Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Money.pl/Iwona Montel-Krasucka
(fot. Money.pl/Iwona Montel-Krasucka)

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna?

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 2. szczególnych potrzeb pracodawcy (jednak nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia); Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych nie może wówczas jednak przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona wyżej.

Pracownikowi, który ze względu na takie okoliczności wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa dalej.

Jaki dodatek przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje w zasadzie dodatek w wysokości:

 1. 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • w nocy,

  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 2. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Dodatek w wysokości określonej w pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej wyżej.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Kiedy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić mu czasu wolnego od pracy?

Zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

W takich przypadkach pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy można przyznać pracownikowi premię uznaniową za nadgodziny?

Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lipca 2006 r. (sygn. I PK 40/06) wskazał, iż Kodeks pracy przewiduje tylko dwa sposoby zapłaty za godziny nadliczbowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie na zasadach ogólnych albo

 • w ściśle określonych przypadkach - ryczałt.

Nie do zaakceptowania jest - w opinii SN - system wynagradzania za godziny nadliczbowe w formie premii uznaniowej. Tym bardziej, gdy pracodawca dysponuje możliwością weryfikacji liczby nadgodzin wykazanych przez pracownika albo zastosowania względem niego ryczałtu za godziny nadliczbowe (gdyż stale wykonuje pracę poza zakładem).

Wynagrodzenie za nadgodziny (wraz z odpowiednimi dodatkami), dodatek nocny, świadczenia z tytułu podróży służbowych i inne podobne należności powinny stanowić wyodrębnione składniki wynagrodzenia, obliczone ściśle według przepisów. Nie można natomiast skumulować ich w kwocie premii uznaniowej, która jest w istocie nagrodą i jako taka przysługuje z zupełnie innego tytułu.

 

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

 • Gośka 2013-01-18 11:13:36

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  przy normie 184 wyrobione 208, oczywiście pracodawca nie płaci, tylko oddaje, nawet nie wolnym tylko godzinami, a w papierach wykazuje tak jak ma być, a za soboty wolne w poniedziałek, oczywiście wirtualne.....takie są realia...

 • Radoslav 2011-01-06 12:41:59

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Czy pracowników służb mundurowych(wojska) dotyczą te same zasady ? na jakiej podstawie, w razie godzin nadliczbowych pracodawca/przełożony może(czy powinien?) udzielić wolnego? Do kogo kierować takie pytania? Z doświadczenia wiem ,że nie płacą za te godziny ,nie liczę służb określonych w rozkazach dziennych.

 • Radoslav 2011-01-06 11:26:50

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Czy pracowników służb mundurowych(wojska) dotyczą te same zasady ? na jakiej podstawie, w razie godzin nadliczbowych pracodawca/przełożony może(czy powinien?) udzielić wolnego? Do kogo kierować takie pytania? Z doświadczenia wiem ,że nie płacą za te godziny ,nie liczę służb określonych w rozkazach dziennych.

 • arp 2011-01-06 00:00:32

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe(oraz odpowiednie dodatki).Dobre sobie. Tak powinno być i Prawo Pracy przewiduje ochronę pracownika i jest wiadomym, że pracownik wypoczęty i dobrze zarabiający to pracownik z efektami w produkcji.Nie wystarczy jednak tylko zmiana Prawa Pracy jeżeli nie pójdzie w prawidłowy ruch gospodarka.Aby gospodarka poszła w ruch prawidłowy zainteresowani powinni być wszyscy i to jednocześnie, ci którzy inwestują oraz ci którzy sprzedają pracę swoich rąk a wszystko powinno być pod bacznym wzrokiem Government-u wtedy przyjdą efekty.

 • irena 2011-01-05 16:10:53

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  A co zrobić, jeśli oddaje godziny chętnie, ale tylko jako 1:1? Mam napuścić kontrolę, albo kłócić się, aby mnie zwolnił? Przepisy przepisami, a życie życiem.

 • and 2011-01-05 15:40:10

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  A czy można z takim pracownikiem zawrzeć umowę o dzieło lub umowę zlecenie?

 • and 2011-01-05 15:30:06

  Re: Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  A czy można z takim pracownikiem zawrzeć umowę o dzieło lub umowę zlecenie?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane