Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Strona 1 z 3

Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny innym podmiotom, czy nie zalega z podatkami, w końcu czy nie ogłoszono jego upadłości? Jak można sprawdzić wiarygodność kontrahenta, gdzie szukać informacji o jego kondycji finansowej, majątku, długach – tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Gdzie można szukać informacji na temat wiarygodności kontrahenta?

Starając się dowiedzieć, czy nasz kontrahent jest uczciwy i czy nie zalega innym podmiotom z jakimiś należnościami, informacji powinniśmy szukać przede wszystkim w publicznych rejestrach. W pierwszej kolejności informacji o kontrahencie powinniśmy szukać w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej). Ponadto informacji możemy szukać w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, w Biurach Informacji Gospodarczych. Możemy również zwracać się o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego właściwego dla kontrahenta dotyczącego zaległości podatkowych.

Czego można dowiedzieć się z KRS-u i ewidencji działalności gospodarczej?

W uzyskaniu Informacji z KRS-u pomocny nam będzie odpis aktualny lub pełny, zaś z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie. Dokumenty te pozwolą nam stwierdzić, że kontrahent rzeczywiście funkcjonuje w obrocie prawnym - jest przedsiębiorcą. Ponadto z dokumentów tych dowiemy się gdzie oprócz zakładu głównego, kontrahent wykonuje działalność gospodarczą oraz czy wykonuje działalność gospodarczą w branży, w której zamierzamy prowadzić z nim kontakty handlowe.

Ponadto w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego możemy dowiedzieć się jeszcze innych informacji. W szczególności:

 1. w Dziale I rejestru – wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli został wniesiony w formie niepieniężnej zaznaczenie tej okoliczności. W dziale tym podaje się również dane wspólników, partnerów, komplementariuszy, udziałowców itp.

 2. w Dziale II przede wszystkim o osobach lub organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu i sposobie reprezentacji (np.: dane członków zarządu spółki z o.o. ze wskazaniem, że do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie). Informacje zawarte w tym dziale są o tyle istotne, że umowa zawarta prze osoby działające w imieniu kontrahenta z naruszeniem zasad reprezentacji będzie nieważna.   

 3. w Dziale III wskazuje się m.in. przedmiot działalności gospodarczej, informacje czy podmiot złożył sprawozdanie finansowe

 4. w Dziale IV mogą znaleźć się ważne dla nas informacje. W dziale tym wpisuje się dane dotyczące zaległości podatkowych i względem ZUS. Jednak nie w każdym przypadku powstania zaległości, ZUS czy urząd skarbowy  przekazują informację do KRS. Dotyczy to jedynie należności już egzekwowanych. Ponadto w Dziale IV zamieszcza się oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia. Jeżeli przeciwko kontrahentowi prowadzona była egzekucja i została umorzona z powodu braku środków na pokrycie samych tylko kosztów egzekucji, informacja o tym jest również zamieszczana w Dziale IV rejestru.

 5. w Dziale V wpisuje się dane o ustanowieniu kuratora

 6. w Dziale Vi wpisuje się w szczególności informacje na temat postępowania likwidacyjnego, o wszczęciu postępowania naprawczego, o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu prowadzenia postępowania i jego zmianach, o zakończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu

W tym miejscu wspomnieć jeszcze należy o możliwości przeglądania akt rejestrowych lub ewidencyjnych kontrahenta – przedsiębiorcy. Zarówno akta przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sadowego jak i do ewidencji działalności gospodarczej są jawne i mogą być przez każdego przeglądane. Za udostępnienie akt nie płaci się nic. Jednak pewną niedogodnością może okazać się fakt, iż dokumenty te możemy przeglądać jedynie w siedzibie organu gromadzącego dane akta. Organem tym będzie sąd rejestrowy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy wpisanego do KRS lub organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej.

Przeglądając akta mamy wgląd do wszystkich dokumentów, które przedsiębiorca składał do KRS-u lub ewidencji działalności gospodarczej. W aktach rejestrowych mogą znajdować się np. sprawozdania finansowe kontrahenta, na podstawie których będziemy mogli poznać w jakiej kondycji finansowej kontrahent znajdował się w poprzednim roku. Jednak nie w każdych aktach rejestrowych przedsiębiorcy wpisanego do KRS będziemy mogli znaleźć sprawozdania finansowe. Dotyczyć to będzie jedynie tych przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów o rachunkowości objęci są obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych.

 Jak uzyskać informacje z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisuje się do niego przede wszystkim wspólników odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (z wyjątkiem komandytariuszy), a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Osoby te wpisuje się również do rejestru, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Ponadto do rejestru wpisywane są osoby, które zostały zobowiązane do wyjawienia majątku oraz osoby, które zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni.

<>

 

Komentarze: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

 • Martyna 2018-01-17 13:56:17

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Ja mogę polecić stronę sprawdz-nip.pl

 • M.J. 2016-07-25 16:51:49

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Warto być dzisiaj czujnym, bo nie brakuje oszustów. Ja każdą firmę sprawdzam w CEIDG, KRS i bazach typu www.opiniafirm.pl, nie wspominając już o różnych forach internetowych. Kilka godzin w sieci, ale od razu się człowiek czuje pewniejszy.

 • Biuro Detektywist 2016-01-05 10:26:30

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Wywiad majątkowy lub gospodarczy, oraz usługi jak np. wykrywanie podsłuchów (bo konkurencja stosuje też takie nieczyste zagrania), można zamówić w sprawdzonym biurze detektywistycznym. Zapraszam po więcej informacji na detektywkrakow.pl lub tel. +12 4120447

 • Detektyw 2016-01-05 10:18:36

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Można tez wynająć detektywna, który zrobi wywiad gospodarczy, majątkowy czy użyje "swoich" sposobów, aby zweryfikować uczciwość kontrahenta. detektywkrakow.pl

 • Blogofirmie.pl 2015-06-19 14:18:17

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Świetny artykuł! Istnieją jeszcze inne sposoby na sprawdzenie kontrahenta. Można np. sprawdzić kto jest właścicielem domeny firmowej, z której koresponduje kontrahent,czy nie posiada zaległości na publicznej giełdzie długów, etc. Na swoim blogu niedawno o tym szeroko pisałem.

 • Beata 2015-04-24 10:25:08

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Ostatnio potrzebowałam właśnie tego numer RDN i znalazłam taką stronę gdzie ten numer można sprawdzić. KRDN.pl - usługa niby jest płatna ale jako nowemu użytkownikowi przyznali mi od razu jakąś promocję więc sprawdziłam co chciałam za darmo ;P

 • Eddie 2014-11-18 11:07:28

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  kasia 2010-07-21 00:29:13 Kasiu skorzystaj np z crefo.pl gdzie w łatwy sposób możesz sprawdzić wiarygodność kontrahenta, ja tak robię cały czas.

 • mirka 2014-07-29 15:52:51

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Metody weryfikacji kontrahenta.Polecam się przeszkolić...tak na wszelki wypadek.

 • okkrs.pl 2012-10-23 11:15:06

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  OkKRS wykonuje zdjęcia akt rejestrowych spółek w KRS na terenie całego kraju. W zależności od przedmiotu zamówienia możemy fotografować konkretne dokumenty: sprawozdania finansowe, zgromadzenia wspólników, umowy lub dokumenty według dat. Zamówienia realizujemy na bieżąco. okkrs.pl

 • Justyna 2012-09-21 10:41:47

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Chcąc sprawdzić wiarygodnośc kontrahenta nie tylko pod kontem samych danych rejestrowych zapraszam do skorzystania z usług naszej firmy. IBBC Group Sp. z o.o. tel. 697200948 email jfrz@wywiadownia.com Odpowiem na wszystkie pytania.

 • Mariusz 2011-11-30 11:05:02

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Szanowni Państwo, w związku z nasilającą się skalą problemów finsnsowych wielu przedsiębiorstw, a tym postępującym wzrostem ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, zebraliśmy miejsca gdzie można dokonać podstawowego sprawdzenia podmiot gospodarczego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem http://www.gmconsulting.com.pl/dla_klienta Jest to panel dla Państwa, dlatego wszelkie wnioski dotyczące jego modyfikacji proszę kierować pod adres tywoniukm@gmconsulting.com.pl Z poważaniem,

 • Jerzy 2011-02-28 17:01:56

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  witam takich naiwnych jak ja chyba nie ma,ponieważ odpowiedziałem na ogłoszenie pracy za granicą,pracodawcą jest pan który ma firmę w polsce i robiłnabór,otóż wpłaciłem pewną summę pieniędzy na tzw. swiadectwo o niekaralności tłumaczenia bo miałem w Szwecji pobierać zasiłek na dzieci,kiedy poraz kolejny miał już być wyjazd to Pan poinformowałnas iż wygrany przez niego kontrakt,właśnie zostal zerwany i tak czekamy od połowy stycznia i pracy jak nie ma tak nie ma i Pan wydzwania informując mnie iż wpłacone pieniądze zaraz mi odda jak tylko szwedzi za nie dotrzymanie umowy zapłacą mu tzw karę , najgorsze iż ów osobnik mówi i gubi się jak w ukropie i firma ta zawiesiła swoją działalność 1 stycznia 2011,co mam zrobić?

 • Michał Starzyński 2010-07-21 09:38:05

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Jeśli chcą Państwo sprawdzić wiarygodność płatnicza swojego kontrahenta w kraju i na świecie zapraszam do kontaktu z Wywiadownią Gospodarczą Creditreform Polska, kom. 883-745-484;mstarzynski@creditreform.pl Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.

 • kasia 2010-07-21 00:29:13

  Re: Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Nie wiem jak moge sprawdzic pewna firme w którj pracuje nazywa sie |Europa sp zoo zarejestrowana jest w szczecinie na niemcewicza 33,firma miesci sie w niemczech i zatrudnia polaków ale tylko na niemiecka gewerbe,zdarzaja sie przypadki ze pracownicy zjezdzaja do polski bo firma nie płaci pieniedzy.Nie wiem czy maja zarejestrowna spółke w polse firma sciagajac pracowników z polski nie musi ich w polsc zatrudniac i odprowadzac tam podatku,bo w niemczech napewno tego nie robi.co mam robic jak ja sprawdzic????


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane