Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Postanowienie o zagrożeniu nakazania oznaczonej sumy pieniężnej

Urszula Vogt-Nesterowicz
Urszula Vogt-Nesterowicz

Bardzo często nawet uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia regulującego sposób kontaktów uprawnionego, np. jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem, nie oznacza, że kontakty z dzieckiem faktycznie odbywać się będą zgodnie z tak ustalonym harmonogramem. Jakie możliwości przewidują przepisy prawa w sytuacji gdy uprawniony do kontaktów ma problem ze skuteczną realizacją tego uprawnienia, np. gdy drugi rodzic, pod którego bezpośrednią opieką znajduje się dziecko, utrudnia, czy wręcz blokuje relacje z dzieckiem?

            Zgodnie z art. 59815 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.


Wskazany przepis reguluje tzw. pierwszy etap postępowania mającego na celu wykonanie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które wynikają z orzeczenia albo ugody.

            Postępowanie toczy się w takiej sytuacji przed sądem rejonowym - wydziałem rodzinnym (sądem opiekuńczym) miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka (zgodnie z art. 569 § 1 kpc), przy czym wykluczone jest tu działanie sądu z urzędu. Konieczny dla zainicjowania postępowania jest wniosek pochodzący od osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w treści przepisu. Wniosek w sprawie podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Do wniosku o wszczęcie postępowania należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

            Do wszczęcia postępowania wystarczy już jedno niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązku wynikającego np. z postanowienia w przedmiocie kontaktów, jest to także wystarczająca przesłanka do wydania orzeczenia na podstawie powołanego powyżej przepisu, nawet jeśli pozostałe kontakty były realizowane prawidłowo. W doktrynie wskazywane jest jednak, że nie bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia zawinienia oraz istotności naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia czy też ugody. Podkreśla się także, że wystąpienie z wnioskiem na podstawie przepisów dotyczących wykonywania kontaktów nie powinno być instrumentalnie traktowane np. w celu osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści majątkowych, czy też w celu szykany drugiej osoby (por. A. Marciniak, K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–729. Tom II, 2014) przy pominięciu kwestii dobra dziecka. Sąd rozstrzygając o zasadności wniosku powinien uwzględnić wszystkie okoliczności mające istotne znaczenie dla sprawy, a pomocne przy tym jest przewidziane w art. 59818§ 2 kpc wysłuchanie przez sąd uczestników postępowania przed wydaniem postanowienia w sprawie.

            Podkreślenia przy tym wymaga, że na skutek wydania przez Sąd postanowienia w oparciu o art. 59815 kpc dochodzi do zagrożenia uczestnikowi postępowania nakazania zapłaty na rzecz wnioskodawcy określonej kwoty za każde naruszenie obowiązku związanego z realizacją kontaktów. Takie orzeczenie nie oznacza od razu, że wnioskodawca będzie mógł domagać się od uczestnika zapłaty wskazanej przez sąd sumy. Wydane postanowienie stanowi bowiem dopiero pierwszy etap przy tzw. egzekucji kontaktów, jako swoista przestroga dla uczestnika i ostrzeżenie przed dalszym utrudnianiem czy uniemożliwianiem kontaktów z dzieckiem. W razie gdyby wydane postanowienie nie przyniosło skutku w postaci prawidłowego wykonywania kontaktów, przewidziany w przepisach został drugi etap polegający już na nakazaniu zapłaty tej sumy (szerzej w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 22.5.2013 r., III CZP 25/13, Legalis).

            Wskazać w tym miejscu także należy, że zagrażając danej osobie nakazaniem zapłaty sąd musi uwzględnić sytuację majątkową tej osoby. Przepisy nie zawierają stałych kwot, nie zawierają też żadnych minimalnych czy maksymalnych stawek, wszystko zależy bowiem od uznania sądu w okolicznościach konkretnej sprawy. Przepisy nie dają także podstawy do traktowania jako dodatkowe kryterium przy określeniu wysokości kwoty np. rodzaju naruszeń czy uporczywości działań osoby naruszającej ciążące na niej obowiązki. Sąd określając w postanowieniu wysokość sumy powinien jednak mieć na względzie, aby kwota ta nie miała charakteru iluzorycznego, czy też symbolicznego zagrożenia, lecz dla naruszającego obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody o kontaktach była na tyle dotkliwa, aby przymusiła go do wykonania ciążących na nim obowiązków.

            Pamiętać także należy, że zgodnie z art. 59820 kpc sąd umorzy postępowanie jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynie kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem. Co istotne pomimo umorzenia postępowania, postanowienia w nim wydane pozostają w mocy, co w praktyce oznacza, że wydane postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej może być podstawą do wystąpienia z wnioskiem o nakazanie przez sąd zapłaty należnej kwoty, bez konieczności uprzedniego ponawiania wniosku o zagrożenie w trybie art. 59815 kpc.

 

Komentarze: Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Postanowienie o zagrożeniu nakazania oznaczonej sumy pieniężnej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane