Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Przestępstwo - Prawo karne

 • Obowiązek sądu zawiadomienia o przestępstwie

  W procesie rodzinnym matka powódek składała fałszywe zeznania i na tej podstawie sąd wydał wyrok, kolejna instancja uchyliła wyrok, ale w tym postępowaniu pozwany złożył pismo procesowe dokumentujące popełnione przestępstwa fałszywych zeznań. Sędzia w tej sytuacji ma obowiązek złożenia doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań. Jaki przepis mówi o tym, że sędzia ma obowiązek (powinien) donieść do Prokuratury zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o składaniu fałszywych zeznań w procesie sądowym?

 • Pozew o odszkodowanie z powodu znęcania

  Czy można złożyć pozew o znęcanie przeciwko osobie, która przychodzi pod dom robi zdjęcia pomawia na sprawach sądowych krytykuje oraz grozi, że zniszczy całą rodzinę psychicznie oraz finansowo? Z jakiego artykułu KK czy KPC oraz jakie dowody będą potrzebne do sprawy?

 • Zatrzymanie samochodu w sprawie karnej

  Kupiłem rozbity samochód z komisu. Poniosłem duże koszty związane z jego naprawą. Przy zakupie sprawdzałem jego stan prawny. Dowód rejestracyjny i książka pojazdu nie zawierały żadnych wpisów, ponadto sprawdziłem jeszcze w rejestrze zastawów - samochód nie figurował tam jako przedmiot zastawu. Po kilku miesiącach okazało się, że na samochód wzięto kredyt i Policja zatrzymała go jako dowód przestępstwa dla potrzeb sprawy karnej Czy samochód ten zatrzymano zgodnie z prawem? Czy mam go szansę odzyskać. biorąc pod uwagę, że kupiłem go w dobrej wierze o niczym nie wiedząc?

 • Sprzeniewierzenie majątku wspólnego

  W trakcie rozwodu sprzedałem samochód za 23.000zł bez zgody małżonki. Z informacji mi dostępnych zgoda jest potrzebna jedynie w czterech przypadkach (nieruchomość; zaciągniecie kredytu na nieruchomość, gdzie zastawem jest nieruchomość; udziały w firmie bądź gospodarstwie rolnym; darowizna z majątku wspólnego). Zostałem skazany z art. 284 § 1kk - kara wiezienia (jeden rok) w zawieszeniu na cztery lata, przekazanie 11.500zł małżonce, grzywna oraz koszta sądowe. Mięliśmy cały czas wspólność majątkową. Odwołałem się - sąd apelacyjny uchylił jedynie punkt o przekazaniu małżonce (obecnie ex-małżonce) 11.500zl. Uzasadnił to ze to cześć majątku wspólnego, zatem dostanie te pieniądze przy okazji podziału majątku. I z tym się zgadzam - będziemy dzielić, dostanie każdy swoja cześć. Niestety sąd apelacyjny utrzymał karę wiezienia, grzywnę i koszta sądowe - na jakiej podstawie tak zinterpretował prawo? Cztery przypadki, o których dowiedziałem się z waszych stron internetowych i odpowiedzi, o których poinformowałem sąd nie zostaly wzięte w ogóle pod uwagę. Jaki dokument/akt prawny reguluje te kwestie i czy jest on zobowiązujący dla sądu? Czy ja mogę się odwołać od decyzji sądu apelacyjnego?

 • Przestępstwo za granicą na szkodę polskiej firmy

  Polska firma z siedzibą w Polsce zainteresowana jest kupnem - importem towaru od firmy holenderskiej, z siedzibą w Holandii. Dochodzą do porozumienia: polska firma dokona przedpłaty w określonej kwocie, następnie przyjedzie po zamówiony towar do siedziby tej holenderskiej firmy, w Holandii. Polska firma dokonuje uzgodnionej przedpłaty, otrzymuje od od holenderskiej firmy fakturę (przesłana pocztą). Polska firma zamawia transport po towar - polską firmę transportową. Transport podjeżdża do siedziby holenderskiej firmy tak, jak ustalono, jednak towaru nie otrzymuje (bo rzekomo nie dotarł) i po trzech dniach oczekiwania wraca do Polski. Od trzech miesięcy polska firma bezskutecznie żąda zwrotu pieniędzy. W między czasie okazuje się, ze ta holenderska firma w taki sam sposób oszukała i inna firmę - aż z Jordanii. Wygląda więc na to, że ta holenderska firma wyłudza pieniądze od zagranicznych kontrahentów. Pokrzywdzona polska firma nie waha się w takiej sytuacji zawiadomić policję o przestępstwie. Jordańska firma też ma taki zamiar. Którą policję należy zawiadomić: polską czy holenderską (z miasta, gdzie ma siedzibę ta firma)? Rozumiem, że holenderską.

 • Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej

  Spółka cywilna prowadzona przez cztery osoby przez kilka lat kupowała towary i usługi w firmie poligraficznej. Na wskutek załamania się rynku odbiorców spółka nie zapłaciła kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka ostatnich dostaw. Po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty firma poligraficzna skierowała do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policja prowadząca dochodzenie wezwała wszystkich wspólników spółki na przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Czy jest to prawidłowe postępowanie prokuratury w sytuacji kiedy zakup towarów realizował jeden ze wspólników bez wiedzy i zgody pozostałych przywłaszczając sobie przy tym cały dochód ze sprzedaży towarów co wynikało z zeznań złożonych wcześniej na policji? Czy pozostali wspólnicy lub jeden z nich mogą skierować do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia majątku spółki przez nieuczciwego wspólnika?

 • Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

  W nawiązaniu do pytania z dnia 08.05.2006 r. dotyczącego odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania informuję, że podnoszone przez pozwanych zarzuty dotyczą zeznań powódki składanych w trybie art. 304 kpc, tj. po pouczeniu zeznającego przez sąd o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, ale bez odbierania przyrzeczenia. Z treści udzielonej przez Państwa odpowiedzi wynika, że warunkiem odpowiedzialności jest złożenie przyrzeczenia i uprzedzenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Wedle wcześniejszych informacji uzyskiwanych od Państwa sądziłem, że wystarczy wyłącznie uprzedzenie zeznającego o odpowiedzialności karnej przez sędziego przed przyjęciem od niego zeznań. Jaki jest ostatecznie warunek odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań - uprzedzenie o takiej odpowiedzialności, czy uprzedzenie i odebranie przyrzeczenia? Jeśli obowiązuje ta druga wersja, to co z zeznaniami osób skazanych wcześniej za składanie fałszywych zeznań, które są z urzędu wyłączone z możliwości składania przyrzeczenia?

 • Przestępstwo kazirodztwa

  Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że syn kładzie się z nią do łóżka, że ją dotyka w intymne miejsca. O innych szczegółach nic nie wiadomo. Nie wiadomo też czy kobieta jest sprawna umysłowo, a nie można tego stwierdzić, ponieważ ona dobrowolnie nie podda się badaniom lekarskim. Czy można z urzędu wystąpić do Prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa molestowania?

 • Akt oskarżenia o dwa przestępstwa

  Chcę napisać prywatny akt oskarżenia przeciwko osobie, która mnie zniesławiała, oraz innego dnia znieważyła. Wg mnie są to przestępstwa z art.212 kodeksu karnego i 216 kodeksu karnego. Czy akt oskarżenia powinien wyglądać w ten sposób, że w pkt 1 wymieniam czyn z art. 212, w punkcie 2 czyn z art. 216, a pod spodem o czyny z art.212 i 216 kk w związku z art.11 kk?

 • Środki ochrony własności

  Lokator wynajmował mieszkanie kilka miesięcy na podstawie umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia trzech miesięcy. W tym terminie trzy miesiące wcześniej wypowiedział istniejąca umowę najmu na piśmie. Potem w oznaczonym terminie zdał lokal, zabrał wszystkie swoje rzeczy i osób współzamieszkujących oraz podpisał protokół zdania lokalu gdzie m. in. były zdania: „Zdający oświadcza, że zdał wszystkie posiadane przez niego klucze do lokalu oraz wziął wszystkie swoje i współzamieszkujących przedmioty. Jakakolwiek obecność zdającego w lokalu w przyszłości może być uzasadniona jedynie pisemną zgodą odbierającego. Obecność taka bez zgody wynajmującego może być potraktowana jako włamanie wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego.” Po tym fakcie rozstałem się z lokatorem mając puste mieszkanie, klucze i zrobiłem mu końcowe rozliczenie. Ponieważ cykl wynajmu dla nowego lokatora trwał około miesiąca nie miałem potrzeby wchodzić do mieszkania i przebywać tam. Po około 3-4 tygodniach gdy odwiedziłem mieszkanie stwierdziłem, że zamki są wymienione, a lokator na powrót mieszka ze swoją rodziną, korzysta z wody i licznika prądu na mnie przepisanego. Na pytanie, dlaczego tu jest i kiedy opuści lokal odpowiedział: „nie mam dokąd pójść, straciłem pracę i nie mam za co zapłacić czynszu, wody, prądu,śmieci.” Czy można zgłosić na Policji lub prokuraturze włamanie okazując podpisane przez lokatora powyżej opisane zdanie lokalu i wypowiedzenie umowy najmu? W jaki sposób najbardziej skuteczny i szybki bez czasochłonnej sprawy eksmisyjnej pozbyć się uciążliwego i nieuczciwego lokatora?

 • Nakaz europejski- wyrok TK

  Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau aresztowania i w jakim stosunku pozostaje ona do ekstradycji?

 • Mediacja w procesie karnym

  Siedemnastolatek został zatrzymany pod zarzutem z art. 157 kk. Przyznał się do winy. Prokurator będzie wnioskował o 12 miesięczny dozór kuratora i 40 godzin prac społecznych w miesiącu. W chwili obecnej oskarżony nie otrzymał jeszcze postanowienia sądu. Czy na tym etapie i w tej sytuacji można wnioskować do sądu o skierowanie sprawy na drogę postępowania pojednawczego, w celu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę? A jeśli tak, to jakie mogą być dla sprawcy szanse na łagodniejszy wymiar kary, np. czy istnieje możliwość umorzenia sprawy w wypadku dojścia do ugody?

 • Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

  Jestem zarządcą i współwłaścicielem kamienicy. Od lokatorów wpływa czynsz na konto do zaprzyjaźnionych czy starszych chodzę osobiście. Komornik zajął mi moje konto, na które wpływał czynsz więc od większości zbieram osobiście. Ale jak był w kamienicy, to oczywiście wszedł do mieszkania na parterze i lokatorom, którzy dostali ode mnie wypowiedzenie trzyletnie - dowiedział się od nich numer konta – powiedział, żeby wpłacali na konto, bo ja mam dług. Napisałem do tych lokatorów pismo, że "konto zostało zlikwidowane i proszę wpłacać pieniądze do moich rąk", zacytowałem ustawę, że czynsz płatny jest do rąk wynajmującego albo na wskazane przez niego konto. Lokator ten odpowiedział, że nie bedzie płacił mi do rąk, bo taki pan – komornik - tu był i powiedział, że mam dług itd. Wysłałem jeszcze raz pismo cytując fragment ustawy i napisałem, że jeżeli nie wpłaci mi pieniędzy do rąk do dnia 10 każdego miesiąca, to skieruję sprawę na drogę sądową przez adwokata, co narazi go na dodatkowe koszty. Ustawa mówi, że czynsz płatny jest do rąk wynajmującego, ewentualnie na wskazane przez niego konto. Czy mogę wskazać konto żony? Nie ma mowy, że musi to być konto wynajmującego. I co mogę zrobić, jeżeli ten lokator bedzie wpłacał mi czynsz na stare konto, którego nie mogę zamknąć ze względu na komornika, a nie na to, co mu podam w oficjalnym piśmie?

 • Wniosek o skazanie bez rozprawy

  Prokuratura Rejonowa zakończyła śledztwo skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego z art. 286 kk. Do tego dołączyła oświadczenie, iż oskarżeni poddali się dobrowolnie karze (na podst. art. 335 kpk) 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat i naprawienia szkody znacznej wartości także do 5 lat. Dłużnik, na którego mam prawomocny wyrok Sądu Gospodarczego z klauzulą wykonalności od 1,5 roku nie płaci i naprawienie szkody może być niemożliwe albo odwleczone w czasie. Kto ewentualnie będzie nadzorował spłacanie długu w czasie 5 lat? Czy mam prawo nie zgodzić się z ewentualną decyzją sądu jako jeden z wielu pokrzywdzonych? Czy odbędzie się rozprawa?

 • Żądanie wycofania roszczeń a przestępstwo

  Jedna firma wykonała tzw. platformę dla osób niepełnosprawnych na zamówienie właśnie niepełnosprawnego klienta. Zlecenie wykonała niewłaściwie, platforma zawiera usterki, brak jest też wymaganej dokumentacji technicznej. W związku z tym klient uzyskał przeciwko tej firmie prawomocny wyrok sądowy, w którym zasądzono na rzecz klienta kwotę ponad 20 tys. zł. oraz opracowanie i wydanie przez tę firmę wymaganej dokumentacji temu klientowi. Egzekucja należności jest na razie bezskuteczna a członek zarządu tej firmy przedstawił klientowi na piśmie taką "ofertę", ze jeśli ten wycofa wniosek egzekucyjny (na podstawie prawomocnego wyroku!) i oświadczy przed sądem, że odstępuje od wszelkich żądań, to firma usunie usterki w ramach gwarancji i opracuje oraz wyda dokumentację (co nakazał sąd w prawomocnym wyroku!). Jest to "oferta" na firmowym papierze, podpisana przez członka zarządu. Czy jest to przestępstwo i ewentualnie z jakiego artykułu (ta "oferta" w zamian za wycofanie wniosku egzekucyjnego)? Dodam jeszcze, ze ten członek zarządu kuriozalnie zarzuca w tym piśmie klientowi, ze nie zapłacił za wykonaną usługę, choć jest dowód KP, że zapłacił. Przy okazji, czy jest to podstawa do skutecznego powiadomienia właściwych urzędów (z branży dźwigów, wind), aby cofnęły uprawnienia tej firmie?

 • Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

  Otrzymałem jako pokrzywdzony akt oskarżenia z art. 286 kk oraz dołączony został wniosek prokuratury na zasadzie art. 335 kpk do dobrowolnego poddania sie karze na 2 lata pozbawienia wolności na okres 5 lat oraz naprawienia szkody w ciągu 5 lat po uprawomocnieniu się wyroku. Otrzymałem też zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu w przedmiocie wydania wyroku w trybie art. 335 kpk. Złożyłem też wniosek do Sądu o ustanowienie mnie oskarżycielem posiłkowym i czekam obecnie na decyzje sądu. Mam też prawomocny wyrok sądu gospodarczego z klauzulą wykonalności o zasądzeniu zapłaty za zaległe faktury wraz z odsetkami i zwrot kosztów procesu. Czy jako pokrzywdzony mam prawo na tym posiedzeniu sądu wraz z adwokatem z urzędu domagać się harmonogramu spłat długu znacznej wartości wraz z odsetkami i zwrotem kosztów procesu? Czy również mogę zapytać w sądzie dłużnika-oszusta w jaki sposób chce spłacić należność?

 • Kompensata od państwa dla ofiary przestępstwa

  Matka pewnej dziewczyny została zamordowana. Dziewczyna ma 20 lat i była na utrzymaniu mamy. Dziewczyna ma dwójkę nieletniego rodzeństwa, pierwsza rozprawa odbędzie się za kilka dni. Dziewczyna będzie żądała podczas rozprawy zasadzenia naprawienia szkody przez sprawcę. Czy dziewczynie tej przysługuje państwowa kompensata pieniężna na podstawie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej niektórym ofiarom przestępstw umyślnych? Czy niezależnie od postępowania karnego o zabójstwo dziewczyna będzie mogła złożyć wniosek o kompensatę pieniężną do sądu rejonowego? Czy powinna czekać na wyrok postępowania karnego?

 • Przestępstwo naruszenia praw pracownika

  Art. 218. § 1 ustawy kodeks karny stanowi: Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Kiedy zachodzi okoliczność złośliwego lub uporczywego naruszanie praw pracownika ? Czy np. wystarczający jest okres 6 miesięcy ?

 • Zarzuty a akt oskarżenia

  Otrzymałem wezwanie w charakterze podejrzanego o groźby bezprawne w celu uzyskania zwrotu wierzytelności. Te rzekome groźby bezprawne, to według mnie żadne groźby bezprawne tylko działania służące obronie społecznie uzasadnionego interesu - ostrzeganie przed, według mnie i jestem w stanie to udowodnić - oszustem, i informowanie go o tym, że ostrzeżenia przed nim będę niestrudzenie kontynuował, aby nie powziął zamiaru dokonywania kolejnych oszustw na szkodę nieznających go osób. Generalnie jednak, już nawet pomijając specyfikę sprawy, to czy fakt, że zostałem podejrzanym w sprawie (czyli, o ile wiem, zapadła decyzja o przedstawieniu mi zarzutów) oznacza, że ani chybi zostanie skierowany przeciwko mnie akt oskarżenia? Czy może jednak będę mógł odeprzeć zarzuty i sprawy w sądzie nie będzie?

 • Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

  Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne). Czy podobnie, jak w przypadku skazania z art. 286 par. 1 kk, również w opisywanym przypadku można będzie skutecznie wnieść o odwieszenie kary, jeżeli dłużnicy ci nie uregulują zadłużenia? Domyślam się, że nie ma takiej możliwości, bowiem w wyroku za oszustwo sąd nakazuje zapłatę pokrzywdzonemu.

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 5
 • 0
 • 4
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • Anna Lech

  2014-04-14

  Dziękuję za rzetelną opinię. Pomogła mi w rozwiązaniu wątpliwości. Wiem teraz jaka jest podstawa prawna w dochodzeniu przed sadem Dostałam profesjonalną opinię i dodatkowe wyjaśnienia. Doceniam również fakt informowania o ewentualnych kosztach sądowych. Nie wszyscy prawnicy to czynią. Skupiają się na swoich wynagrodzeniach, a nie informują o kosztach sądowych. To już trzecia opinia, w zupełnie różnych sprawach z dodatkowymi wyjaśnieniami (odpowiedziami na pytania po przesłaniu opinii).Było też pismo procesowe. Cena w miarę przystępna w stosunku do nakładu pracy.Polecam.Serdecznie pozdrawiam cały Zespół e-prawnik.
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane