Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

(fot. )

Pożyczki na start i na rozwój

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł.

Dzięki wykorzystaniu tych środków wsparcie ma uzyskać minimum 2.030 podmiotów ekonomii społecznej. Powstać ma także co najmniej 1.250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej. 

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Do końca kwietnia 2017 roku z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej udzielono 28 pożyczek na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymały głównie spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje z całej Polski (np. rozbudowa i wyposażenie przedszkola, zakup urządzeń, remont pomieszczeń, uruchomienie działalności gospodarczej, bieżąca działalność). 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Przyszłymi pożyczkobiorcami mogą zostać:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

- Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, czyli

- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Jakie rodzaje pożyczek przewidziano w programie?

1.    Pożyczka na start

 • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy,
 • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES(tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca lub miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego lub kolejnego miejsca czy miejsc pracy),
 • maksymalny okres spłaty – 5 lat,
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy,
 • brak prowizji i opłat,
 • oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki;

2.    Pożyczka na rozwój

 • dla PES, które działają powyżej 12 m-cy,
 • wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES zaangażowanych w danym okresie w pożyczki,
 • maksymalny okres spłaty -  7 lat,
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy,
 • brak prowizji i opłat,
 • oprocentowanie – uzależnione od kwoty pożyczki:

- dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy, oraz

- dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy.

 

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Finansowanie rozpoczęcia działalności bądź cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np. zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES,
 • bieżąca działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.),
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa w celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym rozpoczęcie innej od dotychczas prowadzonej działalności,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Na co nie można przeznaczyć środki z pożyczki?

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie lub w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych.

 Ponocy tej nie można też przeznaczać na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych, z wyłączeniem VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca lub miejsc pracy.

 Wsparcie nie może być także udzielane na finansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, ani ze środków publicznych, oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź publicznych. 

Jak otrzymać pożyczkę?

Aby skorzystać z pożyczki, należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego, i złożyć wniosek.

Pożyczki udzielane są przez 2 Pośredników Finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) – dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego (Makroregion III),
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) – dla województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego (Makroregiony: I, II, IV i V). 

Zadaniem Pośredników Finansowych jest udzielenie podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia.

 

Przydatne linki:

 

Na podst. MRPiPS

 

Komentarze: Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane