.

Zmiany w odliczaniu podatku VAT - preproporcja

Przepisy określać będą w jaki sposób obliczany będzie podatek. Opierać się on będzie na nowego rodzaju proporcjach, wykorzystując do tego celu prewspółczynnik. Sposób jego określenia, w myśl ustawy powinien odpowiadać specyfice prowadzonej przed podatnika działalności oraz dokonywanych zakupów.

Wprowadzona zostanie zasada mówiąca o tym, że już na etapie wstępnego określania kwoty podatku koniecznego do odliczenia podatnik będzie miał prawo wyboru przyjętego rodzaju kryterium rozliczenia. Może nim być wielkość obrotu, który pochodzi z czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych, średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników czy godzin roboczych związanych z tą działalnością jak również średnia roczna powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku organów samorządu terytorialnego. One są zobowiązane do tego, by pierwszym kryterium wyboru była wielkość obrotu i to właśnie dla nich wprowadzone zmiany będą miały największe znaczenie.

Możliwość korzystania z przepisów na temat prewspółczynnika warunkuje spełnienie określonych kryteriów:

 • 1)Towar lub usługa zostały nabyte w celu wykorzystania ich w celu prowadzonej działalności gospodarczej jak i poza nią.
 • 2) Towar lub usługę nie został nabyty w celach osobistych, które podlegają opodatkowaniu w rozumieniu dostaw towarów nieodpłatnych czy też nieodpłatnego świadczenia usług.
 • 3) Nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
 • 4) Towary i usługi, które nabyto nie będą wykorzystywane do bezpłatnego użycia samochodów oprócz działalności gospodarczej podatnika, nie podlegającej opodatkowaniu VAT w myśl art. 8 ust. 5 ustawy o VAT.

Rozliczenie roczne

Jeśli kwota podatku zostanie naliczona na podstawie prewspółczynnika to po zakończeniu roku podatkowego na rozliczającym będzie spoczywał obowiązek dokonania zmian w podatku odliczonym. Nałożenie na podatnika tego obowiązku wynika z art. 90c ustawy o podatku VAT. Korekty tej podatnik będzie dokonywał opierając się na danych właściwych zakończonemu już roku podatkowemu. Odliczeniu będzie podlegać tylko ta część, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi.

Zmiany w podatku naliczonym przy nabyciu lub powstaniu nieruchomości

Do tej pory nakłady, które były poniesione na nabycie czy wytworzenie nieruchomości przeznaczonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i poza nią obliczane były w zależności od tego w jakiej części (tj. w jakim procencie) dana nieruchomość była wykorzystywana w tej działalności. Zasadę tę warunkował art. 86 ust.7b ustawy o podatku VAT. Od początku nowego roku jego zastosowanie będzie zasadne jedynie w przypadku nieruchomości, które będą wykorzystywane w procesie działalności gospodarczej oraz w innych celach, ale z uwzględnieniem, że nie mogą to być cele osobiste. Zmiana ta wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku i będzie się odnosić do nakładów, które poniesione będą już w nowym roku na cele wytworzenia nieruchomości czy jej nabycie.

Ośmioprocentowa stawka na dostawy sprzętu przeciwpożarowego – zniesiona

Od nowego roku uchylony zostanie art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT. W skutek tego ośmioprocentowa stawka VAT, przewidziana na dostawy sprzętu przeciwpożarowego przestanie obowiązywać. Od stycznia 2016 roku dostawa towarów dla jednostek przeciwpożarowych będzie podlegała standardowej stawce tj. 23%. Do tej pory sprzęt przewozowo-samochodowy, sprzęt łączności, wyposażenie zabezpieczające, smary, materiały pędne i inne były obciążone 8-procentowym podatkiem VAT. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w grudniu ubiegłego roku wydał jednak wyrok mówiący o tym, że preferencje podatkowe stosowane w stosunku do towarów służących ochronie przeciwpożarowej są niezgodne z art. 96-98 dyrektywy w sprawie VAT.

Bliżej Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada wdrożenie szeregu różnych zasad rozliczania VAT, w tym m.in. na nabycie lub wytworzenie nieruchomości. Zniesiona zostanie również 8-procentowa stawka na dostawy środków ochrony przeciwpożarowej. Uchwalone zmiany mają na celu dopasowanie prawnych regulacji obowiązujących w naszym kraju do tych wiążących na terenie Unii Europejskiej, które wynika z wyroków TSUE. Zdaniem Komisji Europejskiej wiele dotychczas stosowanych było niezgodnych z prawem unijnym.

Tax Expert 24 jest licencjonowanym biurem rachunkowym stworzonym przede wszystkim z myślą o potrzebach firm z sektora MSP, start-upów, spółek prawa handlowego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jesteśmy elastyczni i maksymalnie upraszczamy zasady współpracy i komunikacji pozostając otwarci na wszelkie niestandardowe oczekiwania naszych klientów.

Źródło:  http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=FCFBCD565252ABA3B843FE944BA2C223?id=WDU20150000605&type=1

Tax Expert 24

 

Komentarze: Podatek VAT – zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

 • STM 2016-01-10 13:07:24

  Re: Podatek VAT ? zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

  JESYEM STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM I OD 30 LAT JESTEM W MOJEJ OSP SKARBNIKIEM. . PODATEK VAT PODWYZSZY KOSZT ZAKUPÓW KONIECZNYCH DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAKUPYN NA POTRZEBY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWINNY BYĆ ZWONIONE ZE WSZYSTKICH OPŁAT( VAT PODATEK DOCHODOWY). JA JESYTEM OBYWATELEM I CHCĘ BYĆ CHRONY. PIERWSZYM MOIM RATOWNIKIEM JEST STRAŻAK Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. IM BĘDZIE NA KONCIE OSP TYM MY STRAŻACY OCHOTNICY KUPIMY SPRZĘTU NA NASZEN I POTRZEBY OBYWATELI SPRZĘTU DO RATOWNICTWA. LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ . STRAŻAK OCHOTNIK - PANU BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK!!!!!!!!!!!!!!!!

 • STM 2016-01-10 13:07:18

  Re: Podatek VAT ? zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

  JESYEM STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM I OD 30 LAT JESTEM W MOJEJ OSP SKARBNIKIEM. . PODATEK VAT PODWYZSZY KOSZT ZAKUPÓW KONIECZNYCH DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAKUPYN NA POTRZEBY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWINNY BYĆ ZWONIONE ZE WSZYSTKICH OPŁAT( VAT PODATEK DOCHODOWY). JA JESYTEM OBYWATELEM I CHCĘ BYĆ CHRONY. PIERWSZYM MOIM RATOWNIKIEM JEST STRAŻAK Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. IM BĘDZIE NA KONCIE OSP TYM MY STRAŻACY OCHOTNICY KUPIMY SPRZĘTU NA NASZEN I POTRZEBY OBYWATELI SPRZĘTU DO RATOWNICTWA. LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ . STRAŻAK OCHOTNIK - PANU BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK!!!!!!!!!!!!!!!!

 • STM 2016-01-10 13:07:11

  Re: Podatek VAT ? zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

  JESYEM STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM I OD 30 LAT JESTEM W MOJEJ OSP SKARBNIKIEM. . PODATEK VAT PODWYZSZY KOSZT ZAKUPÓW KONIECZNYCH DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAKUPYN NA POTRZEBY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWINNY BYĆ ZWONIONE ZE WSZYSTKICH OPŁAT( VAT PODATEK DOCHODOWY). JA JESYTEM OBYWATELEM I CHCĘ BYĆ CHRONY. PIERWSZYM MOIM RATOWNIKIEM JEST STRAŻAK Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. IM BĘDZIE NA KONCIE OSP TYM MY STRAŻACY OCHOTNICY KUPIMY SPRZĘTU NA NASZEN I POTRZEBY OBYWATELI SPRZĘTU DO RATOWNICTWA. LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ . STRAŻAK OCHOTNIK - PANU BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK!!!!!!!!!!!!!!!!


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 6
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane