Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych ma prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Przepisy były wiele razy nowelizowane, co miało na celu umożliwienie skorzystania z tej insytucji jak największej ilości osób. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej mają osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest zaś niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, tj. zalega z płatnościami wobec wierzycieli. Chodzi więc o dłużnika, który nie radzi sobie ze spłacaniem rachunków  (np. za usługi telekomunikacyjne czy za prąd), kredytów i innych zobowiązań.

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie w ochronie przed rosnącą spiralą odsetek. Przepisy o upadłości konsumenckiej nie obejmą osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, choćby nawet finansowe tarapaty nie były związane z ich biznesem. Aby skorzystać z upadłości wystarczy jednak zakończenie (wyrejestrowanie) działalności gospodarczej - osoba fizyczna jest wówczas uprawniona do złożenia wniosku.

Czy każdy dłużnik może ogłosić upadłość? 

Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć:

 • spółka
 • wspólnik spółki osobowej (np.: spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej)
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • łącznie małżeństwo (wniosek może złożyć osobno każdy z małżonków)
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą

 

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o upadłość składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowych. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest w tym przypadku sąd miejsca zamieszkania dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. 

Sąd oddala wniosek o ogłoszneie upadłości w następujących przypadkach:

- dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

(np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę);

- jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 - w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

- ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 (niewykonanie planu spłaty)

 - dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (jako przedsiębiorca)

- czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 - jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

-jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Istotną kwestią są koszty postępowania - obecnie jeżeli na dzień ogłoszenia upadłości majątek dłużnika nie wystarczy na poniesienie kosztów, są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć tych kosztów - zostają umorzone.

W związku z powyższym istotne jest prawidłowe sporządzenie wniosku i dokładne sprawdzenie sytuacji dłużnika przed jego złożeniem. Pomimo, iż obecne przepisy znacznie rozszerzyły zakres stosowania instytucji upadłości konsumenckiej, a statystyki ogłoszonych upadłości rosną, w razie wątpliwości warto skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalisty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe  Dz. U. z 2015 r. poz. 233

Zobacz także

 

Komentarze: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

 • Anna43 2016-02-11 09:40:16

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Ja myślę, że samemu też można sobie poradzić ale wiecie sami, że i z finansami jest różnie. Zawsze trzeba się informować nim zrobi się krok. Ja poczytuję właśnie bloga prawniczego pisanego przez radcę prawnego gdzie opisuje , jak ogłosić upadłość konsumencką 2016 www.prawo-upadlosciowe.pl/index.php/2016/02/01/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/ a w innym wpisie opisano co po upadłości no i jakie są skutki. Warto poczytać nim podejmie się decyzję o upadłości konsumenckiej.

 • Bartłomiej 2015-09-23 13:12:16

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Jeżeli mowa o upadłości konsumenckiej, to niestety trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, aby z niej skorzystać. Jeżeli ktoś chce fachowo się przygotować, aby wszystko przebiegło szybko i profesjonalnie, to serdecznie zapraszam do nas: http://upadlosckonsumencka.com.pl/

 • Jan 2014-08-21 17:03:24

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Tutaj świetny film jak działa oddłuzenie w upadłości konsuemnckiej: https://www.youtube.com/watch?v=9WTnok9K7kY

 • Romek 2011-10-20 15:22:17

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  @kozioł - czy wiesz, że sumarycznie banki żądają większych spłat niż dostępny wolumen pieniędzy na rynku, oznacza to z definicji, że niektórzy muszą być bankrutami a banki stopniowo będą przejmować majątek. Przypomina to grę z przedszkola w o jedno za mało krzesło (w stosunku do mających za zadanie usiąść na krześle dzieci gdy opiekunka da znak). Nie ma znaczenia jak będą sobie żyły wypruwać szaraczki, banki i tak zarobią, mają tylko problem taki: które bardziej a które prześpią okazję. Ponadto największe dodatkowo mogą zbudować piramidę i dostać dotację z podatków szaraczków. Globalny system jest zamknięty i nie da się bez końca podnosić podatków czy innymi sposobami marnotrawić pracę ludzi przez wydawanie na dodatkowych i kolejnych urzędników od rozdawania części z tych pieniędzy co zabrali - będzie tylko coraz biedniej i coraz więcej potrzebujących.

 • @ 2011-04-06 11:51:06

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  A co z drobnymi przedsiębiorcami dającymi w kraju 80% miejsc pracy? Tworzy się ustawy tylko dla cwaniaków ze spółek z o.o.,którzy masowo kupują spółki w kłopotach za bezcen,zadłużają je po 2 latach i ogłaszają kolejną upadłość wiele na tym zyskując. Ta ustawa jest pod kombinatorów stworzona a nie dla mikroprzedsiębiorstw -małych firm prywatnych rejestrowanych na osobę fizyczną. To im potrzebna pomoc,gdy spółki z o.o. ich nacinają a syndyk nic nie zwraca,bo pierwszeństwo spłat mają banki,ZUS,Skarbowy,samorządy i dla przedsiębiorcy z wyrokiem figa zostaje.Tylko to państwo nie rozumie jeszcze,że podcina gałąź na której siedzi i niebawem zarżnie kurę,która znosiła jej złote jaja.Polityka negocjacji jak na zachodzie nie funkcjonuje tylko prawo każące dobijać,licytować,zabierać,bez względu na przyszłe skutki. Każdy rząd kalkuluje tak : wytrzymać 4 lata ,nachapać się, a po nas nawet potop może być.Ten potop będzie jak w Grecji i Irlandii bardzo szybko.

 • kozioł 2011-02-24 01:30:54

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  wziąłeś- oddaj, nie więcej, ani mniej ,to nie prawo, lecz honor .

 • arp 2010-10-21 21:42:51

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  Zgadzam się z opinią poprzednika.Zacznijmy od tego, że należy stworzyć takie mechanizmy obronne na rynku finansowym aby upadłości nie było,tak wśród osób fizycznych jak również przedsiębiorców i do tego nalezy zmierzać.Na dziś trzeba zmienić przepisy dotyczące windykacji. Nie może być tak aby bez uczestnictwa dłużnika i możliwości wyjaśnień, sąd wydawał nakaz egzekucyjny.Trzeba przyjąć zasadę, że za kredyty odpowiedzialny jest również bank i to na równi z dłużnikiem.Prowadzenie ciągłego monitoryngu spłaty jak również sytuacji bieżącej dłużnika powinno być pod kontrolą.W sytuacjach załamań płatniczych banki powinny same wspomagać się wzajemnie a nie szukać oparcia w NBP.

 • gosc 2010-10-21 16:28:38

  Re: Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

  kolejna ustawa bubel czemu mnie to nie dziwi


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 8
 • 6
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane