Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Strona 1 z 3

Kto może wnieść skargę?

Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, jeżeli wyrok zespołu arbitrów jest dla niego niekorzystny. Ponadto legitymowane do wniesienia skargi będą również organizacje pracodawców lub przedsiębiorców wpisane na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Prezesa Urzędu), które były uczestnikami postępowania odwoławczego.

Ponadto szczególne uprawnienie zostało przyznane również Prezesowi Urzędu. Otóż może on również wnieść skargę na wyrok zespołu arbitrów. Jeżeli Prezes Urzędu skorzysta z powyższego uprawnienia, do czynności przez niego podejmowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. Zgodnie z tymi przepisami, Prezes Urzędu może wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej osoby (strony postępowania odwoławczego) lub też przeciwko obu stronom postępowania odwoławczego.

Jeżeli Prezes Urzędu wytacza powództwo na rzecz jednego z uczestników postępowania odwoławczego, sąd rozpoznający skargę obowiązany jest zawiadomić o tym tego uczestnika postępowania odwoławczego, doręczając jej odpis pozwu. Uczestnik ten może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda.

Jeżeli Prezes Urzędu nie działa na rzecz określonego uczestnika potęgowania odwoławczego, wnosi pozew przeciwko zamawiającemu i dostawcy albo wykonawcy.

W jakim terminie należy wnieść skargę?

Uczestnicy postępowania mogą wnieść skargę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów z uzasadnieniem. Podkreślić w tym miejscu należy, iż dniem, od którego biegnie termin na wniesienia skargi jest dzień doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Nie ma więc znaczenia dzień, w którym nastąpiło ogłoszenie wyroku, a jedynie dzień w którym stronie postępowania doręczono wyrok z uzasadnieniem. Dotrzymanie powyższego terminu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozpatrzenia skargi. Podkreślić należy, iż skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.
W przypadku skargi wnoszonej przez Prezesa Urzędu, termin na wniesienia skargi kształtuje się nieco odmiennie.

Otóż Prezes Urzędu może wnieść skargą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Inaczej więc jak uczestnicy postępowania prezes Urzędu ma 21 dni na wniesienie skargi. Ponadto termin na jej wniesienie jest również inaczej liczony niż w odniesieniu do uczestników postępowania. Termin ten biegnie od dnia ogłoszenia wyroku zespołu arbitrów, a nie od dnia jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.

W jaki sposób wnosi się skargę?

Skargę na wyrok zespołu arbitrów nie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosi się ją za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy. Powinno to nastąpić w ciągi 7 dni od dnia otrzymania skargi.

Co powinna zawierać skarga?

Zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych skarga powinna czynić zadość przepisom określającym wymogi stawiane dla pism procesowych. W związku z tym skarga powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • oznaczenie zaskarżonego wyroku zespołu arbitrów,
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • wniosek o zmianę wyroku w całości lub w części,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia, przytoczenie zarzutów i zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników,
 • pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik.

Ponadto skarga jako pierwsze pismo procesowe w sprawie powinna zawierać oznaczenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

Do skargi powinny być ponadto dołączone odpisy i odpisy załączników, w celu doręczenia ich uczestnikom biorącym udział w sprawie.

Skarga, podobnie jak pozew powinna zostać należycie opłacona.

<>

 

Komentarze: Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

 • kasia 2017-07-03 00:09:46

  Re: Ściganie za przestępstwo niealimentacji

  Czy jak tylko częściowo placi alimenty tez mogę złożyć wniosek do prokuratury o niealimentacje zasadzonych alimentów?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!