Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Zobacz także:

Wzrastająca liczba samochodów, brawura kierowców i zły stan nawierzchni dróg powodują, że coraz łatwiej stać się ofiarą wypadku drogowego. Jednakże dzięki istniejącemu obowiązkowi zawierania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) łatwiej pokryć szkody które ponieśliśmy na osobie i w mieniu. Warto więc wiedzieć jakie kroki podjąć, aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania.

Co zrobić, jeśli mieliśmy wypadek drogowy (kolizję)?

 1. Przede wszystkim należy upewnić się, że nikomu nic się nie stało, a w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym (m.in. wezwać karetkę pogotowia). Nieudzielenie pomocy może mieć poważne konsekwencje karnoprawne (o ile mogliśmy udzielić takiej pomocy bez narażenia swego życia lub zdrowia).
 2. Jak najszybciej zanotować numer rejestracyjny współuczestnika wypadku, markę, typ i kolor jego pojazdu, wygląd kierowcy - to wszystko może się przydać jeżeli winowajca ucieknie z miejsca wypadku.
 3. Jeśli nie ma ofiar śmiertelnych lub osób rannych jak najszybciej usuń pojazd z jezdni na pobocze lub zabezpiecz miejsce kolizji. W przeciwnym razie zostaw wszystko tak jak w chwili wypadku do przyjazdu policji w celu umożliwienia przeprowadzenia im czynności dochodzeniowo-śledczych. Pamiętaj m.in. o ustawieniu w odpowiedniej odległości od samochodu trójkąta ostrzegawczego (odlegość trójkąta od pojazdu uzależniony jest od rodzaju drogi, np. na autostradzie jest to 100m). Przypomnieć należy, że trójkąt ostrzegawczy należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu, a jego brak może być ukarany mandatem karnym.
 4. Zorientuj się, czy są świadkowie kolizji i zanotuj ich dane osobowe (ich zeznania mogą okazać się pomocne przy ustalaniu winnego kolizji).
 5. Poproś o okazanie dokumentów i zanotuj dane drugiego kierowcy: nazwisko, adres, numer prawa jazdy, firmę w której samochód jest ubezpieczony i numer polisy OC. Nie odmawiaj, jeżeli również zostaniesz poproszony o swoje dokumenty.
 6. W przypadku mniejszej wagi możemy zaniechać wzywania policji i wspólnie z drugim kierowcą odtworzyć przebieg kolizji, określić rozmiary szkód w obu pojazdach i określić winnego. Jeśli to my zawiniliśmy, nie uchylajmy się od odpowiedzialności, jeśli zaś drugi kierowca, to wytłumaczmy mu nasze racje i poprośmy o spisanie oświadczenia. W razie różnicy zdań i niemożności porozumienia należy wezwać policję. Tak samo należy postąpić, jeżeli są ofiary w ludziach albo podejrzewamy, że współuczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma fałszywe dokumenty lub że wypadek miał związek z przestępstwem.

Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia, powinniśmy zawiadomić o całej sytuacji naszą firmę ubezpieczeniową (na piśmie za pokwitowaniem lub wysłać listem poleconym), dostarczyć jej posiadane dowody dotyczące wypadku i ułatwić ustalenie przez nią okoliczności wypadku i rozmiaru szkód.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania (tzw. postępowanie likwidacyjne, postępowanie w sprawie likwidacji szkody).

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC na podstawie:

 • uznania roszczenia uprawnionego,
 • zawarcia z nim ugody lub
 • prawomocnego orzeczenia sądowego.

Wypłata winna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. W przypadku gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić je w niższej wysokości informując uprawnionego o powodach i podstawie prawnej takiej decyzji. Wtedy pozostaje sądowe dochodzenie roszczenia.

Może się zdarzyć i tak, że sprawca wypadku nie mógł zostać zidentyfikowany (brak danych dotyczących tożsamości kierowcy lub danych pojazdu) - np. kierowca zbiegł z miejsca wypadku lub zdarzenie miało miejsce na zatłoczonym parkingu w czasie naszej nieobecności. Wtedy poszkodowany zgłasza wniosek o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (za pośrednictwem któregokolwiek ubezpieczyciela prowadzącego ubezpieczenia OC), który wypłaca odszkodowanie tylko za szkodę na osobie. Jeżeli sprawca jest znany, a nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, Fundusz wypłaca osobie uprawnionej odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu.

Pamiętaj, że:

 • Kierujący pojazdem jest zobowiązany podać swoje dane personalne uczestnikom wypadku, przy czym okazanie dokumentów nie oznacza jeszcze przyznania się do winy, natomiast odmowa ich okazania powinna nas skłonić do wezwania policji.
 • Nie akceptuj żadnych "prób polubownego załatwienia sprawy" z pominięciem ubezpieczycieli. Kwota zaproponowana ci przez sprawcę wypadku może okazać się nawet kilkunastokrotnie niższa od rzeczywistego kosztu naprawy uszkodzeń (nierzadko niewidocznych w pierwszej chwili).
 • Policja po przybyciu na miejsce, wyjaśnieniu okoliczności i spisaniu notatki może nałożyć mandat na kierowcę, którego uzna za winnego spowodowania kolizji, co może wpływać na ustalenie osoby odpowiedzialnej za rekompensatę szkody.
 • Ucieczka z miejsca wypadku skutkoważ może odpowiedzialnością karną, jak i odpowiedzielnością regresową (zwrotną) sprawcy wobec towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Za nieuiszczenie składki OC grozi opłata karna, która wnoszona jest do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152)

Zobacz także

 

Komentarze: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

 • agnieszka 2018-01-27 21:48:54

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  Warto też pamiętać, że z EuCOcar można wypożyczyć samochód zastępczy, za który zapłaci ubezpieczyciel sprawcy. Wiele osób o tym zapomina.

 • Arek 2017-01-03 13:48:00

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  Jedyna czynnosc jaka nalezy wykonac to kontakt z odszkodowaniamotoryzacyjne.pl to wystarczy by uzyskac odszkodowanie.

 • marta 2011-02-12 19:17:39

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  ja jako poszkodowana w kolizji sprawca uciekł czy należy mi się odszkodowanie z mojej polisy mam wykupione oc i nw pilne

 • Genia 2009-11-19 21:14:44

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  Ja jako jadąca pojazdem miałam wypadek samochodowy.Nie z mojej winy.Winę ponióśl drugi sprawca nie będący polakiem (Anglik),Doznałam obrażeń kręgosłupa oraz bioder.Jak moge ubiegać sie o odszkodowanie z NW polisy sprawcy?Pilne.

 • Anna 2009-09-05 15:57:11

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  A czy ja jako jadąca pojazdem, który brał udział w kolizji mogę ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat [ mój czas, uraz psychiczny] zaznaczam, że to nie ja byłam sprawcą a sprawca nie miła wykupionego OC i został ukarany mandatem karnym. Po wypadku nie byłam badana przez lekarza bo nie było takiej potrzeby. Pozdrawiam

 • Anna 2009-09-05 15:56:18

  Re: Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

  A czy ja jako jadąca pojazdem, który brał udział w kolizji mogę ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat [ mój czas, uraz psychiczny] zaznaczam, że to nie ja byłam sprawcą a sprawca nie miła wykupionego OC i został ukarany mandatem karnym. Po wypadku nie byłam badana przez lekarza bo nie było takiej potrzeby. Pozdrawiam


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane