Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: Lohengrin

 • Login: Lohengrin
 • Data rejestracji: 2013-11-10
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 42 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty Lohengrin

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Szanowny Panie, jeśli ma Pan taką możliwość to proszę udać się po poradę prawną do biura bezpłatnych porad prawnych ewentualnie do kancelarii. Postaram się rozjaśnić kilka kwestii. Ma Pan pewność, że było to przesłuchanie stron? Jeśli to było pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie to możliwe, że sąd postanowił informacyjnie wysłuchać strony w celu ustalenia kwestii spornych. Czy strony były pouczane o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań? Jeśli nie, to najprawdopodobniej doszło tylko do informacyjnego wysłuchania - co nie znaczy oczywiście, że treść oświadczeń w ramach wysłuchania nie jest brana pod uwagę w postępowaniu. Oczywiście w piśmie procesowym musi odnieść się Pan do oświadczeń przeciwnika procesowego, gdyż w przeciwnym wypadku sąd pewne fakty może uznać za przyznane. Ponadto składa Pan do sądu pismo procesowe - wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu np. z zeznań świadka, z dokumentu itd. na określoną okoliczność, której chce Pan dowieść. Przypominam o wymogach formalnych pisma procesowego, odpowiedniej ilości egzemplarzy itd. Z poważaniem, Marcin, doradca prawny;

  Zobacz cały wątek: odpowiedź na przesłuchanie strony(ogrniczenie praw matce)

 • Szanowny Panie, jeśli chce Pan by przysługiwała Panu władza rodzicielska, prawo do kontaktu z dzieckiem itd. musi Pan przede wszystkim uznać/ustalić sądownie swoje ojcostwo. Rozumiem, że w opisywanej przez Pana sytuacji doszło do sporządzenia aktu urodzenia ale ojcostwo przy tej okazji nie zostało ustalone. W tej sytuacji Pan jako ojciec biologiczny musi wraz z aktem urodzenia dziecka i swoim dowodem osobistym stawić się w USC. W obecności kierownika USC składa Pan oświadczenie o uznaniu ojcostwa, matka dziecka (nawet gdy ma 17 lat robi to samodzielnie) musi potwierdzić ten fakt w ciągu 3 miesięcy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Akt urodzenia dziecka jest wówczas zmieniany odnośnie do treści oświadczeń. Jeśli rodzice biologiczni się porozumieją zmieniane jest także nazwisko dziecka. Jeśli matka nie chce złożyć oświadczenia potwierdzającego pańskie ojcostwo wówczas wnosi Pan do sądu pozew o ustalenie ojcostwa, w którym domaga się przeprowadzenia dowodu porównawczego DNA. Sąd wyda postanowienie i prześle odpowiednie dokumenty do USC. Co do nazwiska, jeśli nie będzie między rodzicami porozumienia to może Pan złożyć do sądu wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka, postanowienie sądu zastąpi zgodę matki o ile sąd uzna Pana argumenty. Co do kontaktów - jeżeli nie będzie Pan dopuszczony do kontaktów ze swoim dzieckiem, jeśli będą wynikały na tym gruncie nieporozumienia wówczas może Pan skierować do sądu wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Proszę też pamiętać o tym, iż jako rodzic będzie Pan zobowiązany do partycypacji w kosztach utrzymania i wychowania swojego dziecka (alimentacja). Z poważaniem Marcin, doradca prawny, w razie dalszych pytań: timsparv@mailplus.pl

  Zobacz cały wątek: Ojcostwo

 • Szanowny Panie, sprawa, którą Pan poruszył jest dość złożona, myślę, że najlepiej by było gdyby Pan skierował swoje kroki do biura porad prawnych w miejscu zamieszkania, wziął wszystkie potrzebne dokumenty, potem ewentualnie na wizytę u radcy prawnego od spraw spadkowych. Gdy mama zmarła, brat był dla mnie bardzo miły, choć nigdy jakoś specialnie za sobą nie przepadaliśmy. Ja jako że nie miałem ojca bo zmarł w 2008 roku, i teraz matka w 2012... Po pierwsze musi Pan zacząć od określenia, co weszło w skład masy spadkowej po ojcu oraz kto i w jakich częściach po nim dziedziczył. Czy stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku zostały przeprowadzone? Po wtóre musi Pan określić, co weszło w skład masy spadowej po mamie, czy zostawiła testament? ilu pozostawiła zstępnych, czy tylko Pan i brat? Napisał Pan: Potem zaufałem mu 2 raz i przepisałem na niego mieszkanie wyremontowane, gdzie ja dostałem nie wyremontowane i bez kuchenki itp. Na jakiej zasadzie i kiedy brat nabył od Pana własność nieruchomości, czy to była umowa zamiany nieruchomości? Czy to była darowizna? Czy rozporządzenie nieruchomością nastąpiło w formie prawem nakazanej tj w akcie notarialnym? Kto widnieje teraz w księgach wieczystych jako właściciel tych nieruchomości? Przyznaję, że jest to dla mnie niejasne. Jeśli była to darowizna na rzecz brata to może Pan próbować udowodnić w sądzie rażącą niewdzięczność obdarowanego. Ewentualnie może Pan próbować uchylić się od skutków oświadczenia woli, które złożył Pan w związku z nieruchomością, jeśli udowodni Pan, że brat lub osoba trzecia (jego partnerka) wywołali Pańskie działanie podstępem. Można wreszcie, powołać się na wyzysk, podnosząc pańskie niedoświadczenie i nierówność świadczeń. Zostawił mnie na pastwe losu i niech sobie radzi 18 letni chłopak sam jak palec. Ile miał Pan lat gdy rozporządził swoją nieruchomością na rzecz brata? Jeśli nie ukończył Pan 18 lat, to na takie działanie potrzebna była zgoda Pana opiekuna ustawowego ewentualnie potwierdzenie przez niego (lub Pana po ukończeniu 18 lat) takiej czynności. Jeśli był Pan małoletni w chwili rozporządzania nieruchomością a opiekun nie wyraził na nią zgody lub nie potwierdził to taka umowa jest z mocy prawa nieważna. Z poważaniem, Marcin, doradca prawny, w razie dalszych pytań: timsparv@mailplus.pl

  Zobacz cały wątek: Odebranie od brata rzeczy po zm. mamie, oraz oddanie ubezpieczenia które mu przepisałem.

 • Szanowny Panie, jak Pan sam wspomniał może Pan do sądu rejonowego (właściwego dla Pana miejsca zamieszkania) złożyć pozew o ustalenie ojcostwa (to samo mogą uczynić matka, dziecko a także prokurator). Sam pozew wolny jest od opłat. W pozwie zawiera Pan wniosek dowodowy o przeprowadzenie badania DNA. Sąd najczęściej przychyli się do takiego wniosku - wezwie Pana do zapłaty zaliczki. Przedstawiciel ustawowy dziecka (matka) ma prawo odmówić zgody na poddanie dziecka badaniu DNA ale sąd nie jest tą odmową związany co więcej, przyjmuje się, że nieuzasadniona odmowa matki w takim wypadku godzi w dobro dziecka i taka postawa może skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W przypadku gdy sąd orzeknie, iż nie jest Pan ojcem dziecka to zasądzi na Pana rzecz zwrot kosztów sądowych (w tym koszt badania DNA) od przeciwnika procesowego. Wniosek o przyznanie kosztów od przeciwnika procesowego należy zawrzeć w pozwie o ustalenie ojcostwa (choć jeśli występuje Pan bez profesjonalnego pełnomocnika procesowego to sąd o kosztach rozstrzygnie z urzędu). Z poważaniem Marcin, doradca prawny.

  Zobacz cały wątek: Proszę o poradę w bardzo trudnej sprawie

 • To zależy od tego czy dom wchodzi do wspólnego majątku małzonków. Jeżeli tak, to każdy z nich ma prawo do 1/2 domu. Oczywiści dopiero po rozwodzie i podziale majątku można domagać się podziału majątku. Jeżeli dom stanowi osobisty majątek jednego z małżonków, to wtedy drugi może ewentualnie domagac się zwrotu nakładów dokonywanych np. na remont domu. Dzieci nie mają prawa do domu dopóki żyją rodzice. Dokładnie. Dodam trzy grosze od siebie. który z małżonków na pełne prawa do domu? czy obydwoje mają takie same prawa do domu? czy dzieci mają jakieś prawa do domu? Szanowna Pani, trudno doradzać w takich sprawach bez znajomości stanu faktycznego. Ważne jest ustalenie czy nieruchomość należy do majątu wspólnego małżonków czy do majątu odrębnego jednego z nich. Proszę pamiętać o tym, że nawet jeśli cena nieruchomości została zapłacona z majątku osobistego małżonka pozostającego we wspólnocie majątowej to taka nieruchomość niekoniecznie będzie także jego majątkiem osobistym (można powiedzieć, że istnieje domniemanie nabycia do majątku wspólnego). Można jeszcze dodać, że w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej istnieje możliwość podziału majątku między byłymi małżonkami inaczej niż po 1/2. Co do zasady sąd dzieli majątek po połowie O ILE żadna ze stron nie udowodni w postępowaniu o podział majątku różnego stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego a więc, że majątek powinien być podzielony w inny sposób np. 3/4 dla jednego małżonka i 1/4 dla drugiego. Sąd może też przyznać nieruchomość jednemu z małżonków zobowiązując go jednocześnie do spłaty drugiego małżonka. Z poważaniem, Marcin - doradca prawny, w razie dalszych pytań: timsparv@mailplus.pl

  Zobacz cały wątek: Podział majątku

Więcej postów użytkownika Lohengrin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane