Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych ma prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Przepisy były wiele razy nowelizowane, co miało na celu umożliwienie skorzystania z tej insytucji jak największej ilości osób. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej mają osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest zaś niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, tj. zalega z płatnościami wobec wierzycieli. Chodzi więc o dłużnika, który nie radzi sobie ze spłacaniem rachunków  (np. za usługi telekomunikacyjne czy za prąd), kredytów i innych zobowiązań.

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie w ochronie przed rosnącą spiralą odsetek. Przepisy o upadłości konsumenckiej nie obejmą osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, choćby nawet finansowe tarapaty nie były związane z ich biznesem. Aby skorzystać z upadłości wystarczy jednak zakończenie (wyrejestrowanie) działalności gospodarczej - osoba fizyczna jest wówczas uprawniona do złożenia wniosku.

Czy każdy dłużnik może ogłosić upadłość? 

Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć:

 • spółka
 • wspólnik spółki osobowej (np.: spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej)
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • łącznie małżeństwo (wniosek może złożyć osobno każdy z małżonków)
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą

 

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o upadłość składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowych. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest w tym przypadku sąd miejsca zamieszkania dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. 

Sąd oddala wniosek o ogłoszneie upadłości w następujących przypadkach:

- dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

(np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę);

- jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 - w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

- ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 (niewykonanie planu spłaty)

 - dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (jako przedsiębiorca)

- czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 - jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

-jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Istotną kwestią są koszty postępowania - obecnie jeżeli na dzień ogłoszenia upadłości majątek dłużnika nie wystarczy na poniesienie kosztów, są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć tych kosztów - zostają umorzone.

W związku z powyższym istotne jest prawidłowe sporządzenie wniosku i dokładne sprawdzenie sytuacji dłużnika przed jego złożeniem. Pomimo, iż obecne przepisy znacznie rozszerzyły zakres stosowania instytucji upadłości konsumenckiej, a statystyki ogłoszonych upadłości rosną, w razie wątpliwości warto skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalisty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe  Dz. U. z 2015 r. poz. 233

Zobacz także

 

Komentarze: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

 • Anna43 2016-02-11 09:40:16

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Ja myślę, że samemu też można sobie poradzić ale wiecie sami, że i z finansami jest różnie. Zawsze trzeba się informować nim zrobi się krok. Ja poczytuję właśnie bloga prawniczego pisanego przez radcę prawnego gdzie opisuje , jak ogłosić upadłość konsumencką 2016 www.prawo-upadlosciowe.pl/index.php/2016/02/01/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/ a w innym wpisie opisano co po upadłości no i jakie są skutki. Warto poczytać nim podejmie się decyzję o upadłości konsumenckiej.

 • Bartłomiej 2015-09-23 13:12:16

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Jeżeli mowa o upadłości konsumenckiej, to niestety trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, aby z niej skorzystać. Jeżeli ktoś chce fachowo się przygotować, aby wszystko przebiegło szybko i profesjonalnie, to serdecznie zapraszam do nas: http://upadlosckonsumencka.com.pl/

 • Jan 2014-08-21 17:03:24

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Tutaj świetny film jak działa oddłuzenie w upadłości konsuemnckiej: https://www.youtube.com/watch?v=9WTnok9K7kY

 • Romek 2011-10-20 15:22:17

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  @kozioł - czy wiesz, że sumarycznie banki żądają większych spłat niż dostępny wolumen pieniędzy na rynku, oznacza to z definicji, że niektórzy muszą być bankrutami a banki stopniowo będą przejmować majątek. Przypomina to grę z przedszkola w o jedno za mało krzesło (w stosunku do mających za zadanie usiąść na krześle dzieci gdy opiekunka da znak). Nie ma znaczenia jak będą sobie żyły wypruwać szaraczki, banki i tak zarobią, mają tylko problem taki: które bardziej a które prześpią okazję. Ponadto największe dodatkowo mogą zbudować piramidę i dostać dotację z podatków szaraczków. Globalny system jest zamknięty i nie da się bez końca podnosić podatków czy innymi sposobami marnotrawić pracę ludzi przez wydawanie na dodatkowych i kolejnych urzędników od rozdawania części z tych pieniędzy co zabrali - będzie tylko coraz biedniej i coraz więcej potrzebujących.

 • @ 2011-04-06 11:51:06

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  A co z drobnymi przedsiębiorcami dającymi w kraju 80% miejsc pracy? Tworzy się ustawy tylko dla cwaniaków ze spółek z o.o.,którzy masowo kupują spółki w kłopotach za bezcen,zadłużają je po 2 latach i ogłaszają kolejną upadłość wiele na tym zyskując. Ta ustawa jest pod kombinatorów stworzona a nie dla mikroprzedsiębiorstw -małych firm prywatnych rejestrowanych na osobę fizyczną. To im potrzebna pomoc,gdy spółki z o.o. ich nacinają a syndyk nic nie zwraca,bo pierwszeństwo spłat mają banki,ZUS,Skarbowy,samorządy i dla przedsiębiorcy z wyrokiem figa zostaje.Tylko to państwo nie rozumie jeszcze,że podcina gałąź na której siedzi i niebawem zarżnie kurę,która znosiła jej złote jaja.Polityka negocjacji jak na zachodzie nie funkcjonuje tylko prawo każące dobijać,licytować,zabierać,bez względu na przyszłe skutki. Każdy rząd kalkuluje tak : wytrzymać 4 lata ,nachapać się, a po nas nawet potop może być.Ten potop będzie jak w Grecji i Irlandii bardzo szybko.

 • kozioł 2011-02-24 01:30:54

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  wziąłeś- oddaj, nie więcej, ani mniej ,to nie prawo, lecz honor .

 • arp 2010-10-21 21:42:51

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Zgadzam się z opinią poprzednika.Zacznijmy od tego, że należy stworzyć takie mechanizmy obronne na rynku finansowym aby upadłości nie było,tak wśród osób fizycznych jak również przedsiębiorców i do tego nalezy zmierzać.Na dziś trzeba zmienić przepisy dotyczące windykacji. Nie może być tak aby bez uczestnictwa dłużnika i możliwości wyjaśnień, sąd wydawał nakaz egzekucyjny.Trzeba przyjąć zasadę, że za kredyty odpowiedzialny jest również bank i to na równi z dłużnikiem.Prowadzenie ciągłego monitoryngu spłaty jak również sytuacji bieżącej dłużnika powinno być pod kontrolą.W sytuacjach załamań płatniczych banki powinny same wspomagać się wzajemnie a nie szukać oparcia w NBP.

 • gosc 2010-10-21 16:28:38

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  kolejna ustawa bubel czemu mnie to nie dziwi


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 0
 • 6
 • 6
 • 4
 • 9
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Marta

  ocena usługi:

  Wszystkie moje wątpliwości zostały wyjaśnione w bardzo jasny sposób , krótki czas oczekiwania , doskonały kontakt, polecam.
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Wszystko jest ok
 • barbara

  ocena usługi:

 • Sylwia

  ocena usługi:

  Polecam. Uczciwi i rzetelni
 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Jadwiga

  ocena usługi:

  dziękuję za opinię fachową i przejrzystą - Jadwiga
 • beata

  ocena usługi:

 • Ilona

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna porada.Polecam!
 • Bartosz

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię. Jest ona zrozumiała dla laika i co najważniejsze pomocna.
 • Mariola

  ocena usługi:

  Usługa bardzo profesjonalna ,która bardzo mi pomogła
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Szybka, wyczerpująca, profesjonalna. Cóż więcej dodać, jak tylko - POLECAM.
 • Anna

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa.
 • Kasia

  ocena usługi:

 • Lidia

  ocena usługi:

  dziękuję za przystępną cenowo i zrozumiałą dla laika opinię
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane