Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Rehabilitacja lecznicza z ZUS

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji?

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Co należy przygotować?

Wniosek może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Osoba, której ten wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Wymogi formalne tj. posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku w Oddziale ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS może być sporządzony w dowolnej formie (przykładowy wzór wniosku znajduje się pod linkiem wyżej). Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Powinien zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Wniosek elektroniczny o rehabilitację leczniczą może sporządzić lekarz w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli wpisany w e-ZLA numer statystyczny choroby będzie znajdował się w systemie, wyświetli się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację. Po akceptacji, otworzy się formularz wniosku o rehabilitację ZUS PR-4 i automatycznie zostaną wprowadzone dane pacjenta. Tak wypełniony wniosek o rehabilitację lekarz może przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.).

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Przygotowaną dokumentację zabierz na badanie u lekarza orzecznika.

Jak wspomniano, lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS.

Pamiętaj o zabraniu na badanie dokumentacji medycznej z leczenia.

Kiedy ZUS kieruje na rehabilitację?

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS w Oddziale ZUS: na wniosek lekarza prowadzącego, podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

 Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania bądź
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację leczenia.

Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji, otrzymasz skierowanie. Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wydawane jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika – pacjent otrzymuje je bezpośrednio w Oddziale ZUS lub pocztą. Zawiera ono termin rehabilitacji, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dla ubezpieczonego dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku.

Termin i miejsce rehabilitacji uzgodnisz z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Jaki jest czas trwania rehabilitacji?

Turnus rehabilitacyjny trwa z reguły 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Rehabilitacja trwa wiec zasadniczo 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. 

Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest ubezpieczonemu karta informacyjna zawierająca szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji oraz opinię o stanie funkcjonalnym w aspekcie powrotu do pracy. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz zatem kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji?

ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS ponosi bowiem całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jakie są profile rehabilitacji?

Profile rehabilitacji leczniczej obejmują: choroby narządu ruchu (ośrodki ambulatoryjne i stacjonarne), choroby układu krążenia (ośrodki ambulatoryjne i stacjonarne), choroby psychosomatyczne (ośrodki stacjonarne), choroby układu oddechowego (ośrodki stacjonarne), choroby narządu głosu (dysfonie zawodowe) – rehabilitacja dedykowana osobom zawodowo posługującym się głosem (ośrodki stacjonarne) oraz dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego (ośrodki stacjonarne).

Na rehabilitację możesz więc zostać skierowany w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • psychosomatycznych,
  • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego (ZUS realizuje bowiem program dla kobiet po mastektomii, którego celem jest wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie kobietom powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym),
  • narządu głosu,

albo

 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób kompleksowy, ukierunkowany na leczenie choroby podstawowej i chorób współistniejących oraz uwzględnia edukację zdrowotną i spotkania z psychologiem.

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali zatem indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • zasad prawidłowego żywienia,
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
  • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Ośrodki rehabilitacyjne

Gdzie się mieszczą?

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w wielu miejscowościach uzdrowiskowych – aktualna mapa ośrodków rehabilitacyjnych znajduje się na stronie internetowej Zakładu.

Zobacz: Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2017 roku oraz Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2017 roku

Jak ZUS wybiera ośrodki rehabilitacyjne?

ZUS ogłasza konkurs ofert w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Na stronie ZUS w zakładce „Konkursy ofert ” publikowane są szczegółowe materiały, dotyczące konkursu ofert (m.in. przedmiot zamówienia i wymagania, jakie powinni spełniać oferenci przystępujący do konkursu ofert oraz formularz oferty).

Zobacz także: 

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

 • Zadzwoń pod numer 22 560 16 00
 • Napisz e-mail na adres cot@zus.pl

Konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

 

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Rehabilitacja lecznicza z ZUS

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane