Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kto to jest honorowy dawca krwi?

Money.pl/Tomasz Brankiewicz
(fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
Zobacz także:
Strona 1 z 2

Nawet pobieranie krwi jest objęte regulacją prawną. Trudno się temu dziwić, jest to - jakby nie było – „płyn” bezcenny, jakże często ratujący ludzkie życie. Dlatego też same przepisy stanowią, iż krew może być pobierana w celach leczniczych do przetoczenia jej biorcy bądź oddzielenia jej składników lub przetworzenia w leki. Inne cele, dla których krew może być pobierana to cele diagnostyczne, naukowo-badawcze i upusty lecznicze.

Czym jest krwiodawstwo?

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Pieczę nad krwiodawstwem roztacza publiczna służba krwi, która realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi. Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są:

1) instytut naukowo-badawczy,

2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przepisy rozróżniają osoby, które są kandydatami na dawcę krwi (czyli osobę, która zgłosiła się do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi z zamiarem oddania krwi) od dawcy krwi (czyli osoby, która oddała krew co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających zgłoszenie się).

Jakie uprawnienia przysługują dawcom krwi?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. Kiedy jest się już honorowym dawcą krwi możliwe jest uzyskanie po spełnieniu kilku dodatkowych warunków tytułu „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i otrzymanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanego przez Polski Czerwony Krzyż. Kobieta może go uzyskać, kiedy oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,  mężczyzna, kiedy oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Jakie uprawnienia posiada dawca krwi?

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:  
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi,   

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,  

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,  

4) posiłek regeneracyjny.  

Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz powyższych uprawnień, ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Natomiast dawcy krwi, który w związku z zabiegiem pobrania krwi bądź w związku z zabiegiem uodpornienia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi, co gwarantuje także to, iż oznakowanie opakowań krwi nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

Czy pobieranie krwi jest uzależnione od spełnienia jakiś warunków?

Pobieranie krwi jest naruszeniem integralności cielesnej człowieka, zatem musi spełniać pewne warunki, aby można było stwierdzić, iż zostało dokonane zgodnie z prawem. I tak pobieranie krwi jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących warunków:

1) kandydat na dawcę krwi został w sposób dla niego zrozumiały poinformowany przez lekarza o istocie zabiegu i o możliwych następstwach dla jego stanu zdrowia,  

2) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraził każdorazowo, w obecności lekarza, pisemną zgodę na pobranie krwi,  

3) każdorazowe pobranie krwi zostało poprzedzone badaniami lekarskimi, a od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi została pobrana próbka krwi do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy,  

4) pobrania krwi dokonuje lekarz albo posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik służby krwi w obecności lekarza lub w okolicznościach umożliwiających niezwłoczne wezwanie lekarza.  

<>

 

Komentarze: Kto to jest honorowy dawca krwi?

 • http://DochodowyB 2011-04-14 15:26:30

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  My już oddaliśmy :) Teraz wasza kolej!

 • WIESZ... to zależ 2010-12-03 22:36:52

  WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemę

  zsadc xcbdbgv vfd,lmfvkxk nkjcdWIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!

 • WIESZ... to zależ 2010-12-03 22:36:51

  WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemę

  zsadc xcbdbgv vfd,lmfvkxk nkjcdWIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!

 • xdxwsedsdscdfdfd 2010-12-03 22:36:16

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?sdfesdrdf

  zakaskksskkkxklsklkxlck kc c xkdlklc llkslaklxkcfldklvklkvlkvlk flkb lfklk lkvlk lxkfcn nvcSLKDCSKMXDLKKLlsklskdlskldkl kclk vlvkjlk lckvkdnzkk mxkklsakxlkdlskdlskdflsklfdsklskdlskklbvk jvkvdlkvdlkvlkvlkflvdlk bllkvlx s,.mcsxlsklkldskflckfdlk lvbfkv lkvlkfdlkflvckdldckxldkklvklldsklxk kl;ZLAKXSLKDSKDSLDSKLDSKDLSKKDLSKDSLKDSLKDSLKDLSDxlkszldkskdlskdlskl dsdspl;sdlsds dsldslds dsldsldsdd sl;dsld;sld;s s;d'sldsdsd

 • rico 2010-11-18 23:37:11

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  jakie leki ze zniżką przysługują HDK ?

 • rico 2010-11-18 23:32:43

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  jakie leki ze zniżką przysługują HDK ?

 • tomasz 2010-03-24 12:25:52

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  jak wymienic starom ksiozeczke honorowego dawcy krwi

 • po 2010-02-05 22:43:47

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  trzeba miec 23 aby zostac honorowym i dostac ksiazeczke dawcy?

 • re 2010-01-05 12:40:46

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  ja dzisiaj oddalem i lepiej cvzuje sie ze swiadomoscia z epomoglem

 • Mario0785 2009-11-29 11:46:54

  Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

  Ile czasu po oddaniu krwi i jak często mogę zdawać osocze, bądź inne składniki krwi?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane