Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Mieszkanie teściowej a prawo do najmu

  Od wielu lat jestem zameldowany w mieszkaniu mojej matki, które jest jej własnością (wykupione mieszkanie spółdzielcze). Rok temu ożeniłem się i po ślubie jeden z pokoi zajęła moja żona z dzieckiem. Wkrótce zaczęły się kłótnie i awantury między moją matką, a żoną, która nie rozumie, że to nie jest moje mieszkanie i nie ja ustalam zasady jego użytkowania. Obecnie chcę się rozwieść z żoną. Proszę o informację, czy fakt zawarcia związku małżeńskiego dał mojej żonie prawo do mieszkania w tym mieszkaniu? Moja matka jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji, gdyż żona nie ma zamiaru się wyprowadzić, a ona nie może spokojnie mieszkać we własnym domu. Ja nie mam swojego mieszkania ani perspektyw na jego zakup. Wyprowadziłem się kilka miesięcy temu nie mogąc znieść towarzystwa żony i mieszkam u kolegi. Co może zrobić moja matka z kłopotliwą synową? Czy po rozwodzie będzie miała prawo nadal tam mieszkać?

 • Przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu

  Złożyłem po 14 dniach sprzeciw od pozwu upominawczego i sąd zaznaczył, że mogę złożyć zażalenie na taką decyzję. Czy mogę również wystąpić do sądu o przywrócenie terminu, czy takie zażalenie i jego odmowa kończą procedurę odwoławczą?

 • Uprawnienia współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy, której administratorem jest inny współwłaściciel, blokujący przez wiele lat zniesienie współwłasności, jednocześnie nie rozlicza się z pobieranych czynszów, wydatków, nie udostępnia dokumentacji administracji. Czy mogę wnieść sprawę o rozliczenie z prowadzonej administracji, udostępnienie mi zawartych umów najmu, przedstawienia rachunków (wydatków), jak też żądać wyciągów z konta, na które najemcy wpłacają czynsz (administrator założył konto osobiste). Jaką podać wartość przedmiotu sporu?

 • Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

  Pracowałem jako nauczyciel do 2004 r. i z tego powodu w tym roku stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Aktualnie pracuje w biurze i zarabiam miesięcznie 1850 zł brutto. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi renta i czy przy moich obecnych zarobkach będzie wypłacana?

 • Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

  Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno spełniać, aby było honorowane przez lekarza za granicą? Czy są potrzebne jakieś dokumenty i jakie przy wjeździe do Polski, aby zabezpieczyć się na taką ewentualność?

 • Alimenty na byłą żonę

  Mój narzeczony w ubiegłym roku rozwiódł się. Wyrok sądu uprawomocnił się również w ubiegłym roku. Rozwód nastąpił bez orzekania o winie. Jeszcze przed rozwodem między małżonkami notarialnie została potwierdzona rozdzielność majątkowa. Ze związku małżeńskiego nie było żadnych dzieci. Była żona również zakupiła mieszkanie własnościowe i jest prawnym jego właścicielem. Czy w takiej sytuacji była żona może pozwać mojego narzeczonego o alimenty na jej rzecz?

 • Eksmisja byłej żony

  Mój narzeczony rozwiódł się w ubiegłym roku. Wyrok sądowy jest prawomocny. Rozwód przeprowadzono bez orzekania o winie. Z małżeństwa nie było dzieci. Była żona pracuje na umowę o prace na czas nieokreślony. W bieżącym roku zakupiła mieszkanie. Mieszkanie odebrała w kwietniu br. Niestety są problemy z wyprowadzeniem się z mieszkania mojego narzeczonego, w którym mieszkali. Prawnie mieszkanie należy do rodziców mojego narzeczonego. Była żona jest już wymeldowana. Czy można nakazać jej eksmisję? Czy może posiadacie państwo wzór takiego dokumentu?

 • Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

  Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie?

 • Licytacja zajętej nieruchomości

  Od 1999 roku mieszkam w mieszkaniu służbowym mojego pracodawcy. W tym samym roku zameldowałem się w nim (za zgodą pracodawcy). Umowa najmu jest na czas wykonywania obowiązków służbowych (czyli zatrudnienia). W bieżącym roku jeden z wierzycieli mojego pracodawcy, za pomocą wyroku sądowego i komornika, zajął m.in. to mieszkanie. Pracodawca o tym mnie nie poinformował, licytacji jeszcze nie było. Czy jest jakaś prawna możliwość zakupu tego mieszkania? Pragnę podkreślić, że pracodawca nie chce mi go sprzedać mimo wielu próśb.

 • Egzekucja zaległych składek ZUS

  Nasz podopieczny prowadził działalność gospodarczą i nie płacił składek ZUS. Komornik straszy go, że pójdzie siedzieć, a on jest samotnie wychowującym ojcem, a jego dziecko odda do domu dziecka. Czy to prawda, że za składki zus można iść do aresztu? Jest wiele osób, którym nie wyszedł interes, obecnie pracuje, a przede wszystkim nie jest "niebieskim ptaszkiem", stara się, łapie nawet dodatkowe prace, które zgłaszają pracodawcy do naszego ośrodka, my, jako ośrodek zapewniamy jego dziecku opiekę w czasie, kiedy on idzie do pracy. Ojciec i dziecko zajmują w naszym ośrodku pokoik, wyposażenie jest oczywiście nasze. Czy komornik może zająć nasze meble? Po za tym nasze wyposażenie to darowizny od ludzi, nie mamy dokumentów, że jakiś Kowalski nie potrzebował kanapy, czy lodówki i oddał na fundację, do naszego ośrodka. Nas też komornik straszy, że jak mamy dłużnika ZUS, to to z czego ten dłużnik korzysta podlega zajęciu i sprzedaniu. Jak to jest, co zrobić jeśli znów przyjdzie do tego podopiecznego i zajmie nasze rzeczy, czy możemy nie podpisywać protokołu zajęcia? Czy my możemy być też ukarani?

 • Doręczenie pism procesowych

  Mój pełnomocnik (jestem pozwanym) pisząc apelację na stronie pierwszej napisał: Powód (podał nazwę i adres powoda), Pozwany (podał imię i nazwisko pozwanego) i zdanie "reprezentowany przez pełnomocnika (tu jego nazwa kancelarii i adres)", a następnie napisał: adres do korespondencji (tu wpisany adres pozwanego bez imienia i nazwiska). Sąd wysyłając pismo o uzupełnienie wpisu do apelacji zaadresował przesyłkę podając nazwisko pełnomocnika i adres pozwanego. Poczta zwróciła tę przesyłkę z adnotacją "adresat nieznany". Czy w tej sytuacji biegnie jakiś termin (przesyłka nie została doręczona) i trzeba zwrócić się z pismem o przywrócenie terminu? Jeżeli biegnie termin to od jakiej daty - data adnotacji przez pocztę, czy data otrzymania "zwrotki" przez Sąd. Ja przeglądając akta dwa tygodnie później w Sądzie zauważyłem tę zwróconą przesyłkę i natychmiast, w tym samym dniu opłaciłem wpis, z krótką adnotacją o zaistniałej sytuacji. Czy to wystarczy, czy trzeba uzupełnić to pismem o przywrócenie terminu?

 • Zmiana pozwu

  Wystąpiłem z pozwem o zachowek. Opłaciłem opłaty sądowe. Niedługo sprawa. Z lektury odpowiedzi dowiedziałem się, że suma może być wyższa - akty darowizny. Czy muszę pisać nowy pozew? Nowa sprawa o 11000 zł czy i w jaki sposób skompletować pozew, który jest w sądzie?

 • Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

  Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka zwykła w wysokości 180.000 zł. Za wpis tych hipotek do księgi wieczystej nie poniosłam żadnych kosztów, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe, jest zwolniony z opłaty sądowej. W kwietniu 2005 r. zakończyłam budowę i uzyskałam z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o oddaniu domu do użytku, fakt ten został odnotowany odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. W lipcu b.r., ze względu na zbyt duże koszty spłacanego do tej pory kredytu, w innym banku wzięłam kredyt hipoteczny przeznaczony na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w poprzednim banku. Wniosek o wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej na rzecz poprzedniego banku i wniosek o wpis hipoteki kaucyjnej w wys. 270.000zł. na rzecz nowego banku został przekazany do Sądu Rejonowego. W odpowiedzi Sąd za wykreślenie hipotek naliczył opłatę sądową w kwocie 530 zł. liczoną jako połowa z dwudziestej części całego wpisu stosunkowego. W sprawie opłaty za wpis hipoteki na rzecz nowego banku nie otrzymałam jeszcze decyzji. Czy Sąd miał rację naliczając mi opłatę sądową 530 zł., czy nie powinno mieć nadal zastosowanie zwolnienie z opłaty, ponieważ cel finansowania kredytem nadal pozostał ten sam, czyli budownictwo mieszkaniowe? W takim przypadku ile powinna wynieść opłata za wpis hipoteki na rzecz nowego banku? Czy również wpis nie powinien być objęty zwolnieniem? Nadmieniam, że w każdym z wniosków zaznaczałam, że kredyty były przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego.

 • Obowiązki remontowe spółdzielni

  Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic robić. Kto ma obowiązek pokrycia tarasu "czymś" po czym można chodzić? Spółdzielnia od wielu lat łata dziury w papie, ale nie chce porządnie naprawić tarasu. W związku z tym on przecieka i leje się woda sąsiadom na głowę, spowodowała m.in. grzyba. Czy możemy zmusić spółdzielnię do gruntownego remontu, tak aby raz na zawsze był porządek, a nie tylko "łatanie dziur"?

 • Niewypełnienie obowiązku w czasie zawieszenia kary

  Wiem, że Sąd może odwiesić oszustowi wykonanie kary pozbawienia wolności, jeśli ten w terminie wyznaczonym (okresie zawieszenia) nie zapłaci pokrzywdzonemu kwoty zasądzonej tym karnym wyrokiem. Od czego konkretnie zależy odwieszenie tego wyroku (skoro sąd może ale nie musi odwiesić) i czy jeśli sąd nie zdecyduje się na odwieszenie wykonania tejże kary z powodu niezapłacenia przez oszusta pokrzywdzonemu, to nie ukarze go niczym w zamian?

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, bo dziecko nie ma nr PESEL i wtedy wszystkie świadczenia zdrowotne będą płatne 100 %?

 • Przedawnienie karalności w prawie karnym

  Jaka podstawa prawna umożliwia zgłoszenie czynów dokonanych w przeszłości, ale które uległy już przedawnieniu? Chodzi o znęcanie psychiczne i fizyczne. Czy mam możliwość zgłoszenia na piśmie tych czynów do prokuratury i sądu? Czy jeśli składając zawiadomienie o znęcaniu psychicznym i fizycznym, które odbywa się w obecnym czasie, mogę i czy warto wspominać o podobnych czynach w przeszłości, które uległy przedawnieniu? Czy jest sens wyciągania czegoś z przeszłości? Czy będzie to miało wpływ na zawiadomienie o obecnych czynach?

 • Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

  Czy dopuszczalna jest eksmisja do pomieszczenia zastępczego, znajdującego się na działce pracowniczej, jeśli spełnia ono warunki określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 26 stycznia 2005?

 • Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

  Komornik ma zająć towar mojego dłużnika znajdujący się w jego sklepie. Komornik radzi mi, abym po zajęciu (przy którym będę asystował) wziął ten towar "pod dozór" do swojej siedziby, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik sprzeda go mimo zajęcia. Czy aby biorąc taki towar "pod dozór" nie wyrażam tym samym zgody na rozliczenie poprzez przyjęcie tego towaru? Czym w zakresie skutków (oprócz tego, ze towar ten nie pozostanie w sklepie tylko u mnie) różni się taka procedura od zajęcia z pozostawieniem towaru we władaniu dłużnika (w sklepie)? Czy może idą za tym jakieś dodatkowe opłaty?

 • Prawa zarządcy spadkiem

  Czy w wypadku, gdy spadkodawczyni uczyni swego brata wykonawcą testamentu i jednocześnie zarządzającym funduszem powierniczym jej dzieci (majątkiem, który otrzymały w spadku po matce) jest szansa na pozbawienie dostępu do majątku (spadku dzieci po matce) wydziedziczonemu mężowi, mimo że zostanie on wtedy jedynym prawnym opiekunem dzieci? Czy wuj może zarządzać funduszem powierniczym swoich siostrzeńców (spadkiem) tylko do momentu uzyskania przez nich pełnoletności?

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane