Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Kontrola skarbowa - Prawo podatkowe • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (przez współmałżonka) w celu np. przeglądnięcia dokumentów firmy?

 • Ujawnienie źródła przychodów dla celów podatkowych

  Czy osoba zagraniczna zamieszkała przez ostatnie 15 lat zagranicą, a posiadająca polski paszport, mieszkająca czasowo w Polsce i kupująca mieszkanie na raty do 2005 (spółdzielnia) może mieć jakieś problemy z US? Czy musi udowadniać skąd miała środki jeśli płaciła podatki za granicą, lecz teraz mieszka w Polsce? Jak najlepiej rozwiązać tę sytuacje?

 • Zakres kontroli podatkowej podatnika

  Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli?

 • Czas prowadzenia kontroli skarbowej

  Jak długo może trwać kontrola prowadzona przez UKS? Czy ustalenia zawarte w protokole kontroli UKS są ostateczną decyzją?

 • Współdziałanie przy kontroli skarbowej

  Czy gmina ma obowiązek na wniosek Urzędu Kontroli Skarbowej w oparciu o art. 7 ustawy o kontroli skarbowej udzielić wyczerpujących informacji na temat nabywców sprzedanych nieruchomości z podaniem kwot, nazwisk, adresów, kont bankowych itp. (praktycznie wszystkiego), jeżeli tym samym może to naruszyć ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o ochronie informacji niejawnych? Dane te są ponadto pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe od Notariuszy sporządzających akty notarialne.

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej?

 • Zgłoszenie nowego adresu firmy

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. W związku z rozwojem firmy w grudniu 2006 r. otworzyłem kolejne (drugie) biuro (punkt sprzedaży) pod nowym adresem. Czy w związku z tym powinienem ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego? Czy może wystarczy, że mam zgłoszoną siedzibę firmy (zakład główny), w której skupia się podstawowa działalność mojej firmy? Czy grożą mi jakieś konsekwencje (np. karno-podatkowe), jeżeli nie dokonam ewentualnie wymaganych zgłoszeń, jak również jeżeli dokonam je dopiero po kilku miesiącach? Czy mogę zgłosić nowy adres jedynie do urzędu skarbowego, czy koniecznym jest uprzednia aktualizacja wpisu do ewidencji działalności gospodarczej? Chciałbym zaznaczyć, że co miesiąc otrzymuję fakturę za wynajem lokalu, którą księguję sobie w koszty oraz w VAT w prowadzonej działalności, jak również ponoszę inne koszty, które obciążają ten nowy punkt (biuro) sprzedaży.

 • Korekta VAT po zakończeniu kontroli

  W spółce z o.o. zakończyła się kontrola w zakresie VAT. Urząd nie wniósł żadnych zastrzeżeń do rozliczeń podatkowych spółki. Spółka kupuje mieszkania (na razie płaci zaliczki, mieszkania są w trakcie budowy) i pierwotnie zamierzała je w przyszłości wynajmować na cele biurowe (czynność opodatkowana) jednak teraz po zakończeniu kontroli zmieniła zdanie i chce je sprzedać (czynność zwolniona z VAT). Spółka wykazała VAT naliczony do zwrotu jako mający związek z czynnościami opodatkowanymi. Teraz, po kontroli, chcielibyśmy skorygować deklaracje VAT-7, nie wykazywać VAT naliczonego - nie wystąpi wtedy VAT do zwrotu. Czy można w tej sytuacji po zakończeniu kontroli skorygować deklaracje VAT-7? Czy grożą za to jakieś konsekwencje karne skarbowe?

 • Opłata skarbowa - zwolnienie

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, nie pobrano opłaty od przedmiotowej decyzji, gdyż dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega takiej opłacie. Nastąpi przeniesienie wyżej wymienionej decyzji na rzecz innej osoby. Z załącznika do ustawy wynika, że opłatę od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy należy uiścić w kwocie 56,00 zł. i nie przewidziano zwolnień. Czy w opisanej sytuacji, w przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy należy pobrać opłatę skarbową?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). Było to 11.12.2007; dziś po raz czwarty lub piąty przedłużyli termin kontroli i powiem otwarcie, iż mam dosyć takiej sytuacji, dodam iż cały czas udzielamy im wszelkich informacji. Jak długo może to potrwać? Ja nie mogę normalnie prowadzić działań w mojej firmie, bo cały czas myślimy z małżonką o tej kontroli.

 • Zmiana organu rozpatrującego sprawę

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na xxxx zł w stosunku do osoby fizycznej z tytułu nieujawnionych dochodów. Decyzja została zaskarżona do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, który przedmiotową decyzje uchylił w całości i wrócił do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Czy istnieją instrumenty prawne pozwalające wystąpić z wnioskiem (jeśli tak, to do kogo) z prośbą o zmianę organu rozpatrującego ponownie sprawę? Generalnie podatnik obawia się stronniczości, braku obiektywizmu i etc. ze strony Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, który de facto już podczas wydawania pierwszej decyzji wykazał się szczególnym brakiem obiektywizmu, stronniczości, wręcz złośliwości?

 • Kontrola przedsiębiorcy

  W maju 2007 r. UKS wszczął w stosunku do mnie kontrolę za rok 2003 w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu Państwa za 2003 r. Kontrola trwa do dzisiaj. Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jestem "objęty" ustawą o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, co wyklucza wszczęcie równoległej kontroli za lata np. 2004-2005 w czasie, gdy trwa jeszcze poprzednia kontrola?

 • Udokumentowanie dochodów

  UKS prowadzi w stosunku do podatnika kontrolę za rok 2004. Faktury zakupowe za okres grudzień 2004 r. podatnik uregulował w marcu 2005 r. Czy w takim wypadku, gdy zakres kontroli obejmuje rok 2004 r., podatnik musi udokumentować dochody z 2005 roku?

 • Czas trwania kontroli podatkowej

  W dniu 23.VII.2008 r. podpisałam "imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej" przez US w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku VAT za okres 2005-2006. Data rozpoczęcia kontroli 23.VII.2008, data zakończenia kontroli 31 XII 2008 (na upoważnieniu). 3.VIII.2008 zakwestionowałam długość kontroli powołując się na ustawę o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej - spełniam warunki 4 tygodni. W odpowiedzi Naczelnik US stwierdził, że w stosunku do mnie 21.VII.2008 r. zostało wydane postanowienie o wszczęciu dochodzenia wobec mnie (jako prezesa Sp. z o.o.) w sprawie o przestępstwo skarbowe. W związku z tym zachodzi okoliczność określona w art. 83 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Czy postępowanie US jest zasadne (nie zostałam poinformowana, że w stosunku do mnie jest prowadzone dochodzenie, zeznawałam jedynie jako świadek w dniu 23.VII.2008 w US, w sprawie mojego głównego wykonawcy budowlanego, któremu US zarzuca nie odprowadzanie VAT do US)?

 • Odpowiedzialność administratora

  Będę prowadzić serwis ogłoszeń o zleceniach, gdzie stronami transakcji mogą być firmy lub osoby prywatne. Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby prywatne wykonają zlecenie bez podpisywania umów i nie odprowadzając podatków. Czy jako administrator serwisu nie narażam się na naruszenie prawa?

 • Kontrola podatkowa

  W 2007 roku Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w Spółce kontrolę podatkową za rok 2005 i zakończył ją wydając protokół z czynności sprawdzających. Kontrola zakończyła się bezwynikowo. W roku 2008 na kontrolę do Spółki przyszedł Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy i przeprowadził czynności sprawdzające za rok 2006 w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. Po otrzymaniu protokołu z wynikami kontroli nie wnosiliśmy zastrzeżeń, ale dokonaliśmy korekty CIT-8 za 2006, naprawiając w ten sposób błędy ustalone w wyniku kontroli. Po pewnym czasie do Spółki zadzwoniła Pani Komisarz skarbowy, która przeprowadzała czynności sprawdzające i ustalała wynik kontroli, aby dostarczyć jej dalszych wyjaśnień i dowodów, ponieważ nie jest pewna, czy prawidłowo zakwalifikowała koszty dotyczące opłaconych składek ZUS. Czy po zakończeniu kontroli poprzez doręczenie protokołu Urząd Skarbowy może żądać dalszych wyjaśnień i dokumentów, skoro Spółka nie wnosiła zastrzeżeń do wyników kontroli i dokonała korekty. Zgodnie z art. 291 par 4 Ordynacji podatkowej, kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Czy można jeszcze dalej kontrolować ten sam okres skoro wydano protokół, a podatnik zgadza się z wynikami?

 • Błędna kwota podatku dochodowego

  Zaległości podatkowe podatnika za VI, VII, VIII, X.1999 r. z działalności w spółce cywilnej w wysokości 16.478,00 zł (z odsetkami) - PIT-5 - zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na jego nieruchomości i jego małżonki 06.03.2000 r. 20.04.2000 r. w rozliczeniu PIT-33 (wraz z małżonką) należny podatek wynikający z PIT-33 za 1999 r. został zapłacony. Teraz, 6 marca 2009 r. Urząd Skarbowy od podatnika zażądał kontroli skarbowej za 1999 r., ale podatnik nie posiada dokumentów z prowadzonej działalności, która została zakończona w 2001 r. Można powiedzieć, że podatnik w czasie wpisu hipoteki "stracił głowę" i nie kontrolował sytuacji. Obecnie Urząd Skarbowy, wykorzystując fakt braku dokumentów przez podatnika, nie ujawnia, że zostały popełnione błędy w kwocie ustalonej zaległości podatkowej, a w konsekwencji błędne są tytuły wykonawcze, na podstawie których zostały wpisane hipoteki. Czy Urząd Skarbowy powinien posiadać PIT-33 za 2000 r. podatnika i jego pokwitowanie wpłaty podatku w kwietniu 2000 r.? Jak wzruszyć takie błędy popełnione przez Urząd Skarbowy?

 • Koszt szkolenia a faktury i rachunki

  Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. Co zrobić w takiej sytuacji?

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 1
 • 3
 • 2
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane