Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Egzekucja niezapłaconego mandatu

  Jakie są konsekwencje braku uregulowania mandatu karnego? Jakie są możliwości jego egzekucji przez poborcę skarbowego, przy założeniu, że dłużnik uchyla się od zapłaty?

 • Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

  Czy zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i świadczenie rodzinne są liczone do obliczenia dodatku mieszkaniowego? Na jakiej zasadzie jest liczony dodatek mieszkaniowy? Jeżeli 3 dni przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy urodziło mi się dziecko czy zalicza się je do wniosku o dodatek mieszkaniowy? Czy mogę otrzymać odmowę przyznania dodatku?

 • Umorzenie egzekucji z nieruchomości

  Czy po II licytacji, gdy żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się w każdym przypadku, a nowa licytacja może odbyć się dopiero po roku, czy też istnieją jakieś wyjątki od tej zasady i egzekucja jednak może być wszczęta przed upływem ustawowego roku?

 • Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

  Jakie budynki można postawić na gruncie leśnym w myśl ustawy o lasach?

 • Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

  Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). Jaka jest procedura zmiany przeznaczenia tej działki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czy gmina może odmówić mi zmiany przeznaczenia gruntu z leśnego na budowlany? Dookoła są same grunty budowlane.

 • Dochodzenie należności od kontrahenta z Niemiec

  Wykonałem usługę - wyprodukowanie okien PCV i zamontowałem je u kontrahenta zagranicznego (Niemcy). Wystawiłem stosowną fakturę, ale nie otrzymałem zapłaty. Jak mogę skutecznie dochodzić zapłaty od nabywcy z Niemiec?

 • Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

  Klauzula wykonalności została nadana w listopadzie 1993 roku. Ponieważ minęło ponad 10 lat, pytanie brzmi czy można w jakiś sposób wykorzystać tę klauzulę do dalszego dochodzenia należności? Czy można wykorzystać weksel in blanco, który był zabezpieczeniem umowy pożyczki z 1992 roku?

 • Sposób zawarcia umowy o lokatę terminową z bankiem

  Czy potwierdzenia przez bank zawarcia umów o prowadzenie konta lokacyjnego oraz prowadzenie lokaty terminowej wraz z dołączonym Regulaminem otwierania i prowadzenia lokat, tabelą oprocentowania, tabelą opłat i prowizji są równoznaczne z zawarciem tych umów? Jakie są wymogi formalne (podpisy, pieczęcie) aby umowa była ważna i jakie przepisy regulują to zagadnienie? Kto jest uprawniony ze strony banku będącego spółką akcyjną do zawierania powyższych umów w oddziałach banku?

 • Ogłoszenie testamentu

  Co oznaczają terminy: zakończenie postępowania spadkowego oraz ogłoszenie testamentu?

 • Sprawa rozwodowa a podział majątku

  Sprawa rozwodowa pozostaje w toku kolejny rok. Wspólność majątkowa stron została zniesiona 6 miesięcy temu. W skład wspólnego majątku zadsadniczo wchodzi spółdzielcze mieszkanie własnościowe i samochód. Z majątku tego korzysta jedna strona. Czy druga strona ma prawo wystapić z wnioskiem o podział majątku? (stan prawny z dnia zniesienia wspólności majątkowej, przy nierozstrzygniętej sprawie rozwodowej). Jaka jest podstawa prawna do złożenia takiego wniosku?

 • Zwrot nakładów na majątek wspólny

  Czy nakłady poniesione na majątek wspólny (spółdzielcze mieszkanie własnościowe) z majątku odrębnego podlegają zwrotowi w wysokości takiej samej jak poniesione nakłady, czy można żądać ich waloryzacji stosownie do wartości rynkowej spółdzielczego mieszkania własnościowego z dnia podziału majątku?

 • Przewlekłość sądu

  W jaki sposób składa się skargę na czynności sędziego, który przesyła wniosek o depozyt sądowy do kolejnego sądu i wniosek jest zwracany i znowu przesyłany do innego sądu i w ten sposób sprawa jest załatwiana już 9 miesięcy?

 • Umieszczenie słupa przez zakład energetyczny

  W sadzie w gospodarstwie rolnym przejętym od rodziców znajduje się słup linii energetycznej do mojego gospodarstwa, a także do innych domów. Rodzice nie zawierali w przeszłości porozumień z zakładami energetycznymi. Jaka jest moja sytuacja prawna w stosunku do właściciela linii energetycznej? Czy mogę występować z jakimiś roszczeniami np: obniżenia ceny energii?

 • Powództwo wzajemne

  Czy w trakcie toczącego się procesu cywilnego, na który wierzyciel (powód) w ogóle się nie zgłasza, dłużnik (pozwany) może złożyć powództwo wzajemne, ponieważ sąd rozpatruje sprawę jednostronnie, tzn. tylko ustosunkowuje się do kwestii poruszonych przez wierzyciela, a nie poczuwa się do wysłuchania racji dłużnika, bo powództwo jakoby tego nie ujmuje?

 • Dziedziczenie zstępnego spadkobiercy

  Jestem w trakcie rozwodu, od 2 lat w faktycznej separacji, od 6 miesięcy mam sądowo zniesioną ustawową wspólność majątkową. Mężowi zmarła matka. Jej majątek to mieszkanie - własność hipoteczna. Czy mojemu małoletniemu dziecku przysługuje prawo do zachowku po zmarłej babce? Z tego co wiem, małżonek jest jedynym spadkobiercą. Jakie kroki prawne należy podjąć i w jakim terminie?

 • Zbycie udziału we własności nieruchomości

  Zamierzam kupić współwłasność do działki i budynków. Czy sprzedający na dzień dzisiejszy musi informować współwłaściciela o sprzedaży i czy ma on prawo pierwokupu? Czy następnie istnieje możliwość zniesienia współwłasności przy sprzeciwie drugiej strony?

 • Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

  Teściowie darowali mężowi w trakcie trwania małżeństwa dom poniemiecki na wsi. Od 2000 roku trwa rozbudowa tego budynku za środki pochodzące z wynagrodzenia męża. Z tego samego źródła dokonywane są wszelkie opłaty dotyczące tej nieruchomości ( podatki, opłaty za gaz itp). Jak będą traktowane te wydatki przy podziale majątku, jeżeli wcześniej w małżeństwie nie była ustanowiona rozdzielność majątkowa? Zaznaczam, że nieruchomość ta nie jest i nie była miejscem zamieszkania małżonków.

 • Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

  Jakie okoliczności muszą zachodzić, aby przydział lokalu utracił moc prawną? Czy wymeldowanie osoby uprawnionej jest taką przesłanką? Czy mając przydział kwaterunkowy można być współwłaścicielem mieszkania własnościowego spółdzielczego, w którym się przebywa, nie tracąc swego prawo do mieszkania kwaterunkowego?

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki byt prawny jak stowarzyszenie w organizacji?

 • Nabycie mieszkania w spółdzielni na licytacji

  Chcę nabyć na licytacji komorniczej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dłużnik - właściciel mieszkania nie spłacił kredytu z banku (był on zabezpieczony wpisem na hipotece tego mieszkania). Dodatkowo przez dwa lata nie był płacony czynsz za to mieszkanie, w związku z czym spółdzielnia rości sobie prawa do tego mieszkania. Czy to spółdzielcze własnościowe prawo nabyte na licytacji komorniczej będzie wolne od wszelkich obciążeń (art. 1000 KPC), czy też spółdzielnia będzie miała możliwość obciążenia nabywcy tym zaległym czynszem? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 6
 • 5
 • 2
 • 9
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Maciej

  ocena usługi:

  Szybko, przystępnie, na temat
 • Włodzimierz

  ocena usługi:

  Dziękuję za jasną i wyczerpującą odpowiedż.Jestem zadowolony.Pozdrawiam cały zespół.
 • Michał

  ocena usługi:

 • Malgorzata

  ocena usługi:

  kompetentna i wyczerpujaca
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca , napisana zrozumiałym językiem ,wyjaśnila wątpliwości. Polecam tą kancelarię. Grzegorz
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • barbara

  ocena usługi:

  Witam .Dziękuję za opinię prawną ,która pomogła mi i rozwiała wątpliwości co do dalszych procedur.Skorzystałam z udzielonych porad ,napisałam pisma do sądu i oczekujemy na postanowienia sądu . Napiszę jak zakończy się sprawa wyznaczona na 16.12.2014r. Dziekuję i będę państwa polecać innym. Barbara
 • Damian

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Mateusz Jeleń

  ocena usługi:

  Wszystko jak najlepszym porządku polecam
 • Izabela

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,dostałam bardzo szybko odpowiedż w mojej sprawie,nie tylko opinię ale także szczegółowe wyjaśnienie . Jeżeli znajde się jeszcze kiedyś w trudnej sytuacji napewno będzie to portal do ktorego zgloszę się o pomoc,bo wiem że pracują tu najlepsi. Dziękuję calemu zespołowi. Pozdrawiam i polecam. Izabela
 • piotrbarszcz

  ocena usługi:

 • MARZANNA

  ocena usługi:

  Opinia bardzo rzeczowa i pomocna. Polecam!
 • ewa

  ocena usługi:

 • Adam

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo dobrą profesjonalną odpowieź na moje zapytanie.
 • Marta

  ocena usługi:

 • Wiesław

  ocena usługi:

  Obsługa w pełni profesjonalna.Szybko,fachowo i rzetelnie. Polecam.Wiesław


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane