Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Jedność majątku spadkowego

  Przedmiotem sprawy spadkowej jest odrębny i wspólny majątek zmarłego. Spadkobiercy, dzieci zmarłego z pierwszego małżeństwa i druga żona (nie mieli wspólnych dzieci) dziedziczą po nim każdy w 1/4 części. Jak wyłączyć z masy spadkowej odrębny majątek zmarłego, który to majątek odziedziczył po swojej pierwszej żonie? Odrębny majątek to działka rolna, którą to nasza babcia, a pierwsza żona dziadka odziedziczyła po swoich rodzicach i wniosła do małżeństwa. Po śmierci babci działka ta postanowieniem sądu przypadła dziadkowi i jego dzieciom. Nie ma ustanowionego aktu własności na tę działkę, stanowi ona współwłasność spadkobierców. Czy zasadny wydaje się zamiar wyłączenia z masy spadkowej wszystkiego co odziedziczył dziadek po pierwszej żonie? Jak należy przeprowadzić taką sprawę? Czy można na pierwszej sprawie spadkowej wystąpić o wyłączenie odrębnego majątku zmarłego?

 • Podjęcie zawieszonego postępowania - opłata

  W toku postępowania z wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu przedmiotu świadczenia, sąd, na podstawie art. 177 § 1pkt 6, zawiesił postępowanie. Jakie są możliwości podjęcia zawieszonego w tym trybie postępowania i jakie opłaty sądowe należy wnieść razem z wnioskiem o podjęcie takiego postępowania?

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  Pewna kobieta podała mnie do sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa, dziewczynę znałem 2 godziny, więcej jej nie widziałem, odnalazła mnie po 10 miesiącach i oznajmia, że jestem ojcem jej dziecka. Czy nieprzyjęcie wezwania do sądu może wywołać skutki prawne, wezwanie zostało wysłane na adres moich rodziców, ja natomiast tam nie mieszkam, czy rozprawa może się odbyć bez mojej obecności (jest to pierwsze wezwanie)? Czy sąd może tylko na podstawie zeznań świadków, których powoła matka, orzec o ojcostwie (znałem tą kobietę 2 godziny, a świadkowie są to koleżanki, które przebywały w tym samym lokalu)? Jeżeli oświadczę, że nawet z tą kobieta nie współżyłem, to czy sąd na podstawie takich zeznań świadków może zlecić badanie krwi? Jeżeli powołam się na to, że ta kobieta była już u kilku mężczyzn w celu odnalezienia ojca, czy sąd może wziąć to pod uwagę?

 • Sygnatura akt sądowych

  Bardzo proszę o odpowiedź, co oznacza skrót CRN występujacy przy orzecznictwie np. w postanowieniu z dnia 12.03.1975r. III CRN 456/74 przyjął, że przewidziany w art. 759 § 2 k.p.c. nadzór sądu nad postępowaniem egzekucyjnym dotyczyć może nie tylko strony formalnej, ale i merytorycznej......

 • Forma działu a własnościowe prawo do lokalu

  W 2001 r. po śmierci męża i po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku zawarłam z córką umowę o dział spadku, przekazując jej moje nabyte udziały w spadku, jakimi było prawo do własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to nie zostało zakupione od spółdzielni mieszkaniowej aktem notarialnym i nie posiada księgi wieczystej. Czy w tej sytuacji umowa, która została zawarta między nami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jest ważna?

 • Ogłoszenie o zaległościach opłat czynszowych

  Czy zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej budynku mieszkalnego informacji o zaległościach w opłatach czynszowych przypadających na poszczególne lokale mieszkalne (bez podawania danych osobowych, lecz wyłącznie numery lokali i kwoty zadłużenia) będzie zgodne z prawem? Ma to być tylko forma wpływania na mieszkańców, którzy zalegają z opłatami.

 • Rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych

  Zamierzam nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od osoby, której przysługuje to prawo. Osoba ta założyła na mieszkanie odrębną księgę wieczystą. Co chroni mnie jako nabywcę przed ewentualną nieuczciwością, lub niedbalstwem sprzedającego? Czy np. chroni mnie samo dokonanie wglądu do ksiąg w sądzie, a jeżeli tak to czy uzyskam z sądu jakiś dokument potwierdzający, że określonego dnia dokonałem wglądu? Jeżeli wgląd mnie nie chroni, to czy chroni mnie odpis z księgi i w jakim zakresie? Wiadomo, że odpis uzyskuje się wg stanu na określony dzień, a notarialna transakcja kupna odbywa się po tej dacie.

 • Skierowanie egzekucji do wybranego majątku

  Wierzyciel zataił przed sądem fakt posiadania przeze mnie akcji jego firmy. Stanowią one ok. 50 procent mojego zobowiązania wobec firmy. Czy w tej sytuacji mogę złożyć powództwo przeciwegzekucyjne?

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

  Czy obowiązuje jakiś termin przeprowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym? Minęło 12 lat od śmierci ojca. Jego żona /druga/ nie przeprowadziła sprawy spadkowej. Obecnie również nie żyje. Zmarła 4 lata temu. Jak przedstawia się sprawa zrzeczenia się prawa do spadku po takim okresie?

 • Przedłużony okres zasiłkowy

  Za kilka dni odbędzie się sprawa sądowa o przywrócenie renty. Biegli stwierdzili, że stan mojego zdrowia się pogorszył i uznali mnie za częściowo niezdolnego do pracy na okres 12 miesięcy. W chwili obecnej jestem na chorobowym od 04.02.2004 r. Czy będąc na rencie przysługiwałby mi przedłużony okres zasiłkowy?

 • Podstawa prawna przestępstwa zniesławienia

  Na jakie paragrafy KK można się powołać w składaniu pozwu o zniesławienie? Jakie informacje muszą być w pozwie zawarte (ewentualnie wzór pozwu)?

 • Rozszerzenie klauzuli na wspólników spółki

  Posiadam Nakaz Zapłaty na spółkę jawną, która została rozwiązana. W jaki sposób uzyskam klauzulę wykonalności na byłych właścicieli (osoby fizyczne) i ich małżonki?

 • Odpowiedzialność spadkobiercy za długi wobec KRUS

  Po śmierci brata dowiedziałem się, że jest on zadłużony wobec KRUS. Jako jedyny spadkobierca, za radą adwokata przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W jego skład wchodzi małe gospodarstwo rolne (1.04 ha), które obciążone jest przymusową hipoteką na poczet długów wobec KRUS. KRUS zażądał ode mnie spłaty całego zadłużenia. Ponieważ nie stać mnie na jego spłatę odwołałem się od tej decyzji do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na wniosek KRUS odbyła się sprawa o nabycie spadku. Nie był przeprowadzony spis inwentarza. Czy jest moim obowiązkiem wystąpienie o spis inwentarza, a jeżeli nie, to kto powinien to zrobić? Ponieważ nie jestem w stanie prowadzić w/w gospodarstwa - jestem na rencie chorobowej i nigdy nie posiadałem gospodarstwa rolnego chcę oddać ten spadek na gminę. Czy w związku z tym będę musiał spłacać długi?

 • Informacje przekazane przez żonę

  Żona bez mojej zgody i zupełnie mnie o tym nie informując, pisząc podanie do sekcji socjalnej w swoim zakładzie pracy o zapomogę na leczenie siebie i swojej rodziny wymieniła we wniosku również mnie, jako osobę chorującą na nadciśnienie. Czy przekazanie takiej informacji bez mojej zgody jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych?

 • Nieodebrane alimenty a ich uchylenie

  Płacę alimenty na pełnoletnią córkę, potrącane z wypłaty przez komornika od pewnego czasu alimenty te nie są odbierane przez uprawnioną. Chcę wystąpić z wnioskiem o uchylenie alimentów i zwrot wpłaconych i nieodebranych pieniędzy. Czy jako datę uchylenia alimentów można wpisać datę nieodbierania świadczeń, czy musi być to data złożenia pozwu.

 • Wartość stanu czynnego spadku

  Przyjąłem zadłużony spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Chciałem się dowiedzieć jak oblicza się wartość stanu czynnego spadku.

 • Dobrodziejstwo inwentarza a hipoteka

  Przyjąłem z dobrodziejstwem inwentarza spadek, w którym dług zabezpieczony jest hipoteką. Chciałbym się dowiedzieć, czy wierzyciel może zaspokajać swoje roszczenia tylko z nieruchomości objętej hipoteką czy z całego mojego majątku?

 • Zastrzeżenie prawa własności w umowie sprzedaży

  Czy ma sens, jeśli tak, to co oznacza napis na fakturze: "Towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty"? Czy w stosunku do takiej transakcji odbiorca do czasu zapłaty nie ma prawa do rozporządzania towarem jak właściciel?

 • Zwolnienie od kosztów-zatajenie składników majątku

  Co zrobić jeśli wiem (sprawdziłam osobiście w aktach), że druga strona w mojej sprawie rozwodowej, przy składaniu wniosku o umorzenie opłaty apelacyjnej (wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych), złożyła nieprawdziwe oświadczenie majątkowe, tzn. zataiła niektóre składniki swojego majątku?

 • Cofnięcie apelacji

  Jeżeli strona w sprawie rozwodowej złożyła apelację, jednak jeszcze nie uiściła opłaty i teraz chce zrezygnować z apelacji, to w jakiej formie powinna to uczynić?

< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • M.Panasiak

  ocena usługi:

  Konkretnie,rzeczowo,profesjonalnie.Wielka oszczędność czasu oraz komfort w czytaniu opini w domowym zaciszu z możliwością korekty.Serdecznie dziękuję oraz Bardzo,bardzo polecam!!!
 • Joanna

  ocena usługi:

  Szybka, profesjonalna i wyczerpująca odpowiedź. Polecam
 • agronet1

  ocena usługi:

  Opinia fachowa i rzetelna.Także ekspresowa.W pełni wyjaśniła mój problem. Polecam.Wiesław
 • andrzej

  ocena usługi:

  Korzystalem z porad e-prawnikow 2 razy.Jestem zadowolony z ich uslug.Konkretnie i profesjonalnie. Polecilem znajomym.Dziekuje
 • Mikola

  ocena usługi:

  Opinię otrzymałam ekspresowo, była b.fachowa,rzetelna, rozwiała moje wątpliwości.Wyjaśnienie było mi bardo pomocne,bo pozwoliło mi uświadomić, że przepisy prawne dot. mojego problemu nie są spójne i nie ma sensu je stosować jeśli nie są w konsekwencji skuteczne.(umowa najmu okazjonalnego dla cudzoziemca).
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

  Opinia Bardzo rzetelna, fachowa.Oszczędność czasu, pieniędzy.. Dziękuję i polecam!!!
 • Basia

  ocena usługi:

  Porada udzielona ekspresowo, bardzo przydatna i wyczerpujaca.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Szeroka a zarazem konkretna opinia. Gorąco polecam
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Mariusz

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię,polecam wszystkim będącym w kłopotach.Szybka,profesjonalna odpowiedź z uzasadnieniem.Oszczędność czasu i pieniędzy.Nie bójcie się,tam naprawdę pracują ludzie którzy się znają na tym co robią. Mariusz
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za profesjonalną opinię, pomoże mi ona w dalszym załatwianiu moich spraw. Będę Was polecać moim znajomym. Pozdrawiam Marzanna
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Opinia bardzo rzetelna. Pełen profesjonalizm. Gorąco polecam. Małgorzata.
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do klienta, bardzo szybka obsługa. Polecam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca, jestem zadowolony.
 • Roman

  ocena usługi:Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane