Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: PIOULA

 • Login: PIOULA
 • Data rejestracji: 2003-01-03
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 11 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty PIOULA

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Skoro są raty to znaczy, że sprzedaż juz się odbyła wg dotychczasowej stawki VAT. Na jakiej podstawie raty miałyby byc wyższe? Przecież bank nie nalicza VAT.

  Zobacz cały wątek: Raty kredytowe-podatek VAT

 • Gdy jest dziecko to nie jest takie proste, bo sąd ma na względzie jego przyszłość, a nie zachcianki rodziców. Bez "prania brudów" raczej będzie trudno. Czy jest możliwe beztroskie szczęście z dzieckiem i byłą żona w tle? Wątpię.

  Zobacz cały wątek: Pomocy - sąd nie udzielił rozowodu,

 • Za usunięcie ciązy - do więzienia. Za stworzenie ciąży - do więzienia. W 21 wieku doszliśmy do tego, że tylko Stwórca ma prawa. Jeszcze trochę i będziemy ludzi palić na stosie .

  Zobacz cały wątek: Za in vitro do więzienia

 • Cytuję sposród 155 odpowiedzi na podobne pytania: "Zgodnie z art. 266 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd przed przesłuchaniem świadka uprzedza go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Nadto, poza wyjątkami wskazanymi w przepisie art. 267 kpc, sąd odbiera od świadka przyrzeczenie (art. 266 § 3 kpc). Natomiast w myśl przepisów art. 303 i art. 304 kpc sąd przesłuchuje najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd jedynie uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Dopiero przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Zatem pierwsze składane przez stronę zeznania w procesie cywilnym nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 233 § 2 kk. Należy dodać, że w myśl przepisu art. 233 § 3 kk nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Poza tym, w oparciu o przepis art.. 233 § 5 kk sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Występek z art. 233 kk ścigany jest w trybie z oskarżenia publicznego. W razie stwierdzenia przez sąd, iż doszło do składania fałszywych zeznań, sąd winien zawiadomić o powyższym Prokuraturę." .............. "art. 233 kodeksu karnego przewiduje, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie."

  Zobacz cały wątek: Fałszywe zeznania

 • A co tu precyzować skoro jest wyraźnie napisane: "ustalenie miejsca zamieszkania dzieci w każdorazowym miejscu zamieszkania matki"? Tam gdzie matka zamieszka, tam też mają być dzieci, a matka mieszka tam gdzie chce, a nie gdzie jej mąż pozwoli. pozdrawiam

  Zobacz cały wątek: Zmiana miejsca zamieszkania po rozwodzie-dziecko

Więcej postów użytkownika PIOULA


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane