Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

mynameisharsh/CC/Flickr
(fot. mynameisharsh/CC/Flickr)
Zobacz także:
Strona 1 z 3

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych trzeba wnieść pełną opłatę za opiekę zdrowotną i dopiero potem ubiegać się o jej zwrot. W każdym wypadku od pacjenta będzie się wymagać zachowania pełnej dokumentacji odbytego leczenia. Jednakże dla skorzystania z powyższych przywilejów koniecznie jest zaopatrzenie się przed wyjazdem do konkretnego kraju w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

PAMIĘTAJ TAKŻE O INNYCH UBEZPIECZENIACH - EKUZ TO NIE WSZYSTKO!

Czym jest EKUZ?

Jest dokumentem potwierdzający prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski oraz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za granicą. Jeżeli, z jakichkolwiek względów (np. zagubienie lub kradzież karty), w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ubezpieczony nie będzie posiadał EKUZ a jego stan zdrowia będzie wymagał udzielenia świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych, może wystąpić do NFZ o wystawienie mu Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże brak EKUZ lub Certyfikatu Tymczasowego nie pozbawia ubezpieczonego możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej za granicą, w takiej sytuacji konieczne jest nawiązanie kontaktu z polskim NFZ. Prawdopodobnie będzie musiał sam pokryć koszty leczenia, a następnie wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie jest możliwe w trakcie pobytu za granicą, ubezpieczony winien zwrócić się o refundację do swojego wojewódzkiego oddziału NFZ.

DOKUMENTY DO POBRANIA - pod tym linkiem znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do wydania EKUZ!

W jakich krajach można uzyskać pomoc zdrowotną na podstawie EKUZ?

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które są podstawą funkcjonowania EKUZ obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej (obecnie jest to 28 krajów europejskich - od 1 lipca 2013 roku do UE dołączyła Chorwacja) oraz w krajach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii.

Jaki jest zakres opieki zdrowotnej, którą można za granicą uzyskać na podstawie EKUZ?

Istotą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie opieki zdrowotnej jest możliwość jej uzyskania przez ubezpieczonego z zagranicy w tym samym zakresie co obywatel danego państwa. Tym samym jeżeli przepisy danego kraju przewidują bezpłatne leczenie w konkretnym zakresie – ubezpieczony legitymujący się EKUZ może liczyć na taką samą opiekę. Generalnie należy stwierdzić, że na podstawie EKUZ przysługują nam świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia i służące uniknięciu konieczności powrotu do kraju w celu podjęcia leczenia. Tym samym należy podkreślić, że opieka w oparciu o EKUZ nie służy planowanym leczeniu w innym kraju, ale jedynie podczas czasowego pobytu. Za taki uważa się wizytę u znajomych i krewnych czy też wyjazd turystyczny. Wobec tego udając się do konkretnego kraju członkowskiego należy zapoznać się z jego systemem opieki zdrowotnej gdyż posiadacz EKUZ będzie podlegał przepisom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa członkowskiego, w którym czasowo przebywa.

Kto jest uprawniony do EKUZ?

Do otrzymania EKUZ uprawniony jest każdy polski ubezpieczony, tzn. osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. EKUZ może być również wydana każdemu z członków rodziny ubezpieczonego, który zgłoszony jest do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, np. małżonkowi czy też, pod pewnymi warunkami, dzieciom albo wstępnym

W jaki sposób uzyskać EKUZ?

W celu uzyskania EKUZ należy wypełnić wniosek o wydanie Karty. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście, drogą pocztową lub faksem) w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

ADRESY WOJEWÓDZKICH ODDZIAŁÓW NFZ!

Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:

 • aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
 • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa z ważną pieczątką zakładu pracy lub zawierająca potwierdzenie właściwej jednostki ZUS o aktualnych uprawnieniach zainteresowanego do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • legitymacja emeryta/rencisty,
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
 • aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.

W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:

 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,
 • w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

<>

 

Komentarze: Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:Wakacje 2017 - First minute


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane