Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Ochrona lokatorów - Prawo mieszkaniowe

 • Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

  Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, co przy tak dużej powierzchni i nieszczelnych oknach sprawia, że w mieszkaniu jest zimno. Osobiście bym to zniosła, ale w tej chwili mam małe dziecko i dlatego proszę mi podpowiedzieć, jakie mam możliwości prawne, żeby wyegzekwować prawidłowe wykonanie usługi, za którą płacę gminie regularnie ok. 350 zł miesięcznie (samo CO). Podwykonawcą zadania jest gminny Zakład Energetyki Cieplnej. Jak się domyślam zapewne nie mogę tak zwyczajnie przestać płacić za centralne? Czy jest zatem coś co mogę zrobić w imię naszego wątpliwego prawa?

 • Eksmisja lokatora

  Jestem współwłaścicielem budynku, w którym jedno z mieszkań do 2001 zamieszkiwał lokator kwaterunkowy (na podstawie przydziału). W 2001 r. ów lokator zmarł i pozostał syn, który obecnie ma ok. 30 lat i jest samotny. Jest on tam zameldowany. 3 lata temu wręczyłem mu wypowiedzenie, jako że ja nie mam swojego mieszkania. Termin wypowiedzenia minął w kwietniu tego roku, jednak on nie chce się wyprowadzić. Jak go do tego zmobilizować?

 • Konieczność uzasadnienia podwyżki czynszu

  Ostatni raz czynsz podniosłem w maju 2005 roku, dając jednocześnie wypowiedzenie w styczniu. Czy teraz wypowiedzenie może być krótsze, np. miesięczne? Obecnie czynsz jest mniejszy niż 3% wartości odtworzeniowej. O ile maksymalnie mogę podnieść czynsz bym nie musiał tego uzasadniać - czy tylko do wartości odtworzeniowej czy jakiś procent powyżej tej stawki?

 • Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem. Pracownik wprowadził się w 1989 do mieszkania komunalnego wpłacając tzw. kaucję. W 2005 roku wykupił to mieszkanie na własność. Powołując się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001po nabyciu praw własności kaucja wpłacona przed 1994 r. podlega zwrotowi. Jednak pani w urzędzie stwierdziła, że się nie należy. Proszę o wyjaśnienie kto ma rację.

 • Odszkodowanie dla współwłaścicieli

  W art. 18 ustawy o ochronie lokatorów jest mowa, że właściciel może żądać odszkodowania od gminy. A co jest, jeśli ja nie jestem właścicielem, a tylko współwłaścicielem mniejszościowym, ale mam upoważnienie od współwłaściciela do 2/3 do zarządzania? Lokator uprawniony do lokalu socjalnego zawarł wcześniej umowę ze mną jako zarządcą. To czy ja, jako nie właściciel mogę żądać takiego odszkodowania?

 • Wysokość odszkodowania od gminy

  Sąd orzekł eksmisję lokatora i przyznał mu lokal socjalny. Gmina wezwana do zawarcia z nim umowy na tenże lokal wykpiła się brakiem lokali socjalnych. W tej sytuacji - stosownie do art. 18 ust. 4 Ustawy o ochronie lokatorów - zamierzam wystąpić do sądu o ustalenie wysokości miesięcznego odszkodowania należnego od gminy. Lokator, który zajmuje obecnie lokal bez tytułu prawnego w dalszym ciągu nie uiszcza żadnych opłat. Czy w tym stanie faktycznym mogę domagać się od gminy tej części odszkodowania, której nie płaci lokator?

 • Regulacja tytułu prawnego po śmierci najemcy

  Mój konkubent posiadał mieszkanie kwaterunkowe, którego był głównym najemcą. W mieszkaniu tym od 2 lat zameldowana była i zamieszkiwała nasza córka, lat 15 wraz ze mną. Czasem jednak mieszkałyśmy w moim mieszkaniu. Ja posiadam mieszkanie własnościowe, przekazane mi w drodze darowizny od ojca (od tego momentu nie upłynęło jeszcze 5 lat, które upoważnia do zwolnienia podatkowego) i tam jestem zameldowana. Po śmierci ojca mojej córki chcemy uregulować sprawy związane z umową najmu. Kto powinien wystąpić do Urzędu o zawarcie umowy najmu: ja czy córka? Kto ma większe szanse na otrzymanie pozytywnej opinii Urzędu? Zakładam, iż Urząd może się starać udowodnić, iż nie mieszkałyśmy w tym mieszkaniu. Rachunki płacone były tylko z 1 osobę (woda itd). Jeżeli ja miałabym wystąpić o prawo do lokalu, czy będzie to miało negatywne konsekwencje w odniesieniu do mojego mieszkania własnościowego (zwolnienie od podatku i inne)? Czy jest prawna możliwość, aby to córka została głównym najemcą? Jaka byłaby najlepsza droga, aby nie stracić tego mieszkania? Jeżeli Urząd odmówi nam, czy można się odwołać od decyzji Urzędu - jakie są zasady odwołania, terminy i do jakiej instytucji należy się odwołać? Na stronie urzędu napisane jest, iż brak jest trybu odwoławczego.

 • Naprawa drzwi w wynajmowanym mieszkaniu

  W wynajmowanym mieszkaniu zaciął się zamek od drzwi wejściowych uniemożliwiając ich otwarcie. Najemca nie powiadomił wynajmującego wcześniej o usterce zamka. Samodzielnie włamał się do mieszkania uszkadzając zamek i drzwi po czym zażądał zapłaty dla sąsiada, który mu pomagał. Czy roszczenie jest uzasadnione oraz kto ponosi koszty wymiany zamka i naprawy drzwi?

 • Eksmisja

  W jaki sposób doprowadzić do eksmisji lokatorów z mieszkania, które zastało przysądzone mi po 2 nieudanych licytacjach, mieszkanie należało do mojego dłużnika?

 • Ochrona przed wypowiedzeniem najmu

  Małżeństwo zawarło umowę najmu lokalu. Czynsz został ustalony na kwotę 600 zł, a następnie zmniejszony aneksem na kwotę 200 złotych. Następnie do aneksu zmniejszającego kwotę czynszu wynajmujący zawarł aneks, w którym podwyższył kwotę czynszu na 1342 złote - czy możliwe jest podwyższenie aż tak dużo? W sprawie istnieje jeszcze jedna kwestia - umowę zawarto na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego. Teraz wynajmujący przyniósł pismo, w którym oświadczył, że rozwiązuje umowę najmu z dniem 11 lutego - czy jest to możliwe? Jak się zabezpieczyć przed ewentualną zmianą przez wynajmującego zamków w wynajmowanym lokalu? Czy można zwrócić się do policji o zabezpieczenia dobór znajdujących się w lokalu? Jakie działania podjąć, aby stanąć na drodze samowoli działania wynajmującego? Czy może wnieść sprawę do sądu - jeśli tak to jakiego, jakie są opłaty z tym związane?

 • Wypowiedzenie najmu przez gminę

  Czy skoro przydział na mieszkanie komunalne otrzymałam skierowaniem kierownika jednostki (Komendanta Policji), gdyż wówczas to mieszkanie było w dyspozycji Komendy Policji, to czy obecnie mogę mieć inne mieszkanie własnościowe? Zaznaczam, że podczas załatwiania procedury związanej z chęcią wykupu tego mieszkania komenda Policji musiała się zrzec tego mieszkania na rzecz gminy. Sprecyzuję: mieszkanie otrzymałam będąc pracownikiem cywilnym Policji w 1999 roku w kwietniu. Z uwagi, że byłam pracownikiem policji nie mogłam dostać decyzji, która przysługuje policjantom tylko dostałam "skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu" i jak wspomniałam w powyższym pytaniu, w tym roku starałam się o wykup tego mieszkania i w urzędzie miejskim powiedziano mi, że komendant musi wyrazić zgodę na przekazanie tego mieszkania gminie, aby mogło być przeznaczone do wykupu. Jak wspomniałam wcześniej w moich pytaniach rada miasta nie wyraziła zgody na wykup, a komenda pozbyła się mieszkania, przynajmniej ja tak to rozumiem, bo już teraz nie można odwrócić sytuacji? Nadmienię, że umowa najmu lokalu była zawarta między Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a mną. Jak pamiętam to mieszkanie było w dyspozycji komendy policji. Czytając jeden z Waszych artykułów dowiedziałam się, że jeżeli ktoś miał mieszkanie komunalne przyznane w drodze decyzji to może posiadać inne mieszkanie własnościowe bez utraty komunalnego?

 • Zadłużone mieszkanie

  Matka mieszka z 8 letnim synem w mieszkaniu. Ojciec dziecka wyprowadził się z mieszkania. Matka złożyła pozew rozwodowy, ale sprawa jeszcze nie została rozpoczęta. Z powodu niepłacenia czynszu (matka nie ma środków na to) mieszkanie jest zadłużone w spółdzielni. Ponadto jest także obciążone hipoteką, gdyż maż brał kredyty i nie spłacił ich. Czy komornik może sprzedać mieszkanie i eksmitować matkę z dzieckiem z tego mieszkania i czy jest to praktycznie wykonalne w polskich realiach?

 • Waloryzacja kaucji wniesionej przed 12.11.1994 r.

  W kwietniu 1993 roku jako najemca wpłaciłem za mieszkanie kaucje wysokości 5005,400 złotych. W sierpniu 2004 roku wykupiłem je na własność. Kiedy upłynie okres przedawnienia zwrotu mi wpłaconej kaucji i od którego momentu on się liczy? Czy mogę liczyć na jej waloryzację, jeżeli tak to jakiej wysokości?

 • Częstotliwość dokonywania podwyżek czynszu

  Zgodnie z art.9 ustawy o ochronie.....podwyższanie czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Czy jeśli ostatnia podwyżka miała miejsce w marcu 2006r. to kolejne wypowiedzenie wysokości czynszu może nastąpić w czerwcu 2006r. ze skutkiem na październik 2006r.?

 • Sposób zabezpieczenia użyczającego lokal

  Jakie musi być zadłużenie przy umowie użyczenia (tzn. chodzi mi o dług za nieopłacony czynsz, energię, wobec spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w tym przypadku jaki minimalnie musi być okres zadłużenia by wypowiedzieć umowę i ile kosztuje założenie takiej sprawy w sądzie? Jaka byłaby lepsza forma, zawrzeć w umowie że opłaty bezpośrednio spółdzielni płaci lokator, czy płaci właścicielowi mieszkania? Czy można przenieść odpowiedzialność opłat wobec spółdzielni lub wspólnoty na lokatora? Jaka jest minimalna renta z której można ściągnąć dług, ile musi zostać na życie osobie zadłużonej? Czy poddanie sie do egzekucji musi być spisane notarialnie, np. w banku przy zawarciu kredytu, kredytobiorca poddaje sie egzekucji nie notarialnie, czy to ma ważność? Jeżeli dłużnik poddał się egzekucji czy można z długiem udać się bezpośrednio do komornika, aby "ściągać" z pensji, z renty lub z emerytury?

 • Stawka czynszu w lokalu z zasobu mieszkaniowego

  Z jakich przepisów wynika o jaką wartość można umniejszyć czynsz za mieszkania narożnikowe, parterowe, czy szczytowe?

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

  Lokator, który posiada tzw. czynsz regulowany (mieszka od kilkudziesięciu lat) wyprowadza się. Czy lokator ma obowiązek wypowiedzenia mi umowy najmu? Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje? Jaki przepis kodeksu cywilnego ma zastosowanie w powyższej sprawie?

 • Ograniczenia w podwyższaniu czynszu

  Umowa cywilno - prawna najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony. W marcu został podniesiony czynsz z 5,26 zł/m2 na 5,80zł/m2. Chciałby wypowiedzieć stawkę 5,80zł/m2-czy ma tu zastosowanie art.9 ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli tak -to czy mogę za 6 miesięcy od ostatniej podwyżki podnieść czynsz do poziomu 3% stawki odtworzeniowej (dla Poznania 6,70zł)? a potem stosować już podwyżkę roczną w wysokości nie większej niż 10% dotychczasowego czynszu?

 • Przeniesienie lokatora do lokalu zamiennego

  Jestem właścicielem budynku, którego stan wymaga natychmiastowego remontu-dysponuję odpowiednimi opiniami technicznymi. W tym stanie faktycznym konieczne jest tymczasowe opróżnienie wszystkich mieszkań. Dysponuję lokalami zamiennymi, do których chciałbym na czas remontu przeprowadzić lokatorów. Wszyscy się zgodzili, pozostała tylko jedna rodzina. Czy można złożyć do sądu wniosek o nakaz opuszczenia lokalu na czas remontu? Jak inaczej rozwiązać ten problem?

 • Koszty adaptacji mieszkania komunalnego

  Będąc jednym z dwóch głównych najemców mieszkania komunalnego niesamodzielnego zamieszkałego przez dwie odrębne rodziny, w związku z podziałem tegoż mieszkania (z wniosku sąsiadów za zgodą właściciela Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej), na dwa odrębne samodzielne mieszkania, byłem zmuszony wykonać niezbędne adaptacje pomieszczeń, które przy podziale pozostały do dyspozycji sąsiadów, w tym między innymi wykonanie i podłączenie: kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, dostosowanie pomieszczeń do łazienki, toalety, kuchni itp. Czy w związku z powyższym przysługuje mi zwrot choćby w części poniesionych kosztów od właściciela mieszkania MZGL?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 2
 • 9
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.
 • bozenaj

  2014-03-19

  Dziękuję za otrzymaną opinię prawną. Treść podana w sposób rzetelny i w pełni wyczerpujący, komunikatywne podsumowanie opinii. Niezwykle wygodna i zarazem profesjonalna usługa dla osób nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Pozdrawiam
 • Dorota Gruchała

  2014-03-03

  Pierwsza opinia nie była dla mnie dokońca wyczerpująca, po darmowym doprecyzowaniu problemu uzyskałam jasną odpowiedź nie budzącą żadnych wątpliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane