Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

www.sxc.hu/mzacha
(fot. www.sxc.hu/mzacha)

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Jeśli ZUS wstrzyma komuś wypłatę świadczenia (np. gdy osiąga przychód ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązania stosunku pracy), to zwaloryzuje świadczenie dopiero z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98%.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2018 r. kwota bazowa wynosi 3.731,13 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

 • zgłoszony po 28 lutego 2018 r.

    lub

 • zgłoszony przed 1 marca 2018 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2018 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty:

 • najniższych emerytur i rent,
 • dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie,
 • maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1.029,80 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 772,35 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1.235,76 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 926,82 zł.

Najniższe emerytury i renty 

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia

Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

  1.029,80 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

772,35 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1235,76 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

926,82 zł

Dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2018 r. wynoszą: 

Rodzaj dodatku

Kwota

dodatek pielęgnacyjny lub za tajne nauczanie

  215,84 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

  323,76 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

  405,67 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

215,84 zł

dodatek kompensacyjny

32,38 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,82 zł 
  do 215,84 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,82 zł
  do 215,84 zł

świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  865,03 zł 

Renta socjalna

Od 1 marca 2018 r. wynosi 865,03 zł.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3.161,70 zł. 

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2018 r. wynosi 1.070,99 zł.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2018 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

1.067,90 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

2.990,10 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

12.814,80 zł

graniczna roczna kwota przychodu

35.881,20 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

535,50 zł

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

 Kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2018 r. do końca maja 2018 r.wynosi 3.161,70 zł.

Kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 marca 2018 r. do końca maja 2018 r.wynosi 5.871,70 zł.

 Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia 

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach). Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą od 1 marca 2018 r.:
 1. 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 2. 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 3. 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Zob. też: Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

 

Komentarze: Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

 • bozenaszudzinska 2018-04-19 15:39:53

  Re: Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

  OTRZYMUJE 668ZL EMERYTURY NETTOMAM68 LAT ORZECZENIE ONIEPELNOSPRAWNOSCI W STOPNIU UMIARKOWANYMJAKAPODWYZKE POWINNAMotrzymac


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.