Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Eksmisja byłej żony

  Mój narzeczony rozwiódł się w ubiegłym roku. Wyrok sądowy jest prawomocny. Rozwód przeprowadzono bez orzekania o winie. Z małżeństwa nie było dzieci. Była żona pracuje na umowę o prace na czas nieokreślony. W bieżącym roku zakupiła mieszkanie. Mieszkanie odebrała w kwietniu br. Niestety są problemy z wyprowadzeniem się z mieszkania mojego narzeczonego, w którym mieszkali. Prawnie mieszkanie należy do rodziców mojego narzeczonego. Była żona jest już wymeldowana. Czy można nakazać jej eksmisję? Czy może posiadacie państwo wzór takiego dokumentu?

 • Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

  Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie?

 • Licytacja zajętej nieruchomości

  Od 1999 roku mieszkam w mieszkaniu służbowym mojego pracodawcy. W tym samym roku zameldowałem się w nim (za zgodą pracodawcy). Umowa najmu jest na czas wykonywania obowiązków służbowych (czyli zatrudnienia). W bieżącym roku jeden z wierzycieli mojego pracodawcy, za pomocą wyroku sądowego i komornika, zajął m.in. to mieszkanie. Pracodawca o tym mnie nie poinformował, licytacji jeszcze nie było. Czy jest jakaś prawna możliwość zakupu tego mieszkania? Pragnę podkreślić, że pracodawca nie chce mi go sprzedać mimo wielu próśb.

 • Egzekucja zaległych składek ZUS

  Nasz podopieczny prowadził działalność gospodarczą i nie płacił składek ZUS. Komornik straszy go, że pójdzie siedzieć, a on jest samotnie wychowującym ojcem, a jego dziecko odda do domu dziecka. Czy to prawda, że za składki zus można iść do aresztu? Jest wiele osób, którym nie wyszedł interes, obecnie pracuje, a przede wszystkim nie jest "niebieskim ptaszkiem", stara się, łapie nawet dodatkowe prace, które zgłaszają pracodawcy do naszego ośrodka, my, jako ośrodek zapewniamy jego dziecku opiekę w czasie, kiedy on idzie do pracy. Ojciec i dziecko zajmują w naszym ośrodku pokoik, wyposażenie jest oczywiście nasze. Czy komornik może zająć nasze meble? Po za tym nasze wyposażenie to darowizny od ludzi, nie mamy dokumentów, że jakiś Kowalski nie potrzebował kanapy, czy lodówki i oddał na fundację, do naszego ośrodka. Nas też komornik straszy, że jak mamy dłużnika ZUS, to to z czego ten dłużnik korzysta podlega zajęciu i sprzedaniu. Jak to jest, co zrobić jeśli znów przyjdzie do tego podopiecznego i zajmie nasze rzeczy, czy możemy nie podpisywać protokołu zajęcia? Czy my możemy być też ukarani?

 • Doręczenie pism procesowych

  Mój pełnomocnik (jestem pozwanym) pisząc apelację na stronie pierwszej napisał: Powód (podał nazwę i adres powoda), Pozwany (podał imię i nazwisko pozwanego) i zdanie "reprezentowany przez pełnomocnika (tu jego nazwa kancelarii i adres)", a następnie napisał: adres do korespondencji (tu wpisany adres pozwanego bez imienia i nazwiska). Sąd wysyłając pismo o uzupełnienie wpisu do apelacji zaadresował przesyłkę podając nazwisko pełnomocnika i adres pozwanego. Poczta zwróciła tę przesyłkę z adnotacją "adresat nieznany". Czy w tej sytuacji biegnie jakiś termin (przesyłka nie została doręczona) i trzeba zwrócić się z pismem o przywrócenie terminu? Jeżeli biegnie termin to od jakiej daty - data adnotacji przez pocztę, czy data otrzymania "zwrotki" przez Sąd. Ja przeglądając akta dwa tygodnie później w Sądzie zauważyłem tę zwróconą przesyłkę i natychmiast, w tym samym dniu opłaciłem wpis, z krótką adnotacją o zaistniałej sytuacji. Czy to wystarczy, czy trzeba uzupełnić to pismem o przywrócenie terminu?

 • Zmiana pozwu

  Wystąpiłem z pozwem o zachowek. Opłaciłem opłaty sądowe. Niedługo sprawa. Z lektury odpowiedzi dowiedziałem się, że suma może być wyższa - akty darowizny. Czy muszę pisać nowy pozew? Nowa sprawa o 11000 zł czy i w jaki sposób skompletować pozew, który jest w sądzie?

 • Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

  Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka zwykła w wysokości 180.000 zł. Za wpis tych hipotek do księgi wieczystej nie poniosłam żadnych kosztów, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe, jest zwolniony z opłaty sądowej. W kwietniu 2005 r. zakończyłam budowę i uzyskałam z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o oddaniu domu do użytku, fakt ten został odnotowany odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. W lipcu b.r., ze względu na zbyt duże koszty spłacanego do tej pory kredytu, w innym banku wzięłam kredyt hipoteczny przeznaczony na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w poprzednim banku. Wniosek o wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej na rzecz poprzedniego banku i wniosek o wpis hipoteki kaucyjnej w wys. 270.000zł. na rzecz nowego banku został przekazany do Sądu Rejonowego. W odpowiedzi Sąd za wykreślenie hipotek naliczył opłatę sądową w kwocie 530 zł. liczoną jako połowa z dwudziestej części całego wpisu stosunkowego. W sprawie opłaty za wpis hipoteki na rzecz nowego banku nie otrzymałam jeszcze decyzji. Czy Sąd miał rację naliczając mi opłatę sądową 530 zł., czy nie powinno mieć nadal zastosowanie zwolnienie z opłaty, ponieważ cel finansowania kredytem nadal pozostał ten sam, czyli budownictwo mieszkaniowe? W takim przypadku ile powinna wynieść opłata za wpis hipoteki na rzecz nowego banku? Czy również wpis nie powinien być objęty zwolnieniem? Nadmieniam, że w każdym z wniosków zaznaczałam, że kredyty były przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego.

 • Obowiązki remontowe spółdzielni

  Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic robić. Kto ma obowiązek pokrycia tarasu "czymś" po czym można chodzić? Spółdzielnia od wielu lat łata dziury w papie, ale nie chce porządnie naprawić tarasu. W związku z tym on przecieka i leje się woda sąsiadom na głowę, spowodowała m.in. grzyba. Czy możemy zmusić spółdzielnię do gruntownego remontu, tak aby raz na zawsze był porządek, a nie tylko "łatanie dziur"?

 • Niewypełnienie obowiązku w czasie zawieszenia kary

  Wiem, że Sąd może odwiesić oszustowi wykonanie kary pozbawienia wolności, jeśli ten w terminie wyznaczonym (okresie zawieszenia) nie zapłaci pokrzywdzonemu kwoty zasądzonej tym karnym wyrokiem. Od czego konkretnie zależy odwieszenie tego wyroku (skoro sąd może ale nie musi odwiesić) i czy jeśli sąd nie zdecyduje się na odwieszenie wykonania tejże kary z powodu niezapłacenia przez oszusta pokrzywdzonemu, to nie ukarze go niczym w zamian?

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, bo dziecko nie ma nr PESEL i wtedy wszystkie świadczenia zdrowotne będą płatne 100 %?

 • Przedawnienie karalności w prawie karnym

  Jaka podstawa prawna umożliwia zgłoszenie czynów dokonanych w przeszłości, ale które uległy już przedawnieniu? Chodzi o znęcanie psychiczne i fizyczne. Czy mam możliwość zgłoszenia na piśmie tych czynów do prokuratury i sądu? Czy jeśli składając zawiadomienie o znęcaniu psychicznym i fizycznym, które odbywa się w obecnym czasie, mogę i czy warto wspominać o podobnych czynach w przeszłości, które uległy przedawnieniu? Czy jest sens wyciągania czegoś z przeszłości? Czy będzie to miało wpływ na zawiadomienie o obecnych czynach?

 • Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

  Czy dopuszczalna jest eksmisja do pomieszczenia zastępczego, znajdującego się na działce pracowniczej, jeśli spełnia ono warunki określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 26 stycznia 2005?

 • Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

  Komornik ma zająć towar mojego dłużnika znajdujący się w jego sklepie. Komornik radzi mi, abym po zajęciu (przy którym będę asystował) wziął ten towar "pod dozór" do swojej siedziby, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik sprzeda go mimo zajęcia. Czy aby biorąc taki towar "pod dozór" nie wyrażam tym samym zgody na rozliczenie poprzez przyjęcie tego towaru? Czym w zakresie skutków (oprócz tego, ze towar ten nie pozostanie w sklepie tylko u mnie) różni się taka procedura od zajęcia z pozostawieniem towaru we władaniu dłużnika (w sklepie)? Czy może idą za tym jakieś dodatkowe opłaty?

 • Prawa zarządcy spadkiem

  Czy w wypadku, gdy spadkodawczyni uczyni swego brata wykonawcą testamentu i jednocześnie zarządzającym funduszem powierniczym jej dzieci (majątkiem, który otrzymały w spadku po matce) jest szansa na pozbawienie dostępu do majątku (spadku dzieci po matce) wydziedziczonemu mężowi, mimo że zostanie on wtedy jedynym prawnym opiekunem dzieci? Czy wuj może zarządzać funduszem powierniczym swoich siostrzeńców (spadkiem) tylko do momentu uzyskania przez nich pełnoletności?

 • Naruszenie praw pacjenta

  Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. Postanowiłem, że się zgłoszę następnego dnia do Szpitala Wojewódzkiego, bo miałem zaufanie do tej placówki (wcześniej się tam się leczyłem) oraz miałem odebrać w tym mieście dokumenty z biura turystycznego dotyczące tego wypadku. Gdy poszedłem po skierowanie (rano) do swojego lekarza rodzinnego (lekarza I kontaktu) zastałem kartkę, że jest przerwa urlopowa, a zastępstwo będzie dopiero po godzinie 16, a po godz. 19 w pogotowiu ratunkowym. Z tego wynikało, że przez ten urlop pacjenci nie mieli żadnej opieki o godzin rannych do 16. W skutek tego musiałem zgłosić się do szpitala bez skierowania. Udałem się (w południe) do tego szpitala i tam się bardzo zawiodłem. Na własne oczy widziałem, jak inni pacjenci się denerwowali na obsługę a raczej jej brak. Lekarz zaczął na izbie mi mówić niegrzecznie (nie oglądając palców), że już miałem udzieloną pomoc i nie wie czy mnie przyjmie. (Czy miał tak prawo się zachować nie patrząc co mi dolega oraz mówić niegrzecznie do pacjenta?) Kazał mi się zgłosić do poradni. Gdy poszedłem do rejestracji to powiedzieli mi, że skończył się limit przyjęć. Zdenerwowany poszedłem do dyrektora szpitala. Dyrektor gdzieś zadzwonił. Powiedział mi, że przyjdzie do mnie inny lekarz, że mnie obsłuży i kazał dać pielęgniarce dokumenty (powiedział mi jej nazwisko, ale ja je zaraz zapomniałem. Poszedłem z powrotem na izbę i żaden inny lekarz się nie pojawił. A ta pielęgniarka nie chciała przyjąć dokumentów. Słyszałem też jak pacjenci po urazach się upominali, a ta krzyczała na ich "proszę zamknąć drzwi" (Pielęgniarka ma prawo się tak zachowywać?) Po drugiej interwencji u dyrektora wreszcie ręka została sprawdzona. Nie wiem jak złożyć skargę, by odniosła pozytywny skutek. Nie zależy mi, by się sądzić, ale zależy mi na dobrach pacjentów, którzy się tam chodzą leczyć. Chciałem nadmienić, że gdy wcześniej mówiłem znajomym, że miałem dobrą opiekę i że to jest dobry szpital, to zaprzeczali. Ja nie wierzyłem. Inni też potem mówili, że tam są niedobre pielęgniarki na oddziałach. Czy to mogę też nadmienić pisząc skargę?

 • Uregulowanie zaległych spraw spadkowych

  Jaka powinna być kolejność załatwiania spraw w celu nabycia i działu spadku w niżej opisanej sytuacji? Nieruchomość gruntowa była współwłasnością nieżyjących teściów i nieżyjącego męża (jedna KW). Dom mieszkalny posiada dwie KW, jeden lokal był własnością męża, a drugi lokal był współwłasnością teściów. Uprawnionymi osobami do przejęcia spadku są: po teściach córka i nieżyjący syn (mój mąż), a po nieżyjącym mężu żona i dwie córki pełnoletnie. Teść zmarł w 1992 r., teściowa zmarła w 2004 r., mąż zmarł w 2004 r.

 • Ustalenie ojcostwa obcokrajowca i alimenty

  Czy można pozwać o alimenty przed polskim sądem obcokrajowca (Tunezyjczyk) zamieszkałego we Włoszech, który faktycznie jest ojcem dziecka i kilkakrotnie z tego tytułu przysyłał pieniądze, jednakże nigdy formalnie dziecka nie uznał? Czy może należy najpierw wytoczyć pozew o ustalenie ojcostwa i czy można to zrobić przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania matki dziecka?

 • Skutki przestępstwa niealimentacji

  Co grozi mi za niepłacenie alimentów, jeżeli przebywam za granica - UK? W świetle prawa polskiego, jakie kroki podejmą organy ścigania w celu wyegzekwowania zaległych należności?

 • Sprostowanie wpisów w rejestrze gruntów

  Moja siostra i ja zostaliśmy właścicielami dwóch działek leśnych, po 1/2 części w każdej. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego doręczył mi zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów. Wypis z rejestru gruntów - wykaz zmian zawiera błędy. Jakie mamy wraz z siostrą podjąć działania, aby w rejestrze gruntów zostały dokonane prawidłowe wpisy? W jakim terminie liczonym od dnia doręczenia zawiadomienia?

 • Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

  Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR), przebywam na zwolnieniu lekarskim do 18.08.2005 r., a w dalszym czasie będę otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne (przez 12 miesięcy). Czy ma to jakiś wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i moje zatrudnienie (dodatkowo) w szkole na umowę o pracę?

< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Danka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi portalu \"e-prawnik\". W pełni polecam ją wszystkim osobom potrzebującym merytorycznego i rzetelnego wsparcia prawnego, udzielonego w sposób dostępny i w pełni zrozumiały. W moim przypadku otrzymałam jeszcze dodatkowe uzupełnienie nurtującego mnie tematu.
 • Danuta

  ocena usługi:

  merytorycznie dobrze sprecyzowana porada, również cena usługi adekwatna do udzielonej porady.dzękuję bardzo
 • Justyna

  ocena usługi:

  Rzetelni prawnicy. Opinie wyczerpują temat. Polecam. Możliwość zadawania pytań do opinii to niecodzienne udogodnienie.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z rzetelnie i kompetentnie sporządzonej opinii. Zapewne będę nadał korzystała z pomocy prawnej portalu
 • Sylwia

  ocena usługi:

  Odpowiedz jest czytelna, wyczerpujaca i uwzglednia wszystkie pourszone w zapytaniu kwestie.
 • Anna

  ocena usługi:

  Byłam pozytywnie zaskoczona jakością obsługi. Cena przystępna, a odpowiedź wyczerpująca a przede wszystkim w miarę prosto pisana (przystępnym językiem).
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia profesjonalna, obsługa bardzo sprawna. Dziekuję
 • Maria

  ocena usługi:

  Bardzo rzetelna i profesjonalna opinia, która bardzo przybliżyła mi wyjście z sytuacji. Polecam Maria
 • Dorota

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za konkretną opinię polecam
 • Julian

  ocena usługi:

  Opinia wydana w ustalonym terminie, czytelnie, zrozumiale i profesjonalnie . Polecam !
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia Zamówioną opinię otrzymałam w wyznaczonym terminie po wcześniejszej wycenie. Sporządzona opinia była czytelna i zrozumiała . Mogłam też zadać dodatkowe, nurtujące mnie pytania, na które otrzymałam odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik i na pewno skorzystam w razie potrzeby.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Szybka odpowiedź na zgłoszone zapytanie. Dotrzymanie terminu przesłania pisma. Polecam. Hanna J
 • Wanda

  ocena usługi:

  Opinia bardzo szczegółowa, czytelna i konkretna. Wyjaśniła mi wszystkie moje problemy. Jestem ogromnie wdzięczna za pomoc. Wanda
 • Justyna

  ocena usługi:

  Znajomość przepisów prawa to atut, którym poszczycić mogą się nieliczni. Profesjonaliści w każdym calu. Przemiły kontakt, szybka reakcja na przedstawiony problem
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Bożena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Polecam wszystkim osobom ,mającym problem natury prawnej.Gorąco polecam. Bożena
 • Ireneusz

  ocena usługi:

  Polecam opinia zrozumiała, szybkie działanie zespołu, Oszczędność czasu i stresu z powodu nieznajomości prawa. Bardzo dziękuję.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane