Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: TED1951

 • Login: TED1951
 • Data rejestracji: 2003-11-27
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 5 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty TED1951

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • W pełni się zgadzam, że to co opisuję, to jest szerszy problem wymagający nagłośnienia w mediach itd ale przebić się tam nie jest łatwo. Nawet dziennikarka Gazety Wyborczej znana z wielu artykułów, które podjęły zagadnienie bezprawia szerzonego w Polsce przez nietykalnych komorników i za to Jej chwała, kiedy do Niej napisałem nie zainteresowała sie tym tematem. Panuje bowiem powszechne mniemanie, rzekłbym nawet cicha zmowa, że ktokolwiek był lub jest płatnikiem alimentów to z definicji nie jest uczciwy człowiek, a jeśli tak to trzeba go "bezinteresownie załatwić". I to się dzieje w majestacie prawa w polskich sądach które nie mają żadnych skrupułów wobec tej grupy ludzi. "Mój komornik" zrobił np. taki numer, że wobec świadczenia przeze mnie alimentów zza granicy bezpośrednio zgodnie z sentencją wyroku alimentacyjnego, wyłudził od Córki numer rachunku bankowego w Polsce z którego otrzymywała Ona i dwaj Synowie środki alimentacyjne i co wtedy zrobił wtedy dzielny komornik? Stwierdził że wykrył zatajony "majątek ojca", zajął konto i wyrządził Dzieciom krzywdę pozbawiając je dopływu środków zza granicy! Podkreślam, że konto było założone w polskim banku wyłącznie dla celów alimentacji i tylko temu celowi służyło. Potem komornik "załatwił" Dzieciom świadczenia z NFAL a teraz już 4-ty rok jak ściga mnie egzekucją z tytułu zwrotu środków wypłaconych za mnie Dzieciom przez NFAL! Bardzo podla zagrywka!

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

 • Oto najczęściej wykorzystywany przez sąd przepis prawny dzięki któremu skutecznie utrącają one wszelkie sprawy z zakresu skarg na czynności komornika w dziedzinie egzekucji zobowiązań alimentacyjnych: Art. 7674. KPC - Kodeks Postępowania Cywilnego § 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. § 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje. § 3. W sprawach egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

 • Praktyka sądów jest taka aby każdemu płatnikowi alimentów bez względu czy był nieuczciwy czy uczciwy i płacił robić "w poprzek". Wszyscy są bezdusznie wrzucani do jednego wora z napisem "alimenciarze". Co jak co ale braku wytrwałości nie można mi zarzucić! Na przestrzeni ostatnich 4 lat, tj. od czasu kiedy wszystkie troje moich Dzieci usamodzielniło się, zrobiłem na prawdę wiele aby wyprowadzić swoje sprawy i efekt jest zerowy. 19 skarg na komornika nie zakończonych merytorycznym rozstrzygnięciem, bo nie uznaje za merytoryczne rozstrzygnięcie postanowienia o oddaleniu skargi bez uzasadnienia. Zapomniałem wczoraj jeszcze napisać o takiej praktyce sądów: jeśli uda Ci się przebrnąć I instancję tak, że niekorzystne postanowienie jesteś w stanie zaskarżyć zażaleniem /bo było uzasadnione/ i jeśli jakimś cudem zdarzyło się, że II instancja uznała racje twojego zażalenia i uchyliła postanowienie I instancji, kierując sprawę do ponownego rozpoznania czyli do I instancji, to co robi sąd I instancji? Wtedy sąd ten przepisuje słowo w słowo, swoje pierwsze uchylone postanowienie i dalej stoimy w miejscu. Takich przypadków na 19 miałem 3. Teraz czekam na rozstrzygnięcie 4-tego. Sądy stosują też metodę "wypaczenia istoty twojej skargi" i procedują wtedy nad jakąś wydumaną przez siebie skargą a nie nad tą która ty złożyłeś. Innymi słowy wmawiają ci że zaskarżyłeś coś innego niż w istocie to uczyniłeś! Wreszcie warto napisać też o interpretacji art. 759 par. 2 kpc., który zobowiązuje sądy do skontrolowania każdej skargi nawet tej która została formalnie odrzucona. Sądy wtedy piszą taką formułkę: sąd nie dopatrzył się przesłanek do podjęcia czynności kontrolnych na podst. art. 759 par. 2 kpc. i z głowy. Miałem taki przypadek, że sąd odwoławczy zalecił właśnie sądowi I instancji przeprowadzenie takiej kontroli i zobligowany sąd napisał wtedy własnie taką formułkę. Miałem też taki przypadek, że sąd I instancji, który orzekł odmownie nie ściągnął nawet akt od komornika i nie zażądał od niego wyjaśnień na zarzuty skargi, sąd odwoławczy nakazał mu to zrobić i sąd I instancji ponownie orzekł bez zajrzenia w akta i bez wyjaśnień komornika. A jeśli chodzi o Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nie jestem pewien ale wydaje mi się że nie zajmuje się on sprawami alimentacyjnymi. Jeśli ktoś wie coś na ten temat chętnie przeczytam. Podobnie sprawy z zakresu skarg na komornika odrzucone w II instancji są wyłączone z możliwości wniesienia tzw. kasacji czyli wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu. Tak więc nadal będę się upierał, że te sprawy są niestety nie do przeskoczenia.

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

 • endriu121, ja płaciłem alimenty przelewami ze Szwecji i jeśli napisałem w tytule przelewu "alimenty" to nigdy nie zostały potrącone żadne prowizje bankowe. Wydaje mi się, że prawo zabrania dokonywania potrąceń z przelewów alimentacyjnych.

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

 • Z zaciekawieniem przeczytałem ten wątek, bo sam mam taką sytuację i stwierdzam, że to jest w Polsce niestety sytuacja nie do przeskoczenia! Składanie skarg na czynności lub zaniechanie czynności przez komornika jest zwykłą stratą czasu i pieniędzy /każda skarga to 100 zł./, ponieważ sądy polskie wypracowały sobie następującą praktykę postępowania z takimi skargami: 1. Jeśli sąd znajdzie pretekst aby stwierdzić jakiś błąd formalny skargi /a jest to bardzo łatwe, ponieważ polskie prawo jest tak stanowione, że pozostawia sądom olbrzymią swobodę jego interpretowania co doprowadza do sytuacji, że coś co tobie wydaje się na pozór proste i logiczne wcale takie nie jest. Sąd potrafi dowieść, że czarne jest białe lub odwrotnie i nic nie jesteś w stanie zrobić, skarga zostaje odrzucona z powodów formalnych czyli w ogóle nie dochodzi do jej merytorycznego rozpoznania, więc nawet zacytowanie uchwał SN nic wtedy nie daje. Najczęstszym powodem formalnym wykorzystywanym przez sądy jest przekroczenie terminu do złożenia skargi, ponieważ można ją złożyć tylko w ciągu 7 dni od daty danej czynności komornika. Jeśli więc komornik nie zawiadomi cię o czynności /co jest jego obowiązkiem/, co komornicy czynią nagminnie, to dowiesz się za późno i jest już po sprawie. Sądy stosują też metodę stwierdzania tzw. "niedopuszczalności" skargi i z tego powodu ją odrzucają. Aby stwierdzić "niedopuszczalność" skargi wystarczy jak sąd stwierdzi, że "brak jest substratu zaskarżenia", bo np. takiej czynności komornika w ogóle nie było. To, że dana czynność faktycznie zaistniała tylko nie znałeś jej faktycznej daty a dowiedziałeś się drogą okrężną /np. z banku/ nie ma znaczenia. Sąd stwierdzi, że czynność co prawda była ale ty podałeś swoją datę, czyli datę dnia w którym dowiedziałeś się o tym fakcie /np. z banku/ a czynność dajmy na to faktycznie miała miejsce dwa tygodnie wcześniej i już dla sądu oznacza to, że takiej czynności w ogóle nie było a więc brak jest substratu zaskarżenia. W ostateczności sądy uznają się również niewłaściwymi miejscowo do złożenia skargi pomimo, że złożyłeś skargę do sądu o którym komornik pouczył cię, że przysługuje ci skarga na niego w tym własnie sądzie. Sądy mają metodę odsyłania skarg do innych sądów w Polsce, wystarczy np. im taki pretekst, że Ty masz aktualny adres do korespondencji w tym innym mieście i już to im wystarcza aby pozbyć się twojej skargi. 2. Jeśli żadnej z metod wymienionych w p. 1. sądowi nie uda się zastosować, to wtedy sąd wydaje postanowienie o "oddaleniu skargi" bez uzasadnienia. Oddalenie skargi może tylko nastąpić z jakichś powodów merytorycznych ale ty ich nie poznasz bo sąd nie musi uzasadniać swego oddalenia! Sąd napisze ci, że uzasadnieniu podlegają tylko te postanowienia, które kończą postępowanie a przecież postępowanie egzekucyjne trwa, nie zostało zakończone, więc sąd nie musi nic uzasadniać. Innymi słowy skarga "niby" została rozpatrzona ale została oddalona a ty nie wiesz dlaczego, bo nie ma uzasadnienia a jak nie ma uzasadnienia to nie możesz złożyć zażalenia do sądu II instancji i sprawa zostaje utrącona. Zapis Konstytucji o prawie do co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego pozostaje wtedy tylko na papierze. Nawet jeśli zdarzy się, że jakiś sąd uzasadni swoje oddalenie skargi i ty złożysz zażalenie do sądu II instancji to w sądzie II instancji cała szopka zaczyna się od nowa: patrz punkt pierwszy. Ja złożyłem ogółem 19 skarg na łamiącego ewidentnie prawo komornika i żadna z tych skarg nie doczekała się innego rozstrzygnięcia jak odrzucenie skargi bądź jej oddalenie. Nie ma więc sensu tego robić! W Polsce istnieje niepisane prawo, zmowa, polegająca na dyskryminacji osób które podane zostały do komornika o egzekucję alimentów. Dla sądów bowiem KAŻDY taki człowiek to GNÓJ, który nie chciał łożyć na utrzymanie własnych Dzieci a takich należy tępić! Pojęcie uczciwego płatnika alimentów w polskich sądach nie istnieje. Niemożliwe jest także w polskich sądach uzyskanie orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie twojego obowiązku alimentacyjnego z powodu dorosłości i usamodzielnienia się ekonomicznego twych dzieci. Moje Dzieci usamodzielniły się 4 lata temu, Córka wyszła nawet za mąż a sąd nie jest w stanie tego stwierdzić, mało tego odmawia nawet zabezpieczenia powództwa na czas postępowania przez zawieszenia na ten czas postępowania egzekucyjnego komornika pisząc mi w uzasadnieniu, że nie może tego zrobić bo pozbawiłoby to moje Dzieci dopływu środków na ich utrzymanie w sytuacji gdy od 4 lat Dzieci te żadnych środków już nie otrzymują bo są dorosłe i samodzielne. To jest paranoja ale niestety tak wygląda praworządność w tym kraju.

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane