Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Strona 1 z 3

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku?

Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej oferty, ceny, oferty częściowej, oferty wariantowej, umowy ramowej. Ponadto w innych przepisach ustawy można spotkać się z pojęciami oferty wariantowej, oferty równoważnej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). W stosunku do poprzednio obowiązujacej ustawy, prawo zamówień publicznych definiuje również pojęcia kierownika zamawiającego, koncesji na roboty budowlane.

Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Roboty budowlane - przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Zgodnie z powyższą definicją, za roboty budowlane uznawane będzie także zaprojektowanie i wykonanie tych robót. Niezbędne jest jednak, aby przedmiotem jednego zamówienia było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Jeżeli zaprojektowanie robót budowlanych nie będzie zlecane w jednym zamówieniu z wykonaniem zaprojektowanych robót, wówczas przedmiotem zamówienia będą usługi (polegające na zaprojektowaniu robót).

Prawo budowlane pod pojęciem robót budowlanych rozumie budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Bodową jest natomiast wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego. Remontem w rozumieniu prawa budowlanego jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Dla właściwego rozumienia pojęcia robót budowlanych konieczna jest ponadto znajomość definicji obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty do których w szczególności zaliczyć można obiekty kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej lub inne służące do rekreacji lub utrzymaniu porządku. Wymienić można tu przykładowo kapliczki, krzyże przydrożne, piaskownice, huśtawki, śmietniki. Budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian, a także posiada fundamenty oraz dach. Budowlą jest natomiast taki obiekt budowlany pozostałe obiekty, które ni można zakwalifikować jako budynków lub obiektów małej architektury. Definicja budowli posługuje się przykładowym katalogiem obiektów, zakwalifikowanych jako budowle, który to ma być pomocny przy kwalifikowaniu innych występujących obiektów budowlanych do tej kategorii. Definicja budowli wymienia na przykład lotniska, drogi, mosty, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych.

Dostawy - przez dostawy należy rozumieć „nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu ”. Definicja ta różni się więc zdecydowanie od definicji dostawy obowiązującej na gruncie kodeksu cywilnego. W odróżnieniu od definicji kodeksowej, ustawa o zamówieniach publicznych nie stawia wymogu, aby przedmiot dostawy został wytworzony przez dostawcę. Na gruncie zamówień publicznych nie ma znaczenia, czy oferent jest wytwórcą oferowanego przedmiotu dostawy, czy tylko pośrednikiem. Zgodnie z powołaną definicją, przedmiotem dostawy mogą być zarówno rzeczy ruchome (materiały biurowe, sprzęt medyczny, środki czystości itd.) jak i nieruchome (działki gruntowe, wyodrębnione lokale). Przedmiotem dostawy w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych mogą być również prawa (np. prawa autorskie) oraz inne dobra. Dostawa obejmuje nie tylko przypadki, w których przedmiot dostawy przechodzi na własność zamawiającego, tak jak np. w przypadku umowy kupna-sprzedaży, umowy dostawy. Z dostawą mamy również do czynienia w sytuacji, gdy własność przedmiotu dostawy nie przechodzi na zamawiającego, a nabywa on tylko określone prawo do tej rzeczy. Dotyczy to w szczególności umowy najmu, (w której wynajmujący zobowiązuje się oddać zamawiającemu rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony), umowy dzierżawy (wydzierżawiający oddaje zamawiającemu rzecz do używania i pobierania pożytków), umowy leasingu lub innych umów o podobnym skutku.  

<>

 

Komentarze: Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

 • Kancelaria Paxus 2017-08-24 09:47:09

  Re: Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

  Bardzo fajny artykuł. Wiedza, którą każdy startujący w zamówieniach powinien znać. Pozdrawiamy i zapraszamy do nas!


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane