Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Umowna właściwość sądu

Michał Pichór
Michał Pichór

Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej okazuję się, że będzie to sąd położony daleko od miejsca naszego zamieszkania, czy też miejsca prowadzenia działalności. Dlatego warto się wcześniej zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Można to zrobić już podczas redagowania umowy z kontrahentem, wpisując w nią tzw. klauzulę prorogacyjną lub zawrzeć odrębną umowę o właściwość sądu tj. umowę prorogacyjną.

Charakter prawny umowy o właściwość sądu

Art. 46. ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) stanowi, że "Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów". Jednakże już w tym miejscu należy wspomnieć, że strony nie mogą zmieniać przedmiotową umową właściwości wyłącznej, będącej specjalną właściwością miejscową dla pewnej kategorii spraw. Na marginesie warto także wskazać, że za niedozwolone są uznawane postanowienia, przybierające postać klauzul stosowanych przez przedsiębiorców we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, w których wskazuje się jako sąd właściwy do sporów wynikających z tych umów - sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Również Sąd Najwyższy zakwestionował dopuszczalność stosowania art. 46 k.p.c w sprawach z zakresu prawa pracy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II PZP 1/13).   

Konieczne elementy umowy lub klauzuli

A zatem - w nawiązaniu do art. 46 kodeksu postępowania cywilnego - do skonstruowania wskazanej umowy lub klauzuli wymagana jest forma pisemna. Jednakże nie ma tutaj rygoru nieważności - w przypadku jej niedochowania. Dlatego jedynie dla celów dowodowych powinniśmy zachować formę pisemną. Poza tym, należy dokładnie określić stosunek prawny, z którego spory poddaje się rozstrzygnięciu wybranego sądu np.: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zlecenia rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy". Oprócz wskazania konkretnego sądu, stroną mogą wskazać sąd właściwy również poprzez przyznanie powodowi prawa wyboru pomiędzy sądem właściwym z ustawy, a sądem umówionym lub także ograniczyć prawo wyboru między kilkoma sądami właściwymi (np. pomiędzy dwoma sądami właściwymi według właściwości przemiennej).

Skutki

W przypadku skutecznego zawarcia umowy definiującej właściwość sądu lub dokonania zapisu klauzuli prorogacyjnej w treści kontraktu, wskazany sąd staje się wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy lub spraw. W sytuacji skierowania roszczenia do innego sądu niż umówiony, druga strona umowy może złożyć zarzut niewłaściwości sądu. Należy to uczynić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc przed zajęciem swojego stanowiska w sprawie. Skuteczne wniesienie zarzutu, będzie skutkowało przekazaniem sprawy do sądu wcześniej ustalonego pomiędzy stronami. 

Jednakże należy zaznaczyć, że umowa lub klauzula prorogacyjna nie wykluczają skutecznego złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ponieważ ich ustalenia nie mają wpływu na sąd właściwy dla tego postępowania - nie można go zmienić umową stron. W przypadku wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu, spór zostanie rozstrzygnięty przed sądem ustalonym na podstawie właściwości miejscowej ogólnej. A zatem wnosząc roszczenie do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozbawiamy się możliwości rozpatrzenie naszego sporu przed sądem właściwości umownej.

Podsumowując, możliwość wyboru sądu właściwego miejscowo dla sporów wynikających z konkretnego stosunku prawnego jest udogodnieniem, o którym zawsze należy pamiętać, zawierając kontrakt. Odpowiednie ustalenie sądu właściwego uchroni nas przed procesem prowadzonym w miejscowości oddalonej o setki kilometrów od naszego miejsca zamieszkania.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, ze zm.).


Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex

Autor:
Michał Pichór,
Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

 

Komentarze: Umowna właściwość sądu

 • Darek 2018-03-27 22:52:17

  Re: Umowna właściwość sądu

  Witam. Naprawiałem któryś z kolei samochód Niemcowi Polskiego pochodzenia. Przy ostatnim aucie które odbierał spisaliśmy umowę że miesiąc od podpisania umowy on ureguluje kwote 2500euro, mija rok i brak odzewu. Czy mogę pozwać go przed Polski sąd ? i czy są jakieś Polskie biura prawnicze które biorą takie sprawy jeśli musiał bym pozwać go w Niemczech. Pozdrawiam


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane