Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Zmiana pozwu

  Wystąpiłem z pozwem o zachowek. Opłaciłem opłaty sądowe. Niedługo sprawa. Z lektury odpowiedzi dowiedziałem się, że suma może być wyższa - akty darowizny. Czy muszę pisać nowy pozew? Nowa sprawa o 11000 zł czy i w jaki sposób skompletować pozew, który jest w sądzie?

 • Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

  Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka zwykła w wysokości 180.000 zł. Za wpis tych hipotek do księgi wieczystej nie poniosłam żadnych kosztów, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe, jest zwolniony z opłaty sądowej. W kwietniu 2005 r. zakończyłam budowę i uzyskałam z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o oddaniu domu do użytku, fakt ten został odnotowany odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. W lipcu b.r., ze względu na zbyt duże koszty spłacanego do tej pory kredytu, w innym banku wzięłam kredyt hipoteczny przeznaczony na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w poprzednim banku. Wniosek o wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej na rzecz poprzedniego banku i wniosek o wpis hipoteki kaucyjnej w wys. 270.000zł. na rzecz nowego banku został przekazany do Sądu Rejonowego. W odpowiedzi Sąd za wykreślenie hipotek naliczył opłatę sądową w kwocie 530 zł. liczoną jako połowa z dwudziestej części całego wpisu stosunkowego. W sprawie opłaty za wpis hipoteki na rzecz nowego banku nie otrzymałam jeszcze decyzji. Czy Sąd miał rację naliczając mi opłatę sądową 530 zł., czy nie powinno mieć nadal zastosowanie zwolnienie z opłaty, ponieważ cel finansowania kredytem nadal pozostał ten sam, czyli budownictwo mieszkaniowe? W takim przypadku ile powinna wynieść opłata za wpis hipoteki na rzecz nowego banku? Czy również wpis nie powinien być objęty zwolnieniem? Nadmieniam, że w każdym z wniosków zaznaczałam, że kredyty były przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego.

 • Obowiązki remontowe spółdzielni

  Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic robić. Kto ma obowiązek pokrycia tarasu "czymś" po czym można chodzić? Spółdzielnia od wielu lat łata dziury w papie, ale nie chce porządnie naprawić tarasu. W związku z tym on przecieka i leje się woda sąsiadom na głowę, spowodowała m.in. grzyba. Czy możemy zmusić spółdzielnię do gruntownego remontu, tak aby raz na zawsze był porządek, a nie tylko "łatanie dziur"?

 • Niewypełnienie obowiązku w czasie zawieszenia kary

  Wiem, że Sąd może odwiesić oszustowi wykonanie kary pozbawienia wolności, jeśli ten w terminie wyznaczonym (okresie zawieszenia) nie zapłaci pokrzywdzonemu kwoty zasądzonej tym karnym wyrokiem. Od czego konkretnie zależy odwieszenie tego wyroku (skoro sąd może ale nie musi odwiesić) i czy jeśli sąd nie zdecyduje się na odwieszenie wykonania tejże kary z powodu niezapłacenia przez oszusta pokrzywdzonemu, to nie ukarze go niczym w zamian?

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, bo dziecko nie ma nr PESEL i wtedy wszystkie świadczenia zdrowotne będą płatne 100 %?

 • Przedawnienie karalności w prawie karnym

  Jaka podstawa prawna umożliwia zgłoszenie czynów dokonanych w przeszłości, ale które uległy już przedawnieniu? Chodzi o znęcanie psychiczne i fizyczne. Czy mam możliwość zgłoszenia na piśmie tych czynów do prokuratury i sądu? Czy jeśli składając zawiadomienie o znęcaniu psychicznym i fizycznym, które odbywa się w obecnym czasie, mogę i czy warto wspominać o podobnych czynach w przeszłości, które uległy przedawnieniu? Czy jest sens wyciągania czegoś z przeszłości? Czy będzie to miało wpływ na zawiadomienie o obecnych czynach?

 • Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

  Czy dopuszczalna jest eksmisja do pomieszczenia zastępczego, znajdującego się na działce pracowniczej, jeśli spełnia ono warunki określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 26 stycznia 2005?

 • Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

  Komornik ma zająć towar mojego dłużnika znajdujący się w jego sklepie. Komornik radzi mi, abym po zajęciu (przy którym będę asystował) wziął ten towar "pod dozór" do swojej siedziby, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik sprzeda go mimo zajęcia. Czy aby biorąc taki towar "pod dozór" nie wyrażam tym samym zgody na rozliczenie poprzez przyjęcie tego towaru? Czym w zakresie skutków (oprócz tego, ze towar ten nie pozostanie w sklepie tylko u mnie) różni się taka procedura od zajęcia z pozostawieniem towaru we władaniu dłużnika (w sklepie)? Czy może idą za tym jakieś dodatkowe opłaty?

 • Prawa zarządcy spadkiem

  Czy w wypadku, gdy spadkodawczyni uczyni swego brata wykonawcą testamentu i jednocześnie zarządzającym funduszem powierniczym jej dzieci (majątkiem, który otrzymały w spadku po matce) jest szansa na pozbawienie dostępu do majątku (spadku dzieci po matce) wydziedziczonemu mężowi, mimo że zostanie on wtedy jedynym prawnym opiekunem dzieci? Czy wuj może zarządzać funduszem powierniczym swoich siostrzeńców (spadkiem) tylko do momentu uzyskania przez nich pełnoletności?

 • Naruszenie praw pacjenta

  Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. Postanowiłem, że się zgłoszę następnego dnia do Szpitala Wojewódzkiego, bo miałem zaufanie do tej placówki (wcześniej się tam się leczyłem) oraz miałem odebrać w tym mieście dokumenty z biura turystycznego dotyczące tego wypadku. Gdy poszedłem po skierowanie (rano) do swojego lekarza rodzinnego (lekarza I kontaktu) zastałem kartkę, że jest przerwa urlopowa, a zastępstwo będzie dopiero po godzinie 16, a po godz. 19 w pogotowiu ratunkowym. Z tego wynikało, że przez ten urlop pacjenci nie mieli żadnej opieki o godzin rannych do 16. W skutek tego musiałem zgłosić się do szpitala bez skierowania. Udałem się (w południe) do tego szpitala i tam się bardzo zawiodłem. Na własne oczy widziałem, jak inni pacjenci się denerwowali na obsługę a raczej jej brak. Lekarz zaczął na izbie mi mówić niegrzecznie (nie oglądając palców), że już miałem udzieloną pomoc i nie wie czy mnie przyjmie. (Czy miał tak prawo się zachować nie patrząc co mi dolega oraz mówić niegrzecznie do pacjenta?) Kazał mi się zgłosić do poradni. Gdy poszedłem do rejestracji to powiedzieli mi, że skończył się limit przyjęć. Zdenerwowany poszedłem do dyrektora szpitala. Dyrektor gdzieś zadzwonił. Powiedział mi, że przyjdzie do mnie inny lekarz, że mnie obsłuży i kazał dać pielęgniarce dokumenty (powiedział mi jej nazwisko, ale ja je zaraz zapomniałem. Poszedłem z powrotem na izbę i żaden inny lekarz się nie pojawił. A ta pielęgniarka nie chciała przyjąć dokumentów. Słyszałem też jak pacjenci po urazach się upominali, a ta krzyczała na ich "proszę zamknąć drzwi" (Pielęgniarka ma prawo się tak zachowywać?) Po drugiej interwencji u dyrektora wreszcie ręka została sprawdzona. Nie wiem jak złożyć skargę, by odniosła pozytywny skutek. Nie zależy mi, by się sądzić, ale zależy mi na dobrach pacjentów, którzy się tam chodzą leczyć. Chciałem nadmienić, że gdy wcześniej mówiłem znajomym, że miałem dobrą opiekę i że to jest dobry szpital, to zaprzeczali. Ja nie wierzyłem. Inni też potem mówili, że tam są niedobre pielęgniarki na oddziałach. Czy to mogę też nadmienić pisząc skargę?

 • Uregulowanie zaległych spraw spadkowych

  Jaka powinna być kolejność załatwiania spraw w celu nabycia i działu spadku w niżej opisanej sytuacji? Nieruchomość gruntowa była współwłasnością nieżyjących teściów i nieżyjącego męża (jedna KW). Dom mieszkalny posiada dwie KW, jeden lokal był własnością męża, a drugi lokal był współwłasnością teściów. Uprawnionymi osobami do przejęcia spadku są: po teściach córka i nieżyjący syn (mój mąż), a po nieżyjącym mężu żona i dwie córki pełnoletnie. Teść zmarł w 1992 r., teściowa zmarła w 2004 r., mąż zmarł w 2004 r.

 • Ustalenie ojcostwa obcokrajowca i alimenty

  Czy można pozwać o alimenty przed polskim sądem obcokrajowca (Tunezyjczyk) zamieszkałego we Włoszech, który faktycznie jest ojcem dziecka i kilkakrotnie z tego tytułu przysyłał pieniądze, jednakże nigdy formalnie dziecka nie uznał? Czy może należy najpierw wytoczyć pozew o ustalenie ojcostwa i czy można to zrobić przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania matki dziecka?

 • Skutki przestępstwa niealimentacji

  Co grozi mi za niepłacenie alimentów, jeżeli przebywam za granica - UK? W świetle prawa polskiego, jakie kroki podejmą organy ścigania w celu wyegzekwowania zaległych należności?

 • Sprostowanie wpisów w rejestrze gruntów

  Moja siostra i ja zostaliśmy właścicielami dwóch działek leśnych, po 1/2 części w każdej. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego doręczył mi zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów. Wypis z rejestru gruntów - wykaz zmian zawiera błędy. Jakie mamy wraz z siostrą podjąć działania, aby w rejestrze gruntów zostały dokonane prawidłowe wpisy? W jakim terminie liczonym od dnia doręczenia zawiadomienia?

 • Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

  Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR), przebywam na zwolnieniu lekarskim do 18.08.2005 r., a w dalszym czasie będę otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne (przez 12 miesięcy). Czy ma to jakiś wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i moje zatrudnienie (dodatkowo) w szkole na umowę o pracę?

 • Powstanie obowiązku alimentacyjnego

  Wyrok rozwodowy został orzeczony 12 maja, uprawomocnił się 3 czerwca - ojciec został zobowiązany przez sąd do zapłaty alimentów w kwocie 1000 zł miesięcznie. Czy przysługują alimenty za miesiąc maj, jeśli tak to w jakiej wysokości - pełnej czy proporcjonalnie od dnia orzeczenia rozwodu?

 • Rozwód na odległość

  Moje małżeństwo było nieudane. Mój mąż był i jest alkoholikiem. Poniżał mnie i moją małoletnią córkę. Uciekłyśmy, obecnie mieszkamy w UK, córka chodzi do przedszkola. Chciałabym się dowiedzieć, jak mogę rozwieść się z mężem na odległość?

 • Stałe zamieszkanie a wstąpienie w stosunek najmu

  Córka zmarłego w momencie jego śmierci przebywała tymczasowo za granicą ponieważ w Polsce nie mogła znaleźć pracy. Córka zmarłego nie posiada prawa do stałego pobytu w żadnym innym kraju poza Polską i nie ma innego mieszkania poza mieszkaniem swojego ojca, gdzie była cały czas zameldowana i mieszkała od momentu przydziału mieszkania na rzecz jej ojca. Czy ma prawo do wstąpienia w stosunek najmu w trybie artykułu 691 kc? Jak jest interpretowane "stałe zamieszkanie" w rozumieniu art. 691? Nadmieniam, że córka zmarłego wyjechała na pobyt czasowy do USA na kilka miesięcy przed śmiercią swojego ojca. W USA przebywa nielegalnie i zamierza powrócić do kraju.

 • Odpowiedzialność za stan dróg

  Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić się o uiszczenie zapłaty za szkodę - Urzędu gminy czy Rejonu Dróg? Nadmieniam, że do Urzędu Gminy było już wyasygnowane pismo z prośba o naprawę tego odcinka drogi, gdyż utrzymanie takiego stanu rzeczy grozić może uszkodzeniem aut tam przejeżdżających. Naprawa jednak do chwili obecnej nie została dokonana.

 • Zmiana pozwu o świadczenia za dalsze okresy

  W sprawach o świadczenia powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy - stanowi art. 383 kpc. Jeśli zapadnie wyrok sądu rejonowego wydziału pracy zasądzający 75 000 zł., za okres np. od 01.01.2001 r. do 30.04.2004 r., to czy w trakcie postępowania apelacyjnego przed sądem okręgowym (jeśli apelację wniosłaby strona przeciwna) mogę rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy tj. do 28.02.2005 r.? Dalsze rozszerzanie żądania pozwu nie było możliwe przed sądem rejonowym, ponieważ wartość przedmiotu sporu została określona na 75 000,00 zł., a do tej wartości przedmiotu sporu jest właściwy rzeczowo sąd rejonowy. Spór dotyczy zaniżania wynagrodzenia o określoną kwotę miesięcznie, czyli o świadczenia okresowe.

< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 4
 • 5
 • 0
 • 6
 • 5
 • osób

Opinie naszych klientów

 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Grazyna

  ocena usługi:

  Mam wszystko jasno przedstawione co do mojego problemu. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo dziekuje. Grazyna
 • jadwiga

  ocena usługi:

  BARDZO POZYTYWNA, ZYCZLIWA, SERDECZNA W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ. DZIEKUJE ZA WSPARCIE I POMOC, NIE JESTEM PSYCHICZNIE MOCNA, MIMO, ZE NAUCZYCIEL MATEMATYKI W LO. TYM BARDZIEJ DLATEGO BARDZO DZIEKUJE.JADWIGA.
 • Jadwiga

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z uslugi. Mimo, ze zadalam pytanie w niedziele wycene dostalam bardzo szybko. Mialam mozliwosc wyboru ceny, ktora uzalezniona jest od czasu oczekiwania na opinie. Bardzo mile zaskoczona bylam tak szczegolowym i dokladnym omowieniem mojego problemu. Oprocz podania podstawy prawnej byla dokonana jej interpretacja \"normalnym\" jezykiem zrozumialym dla mnie. Wiem, ze bede korzystac z uslug zespolu e-prawnik.pl do zakonczenia mojej sprawy. Dziekuje zespolowi i polecam wszystkim. Pozdrawiam.
 • Marlena

  ocena usługi:

  Kolejny raz ,korzystam z porady. Jestem bardzo zadowolona.Profesjonalna rzeczowa opinia, i bardzo szybka. Gorąco polecam wszystkim. Bardzo dziękuję. Marlena.
 • Adam

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Polecam. Adam.
 • Marian

  ocena usługi:

  Jest to 12 opinia prawna jaką zamawiałem.Polecam te usługi. Marian
 • Olga

  ocena usługi:

  Szybko,rzeczowo,cena przystępna
 • Wieslaw

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Bardzo dziekuje za szczegolowa opinie Prawna.Bede polecal wszystkim znajomym.Ciesze sie ze w Polsce sa biura specjalistow prawnych,ktorych opinie sa niepodwazalne.Wieslaw.Jeszcze raz bardzo dziekuje.
 • Wieslaw

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.Bardzo dziekuje za szczegolowa opinie Prawna.Bede polecal wszystkim znajomym.Ciesze sie ze w Polsce sa biura specjalistow prawnych,ktorych opinie sa niepodwazalne.Wieslaw.Jeszcze raz bardzo dziekuje.
 • Bozena

  ocena usługi:

  Solidnie,blyskawicznie,wyczerpujaca odpowiedz. Pelny profesjonalizm,polecam kazdemu. Serdecznie dziekuje-pozdrawiam Piotr
 • Lexis47

  ocena usługi:

  Przejrzysta i kompetentna opinia wyczerpująca postawiony problem do rozwiązania poparta przywołaniem odpowiednich przepisów prawnych na podstawie których ją oparto. Portal wart polecenia ludziom i podmiotom pragnących rozwikłać swoje problemy życiowe, w tym szczególnie wyjaśnienia zawiłości prawa podatkowego. Lexis47
 • Izabela

  ocena usługi:

 • sylwia

  ocena usługi:

  BARDZO RZETELNA FIRMA :) ROZWIALI WSZYSTKIE MOJE OBAWY:) POLECAM !!!!!!!!!!! Z CAŁEGO SERCA !!!!! DZIEKUJE I POZDRAWIAM :)
 • bogdan

  ocena usługi:

  Opinia bardzo pomocna, jestem zadowolony, ważne, że można zadać dodatkowe pytania w tej samej cenie. Jak najbardziej polecam ten serwis.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Porada prawników z \"e-prawnik\" była mi bardzo przydatna i pomocna przy przeprowadzeniu rozmowy z osobą mającą wykonać zleconą przeze mnie pracę. Ich wiedza zmniejszyła też stres związany z tą rozmową. Serdecznie dziękuję prawnikom. Są potrzebni. Cenę też mają w porządku.
 • Mirosława

  ocena usługi:

  Opinia prawna całkowicie wyczerpująca i zrozumiała. Poznałam moje teoretyczne możliwości oraz praktyczne (bardziej przydatne). Uchroniło mnie to przed stratą czasu i pieniędzy. Dobrze, że takie usługi są dostępne. Dziękuję i pozdrawiam. Mirosława


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane