Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Emerytura - Ubezpieczenia społeczne

 • Zamiana renty na emeryturę

  Z dniem 1 września 2005 roku przejdę na emeryturę. Od 1996 roku pobieram rentę z tytułu utraty zdrowia po wypadku samochodowym, któremu uległam jadąc do pracy. Czy z chwilą przejścia na emeryturę stracę prawo do pobierania renty?

 • Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

  Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach. Możliwość ta została zachowana dla: ubezpieczonych będących pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Szczególne uregulowanie zostało stworzone (art. 184 ustawy) pracownikom tej grupy wiekowej zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy wymagany okres składkowy i nieskładkowy (co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn) oraz wymagany dla danego stanowiska (branży) okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze osiągnęli nie później niż do 31 grudnia 1998 r. Osoby te będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku określonym przez dotychczasowe przepisy (wiek ten waha się od 40 do 55 lat dla kobiet i od 45 do 60 lat dla mężczyzn), pod warunkiem nie przystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych, nawet gdy wiek osiągną po 31 grudnia 2006 r." W grudniu 2004 r. skończę 55 lat życia (czyli mieszczę się w przedziale wiekowym). 31 grudnia 1998 r. osiągnąłem okres składkowy i nieskładkowy: 30 lat i 11 miesięcy. Mam udokumentowane 27 lat pracy w warunkach szczególnych, hutnictwo (wykaz A) -11 lat. ( od 1971 - 1982 r. ), energetyka (wykaz A) -16 lat ( od 1983 - 1998 r. ). Do chwili obecnej, nadal pracuję w warunkach szczególnych w firmie, która wyodrębniła się w procesie restrukturyzacji, w 1992 r. Czy mogę w związku z tym już teraz składać wniosek o wcześniejszą emeryturę? Proszę podać ewentualne sposoby skorzystania z wcześniejszej emerytury w moim wieku, chociażby ze względu na stan zdrowia?

 • Zróżnicowanie wieku emerytalnego

  Proszę wyjaśnić mi słowa zawarte na stronie ZUS-u. Cytuję: "Osoby te będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku określonym przez dotychczasowe przepisy (wiek ten waha się od 40 do 55 lat dla kobiet i od 45 do 60 lat dla mężczyzn), pod warunkiem nie przystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych, nawet gdy wiek osiągną po 31 grudnia 2006 r." Co oznaczają słowa w nawiasie? - (wiek ten waha się od 40 do 55 lat dla kobiet i od 45 do 60 lat dla mężczyzn)? Wydaje mi się, że przeczą wszelkim wyjaśnieniom.

 • Emerytura dla nauczyciela

  Poszukujemy pomocy przy sprawdzeniu możliwości wcześniejszej emerytury dla nauczyciela, przy założeniu, ze staż pracy jest od 01.09.1977 r., wykształcenie wyższe nauczyciel dyplomowany, ze wstępnych informacji wynika, że brakuje około 1 roku, wiek nauczycielki 48 lat, nie uzyskaliśmy do tej pory informacji jednoznacznej ponieważ karta nauczyciela "swoje" a ZUS "swoje", czy możecie Państwo wskazać czytelne informacje na ten temat?

 • Emerytura dla kombatanta, definicja kombatanta

  W latach 1979-1982 byłem wielokrotnie przesłuchiwany (w związku z działalnością związkową) na terenie swojego zakładu pracy przez służby mundurowe, aż wreszcie zwolniono mnie (w trybie ustawowym) i kazano szukać innej pracy. Znalazły się jednak w tym czasie osoby, które pomogły mi zorganizować zwolnienie za porozumieniem zakładów. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o wcześniejszą emeryturę jako kombatant? Jeżeli tak, to jaka jest procedura i jakie dokumenty powinienem zgromadzić?

 • Emerytura dla nauczyciela

  Kiedy moja Żona będzie mogła przejść na emeryturę? Czy może już teraz skorzystać z wcześniejszej emerytury? Żona 16 marca 2005 r. skończy 52 lata życia. 31 grudnia 1998 r. osiągnęła okres składkowy wynoszący 204 miesiące i nieskładkowy obniżony do 1/3 okresu składkowego 68 miesięcy. Ma również udokumentowane do 31 grudnia 1998 r. 204 miesiące pracy w zawodzie nauczyciela. Do chwili obecnej, pracuje jako nauczyciel.

 • Działalność gospodarcza emeryta

  Prowadzę dwie działalności gospodarcze i od każdej z nich odprowadzam składkę zdrowotną. Czy można stracić świadczenie emerytalne ze względu na uzyskiwane dochody z działalności gospodarczej? Jakie formalności mam załatwić w ZUS?

 • Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

  Kobieta aktualnie zatrudniona na umowę o pracę we wrześniu 2005 r. osiągnie wiek 55 lat i staż pracy 33 lata (okresów składkowych). W jaki sposób następuje zakończenie stosunku pracy (wygaśnięcie, wypowiedzenie, termin i ile miesięcy)? Która strona i kiedy podejmuje stosowne czynności? Czy przysługujące uprawnienia urlopowe (26 dni) trzeba wykorzystać w czasie zatrudnienia, czy może być wypłacony ekwiwalent? Czy może dalej kontynuować zatrudnienie na dotychczasowo zajmowanym stanowisku pracy?

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Czy obowiązują jakieś limity dochodu dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą? Czy ma się to tak jak w przypadku umowy o pracę?

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy jest to dochód faktycznie uzyskany wynikający z PIT 5, czy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (zadeklarowane 60% przeciętnego wynagrodzenia)? Czy jeśli jest to drugie rozwiązanie, to emerytura nie może być zmniejszona lub zawieszona? Czy na koniec roku kalendarzowego należy poinformować ZUS o swoim dochodzie wynikającym z deklaracji PIT?

 • Emerytura dla nauczycieli

  Jestem nauczycielką. Czy jeśli nie odejdę na emeryturę do końca 2006 r. na podstawie art. 88 pkt 2a Karty Nauczyciela (30 lat składkowe i nieskładkowe, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela), będzie istniała możliwość odejścia na emeryturę w dowolnym momencie po 2006 r. korzystając z art. 184 Ustawy o emeryturach i rentach? Do końca 1998 r. miałam ponad 15 lat pracy nauczycielskiej. Czy fakt, że nie odejdę na emeryturę do końca 2006 r. będzie miał wpływ na wielkość odprawy emerytalnej? Proszę podać dokładny termin, w którym obowiązują preferencyjne warunki skorzystania z wcześniejszej emerytury.

 • Emerytura żołnierza zawodowego

  Jestem emerytem wojskowym z 60% podstawą emerytury. Na "rękę" mam 2000 zł. Ile mogę zarobić, aby nie stracić lub nie mieć zmniejszonej emerytury? Jaka będzie moja emerytura jeżeli zarobię dodatkowo 3000 zł, a ile stracę przy zarobku 4500 zł?

 • Emerytura nauczyciela

  Czy urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia nauczyciela wlicza się do stażu pedagogicznego? Czy praca w klubie sportowym (piłka nożna, sekcja młodzieżowa - trampkarze), zaliczana jest do stażu pedagogicznego (trener trampkarzy w wymiarze 1/2 etatu)? Czy zwolnienie chorobowe spowodowane wypadkiem w pracy zaliczane jest do stażu?

 • Emerytura dla obcokrajowca

  Czy cudzoziemiec (Ukraina) wieku emerytalnego przebywający w kraju na podstawie karty pobytu może starać się o emeryturę w Polsce pod warunkiem, że zrezygnuje z tych świadczeń w swoim kraju? Warto dodać, że dana osoba nie ma bliskiej rodziny poza córką, która przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się i odprowadza za siebie składki ZUS.

 • Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność

  Od 21 lat jestem nauczycielem. W związku z tym, że moja szkoła przechodzi w stan rozwiązania (okres 2 lat) jestem zmuszony odejść na emeryturę z artykułu 20 Karty Nauczyciela. Jednakże jednocześnie będąc nauczycielem prowadzę firmę. Czy po odejściu na emeryturę mogę nadal prowadzić firmę? Czy będę musiał ją zlikwidować?

 • Emerytura dla cudzoziemca

  Mam 75 lat , przebywam u córki w Polsce na razie na podstawie czasowego pobytu. Mam 35 lat pracy w byłym ZSRR. Jakie kroki mam uczynić żeby dostawać emeryturę w ZUS, pod warunkiem że zrezygnuję z emerytury na Ukrainie? Dodam że jestem obywatelem Ukrainy.

 • Emerytura dla zamieszkałego za granicą

  Od piętnastu lat mieszkam i pracuję w Kanadzie. Mam obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Przed wyjazdem pracowałem siedem lat w Polsce, a następne pięć lat dla przedsiębiorstwa polskiego w Iraku. Czy mogę się starać o jakiekolwiek świadczenia emerytalne z tytułu wcześniejszej pracy w Polsce? Czy można jednocześnie pobierać dwie emerytury, polską i zagraniczną? Czy można starać się o emeryturę polską mieszkając za granicą, czy konieczny jest powrót do Polski? Gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat?

 • Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela

  Co oznacza w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania osiągnięcie wieku emerytalnego? Czy chodzi tutaj o 65 rok życia (art. 23. ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela) czy też o liczbę przepracowanych lat (art. 88 Karty Nauczyciela) uprawniającą do świadczeń emerytalnych?

 • Świadczenia przedemerytalne a nabycie udziałów

  Czy nabycie udziałów w sp. z o.o. przez osobę pobierającą świadczenia przedemerytalne może skutkować zawieszeniem lub odebraniem prawa do takiego zasiłku? Czy tylko uzyskanie dochodów z tych źródeł może ograniczać prawo do tego zasiłku?

 • Postępowanie komornicze z emerytury

  Emeryt zaciągnął kredyt pod emeryturę np. 50 000 zł. (emerytura 2000 zł). Zabezpieczony przez osoby trzecie gotówką. Okazało się, że wyniku zaszłych spraw istnieje roszczenie 100 000 zł. Kiedy komornik będzie mógł zając emeryturę jeśli emeryt podpisał zobowiązanie, że przeznacza 100 % spłaty z miesięcznej emerytury 2000 zł na spłaty miesięczne kredytu? Co w przypadku, gdy by emeryt przeznaczał 50 % emerytury w umowie kredytowej na spłatę kredytu?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 4
 • 8
 • 5
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • Anna Lech

  2014-04-14

  Dziękuję za rzetelną opinię. Pomogła mi w rozwiązaniu wątpliwości. Wiem teraz jaka jest podstawa prawna w dochodzeniu przed sadem Dostałam profesjonalną opinię i dodatkowe wyjaśnienia. Doceniam również fakt informowania o ewentualnych kosztach sądowych. Nie wszyscy prawnicy to czynią. Skupiają się na swoich wynagrodzeniach, a nie informują o kosztach sądowych. To już trzecia opinia, w zupełnie różnych sprawach z dodatkowymi wyjaśnieniami (odpowiedziami na pytania po przesłaniu opinii).Było też pismo procesowe. Cena w miarę przystępna w stosunku do nakładu pracy.Polecam.Serdecznie pozdrawiam cały Zespół e-prawnik.
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane