Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Zobacz także:
Strona 1 z 2

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie i jego ochronę.

Co nam będzie przysługiwać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?

Ustawa określa zakres świadczeń opieki zdrowotnej. I tak świadczeniobiorca, czyli de facto każdy z nas, ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Świadczeniami gwarantowanymi natomiast są świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych.

Ustawa określa także warunki, jakie należy spełnić, aby przysługiwało leczenie uzdrowiskowe. Oczywiście niezbędne jest posiadanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego odpowiedniego skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ceny leków

Przewidziana została zróżnicowana odpłatność za leki. Ryczałtowa - za leki podstawowe i recepturowe przygotowywane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność w wysokości 30% albo 50% ceny leku - za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne.

Leki bezpłatne (a także za częściową odpłatnością) ustawa gwarantuje osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte.

Komu specjalne uprawnienia?

Ustawa uprzywilejowuje pewne grupy osób. I tak osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" po przedstawieniu legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe przysługują także żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny.

Dowód, że jesteś ubezpieczony

Ustawa postanawia, iż dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego (która jest kartą typu elektronicznego), zawierającą - między innymi - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, kody, rodzaje oraz okresy ważności uprawnień, numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej, numer identyfikacyjny karty.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ustalona została składka miesięczna na poziomie 9% podstawy wymiaru składki, z tym że składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego (inaczej oblicza się ją dla rolnika prowadzącego działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej).

Nadal zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zarządzanie środkami finansowymi i działania w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustalono listę świadczeń, które nie będą finansowane ze środków publicznych

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:
<>

 

Komentarze: Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

 • aneta k 2010-02-17 08:00:33

  jakie swiadczenia z opieki należa sie dla chorego na nowotwor ktani

  witam chcialam sie zaptać co należy sie z opieki dla chorego na raka krtani


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Piotr

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Renata

  ocena usługi:

 • Włodek

  ocena usługi:

 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Wszystko poszło szybko i sprawnie. Jestem bardzo zadowolony
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Polecam, każde nurtujące mnie pytanie opisane bardzo szczegółowo. Jeśli jeszcze będę potrzebowała pomocy, na pewno do Państwa wrócę.
 • Kinga

  ocena usługi:

 • Adrianna Rożej

  ocena usługi:

 • Jerzy

  ocena usługi:

  Dziękuje , za bardzo szybką odpowiedz.
 • Rutkowska

  ocena usługi:

 • Leszek

  ocena usługi:

 • Marta

  ocena usługi:

  Dziękuję. Opinia uzyskana od Państwa pozawala mi z nadzieją oczekiwać na sprawę w sądzie. Wiem już na czym mam się oprzeć i jakie są moje prawa. Państwa stronę polecę każdemu kto będzie tego potrzebował.
 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane