Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Łukasz Raczyński
Łukasz Raczyński

Rynek wierzytelności w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego wartość nominalna w połowie 2016 roku wynosiła w przybliżeniu 85 mld złotych. Wierzytelności sprzedają zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe oraz w coraz większym stopniu dostawcy energii.

Znaczną część rynku stanowią bankowe wierzytelności konsumenckie; ich liczba na rynku wierzytelności stale rośnie. Wierzytelności bankowe, z uwagi na  trudną ściągalność, sprzedawane są przede wszystkim przedsiębiorstwom windykacyjnym. Przyczyną masowej sprzedaży wierzytelności przez banki jest uchylenie przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt P 45/12 oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw) oraz wprowadzenie podatku od aktywów bankowych.

Istotne znaczenie dla rynku wierzytelności ma uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. akt III CZP 29/16). Zgodnie z jej treścią, nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego). W związku z faktem, że bankowe tytuły wykonawcze, na mocy art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, nadal zachowują swoją moc, uchwała ma znaczący wpływ na obrót wierzytelnościami.

 Przywilej wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego przysługiwał jedynie bankom. Po opatrzeniu go klauzulą wykonalności przez Sąd, na jego podstawie możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Także klauzula wykonalności nadawana była tylko na rzecz banków; nadanie klauzuli na rzecz cesjonariusza (nabywcy) innego niż bank było niedopuszczalne (uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 9/04, III CZP 129/05, III CZP 103/14). Cesjonariusz nie mógł również kontynuować egzekucji wszczętej przez bank. W celu egzekwowania roszczenia wynikającego  z bankowego tytułu wykonawczego przez podmiot inny niż bank konieczne było ustalenie roszczenia w drodze procesu sądowego i uzyskanie nowego tytułu wykonawczego. Zróżnicowanie sytuacji prawnej banku i cesjonariusza niebędącego bankiem przekłada się również na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia objętego bankowym tytułem wykonawczym.

Instytucja przedawnienia regulowana jest przez art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. W kontekście wyżej wymienionego przepisu, za czynność przerywającą bieg przedawnienia roszczenia należy uznać między innymi wniesienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jak wspomniano wyżej, podmiotami uprawnionymi do wniesienia o wszczęcie egzekucji w oparciu o bankowy tytuł wykonawczy były tylko banki. W obrocie wierzytelnościami często pojawiają się sytuacje, w których postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na wniosek banku w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, następnie umorzone z uwagi na bezskuteczność, po czym cesjonariusz wierzytelności niebędący bankiem powołuje się na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia będące skutkiem czynności egzekucyjnych dokonanych wcześniej przez bank. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. akt III CZP 29/16): „wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje skutek przerwania biegu przedawnienia wtedy, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności; nie jest wystarczająca tożsamość wierzytelności, lecz konieczna jest również identyczność osób, na rzecz których czynność ta została dokonana”. Jako uzasadnienie tego poglądu Sąd Najwyższy przyjął fakt, że cesjonariusz nabywa samą wierzytelność, natomiast nie wstępuje w pełni w sytuacje prawną banku sprzedającego wierzytelność. W związku z tym przerwa biegu przedawnienia wywołana czynnościami banku nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do cesjonariusza niebędącego bankiem, a tylko wobec wierzyciela objętego tytułem wykonawczym. Uprzywilejowanie banku w przepisach prawa procesowego cywilnego w postaci wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego powinno przekładać się również na kwestie materialnoprawne z nim związane. Skoro tytuł jest wystawiany tylko przez bank, to również wszystkie skutki materialnoprawne wynikające z bankowego tytułu wykonawczego powinny przysługiwać tylko bankom, które je wystawiły, lub ewentualnie innym bankom –  następcom prawnym pierwotnego wierzyciela. Konkludując, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez bank  nie dotyczy nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem.

Omawiana uchwała Sądu Najwyższego wywoła dalekosiężne skutki na rynku wierzytelności. Przedsiębiorstwa windykacyjne będą musiały zmierzyć się z problemem przedawnionych wierzytelności wynikających z bankowego tytułu egzekucyjnego. Szansa na wyegzekwowanie części wierzytelności sprzedanych przez banki znacznie zmaleje, gdyż dłużnicy  z pewnością będą powoływać się na przysługujący im zarzut przedawnienia.

Patrząc z perspektywy dłużnika, uchwała Sądu Najwyższego zapewnia ochronę przed ciągłym ryzykiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub prowadzenia innych form windykacji należności przez firmy windykacyjne. Uchwała ma szczególnie doniosłe znaczenie dla dłużników, na których wystawiono bankowe tytuły egzekucyjne. Podniesienie przez nich zarzutu przedawnienia w zasadzie uniemożliwia skuteczną windykację należności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym przez innych wierzycieli niż banki.

 

Komentarze: Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane