Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: jedynytakicarol

 • Login: jedynytakicarol
 • Data rejestracji: 2010-08-04
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 80 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty jedynytakicarol

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Art. 945. § 1. k.c. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:  

  1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;  
  2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;  
  3) pod wpływem groźby.  
  § 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

  Zobacz cały wątek: jak unieważnić testament?

 • W następnej kolejności powinni dziedziczyć dziadkowie. Jeśli któryś z dziadków nie żyje, ale zostawił po sobie dzieci, to udział który by mu przypadł odziedziczą te dzieci (czyli rodzeństwo rodziców zmarłego spadkodawcy), a jeśli ich nie ma, to ten udział przypadnie pozostałym żyjącym dziadkom (art. 934 k.c.)

  Jeśli żaden z dziadków nie żyje i nie pozostawił po sobie żadnych dzieci, to dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli nie można jej ustalić - Skarb Państwa.

  Zobacz cały wątek: kto dziedziczy po kawalerze?

 • edit: *kontradyktoryjności (literówka)

  Zobacz cały wątek: jak wycofać świadka?

 • W procesie karnym nie ma powoda i pozwanego, sąd musi dążyć do ustalenia prawdy materialnej i może uwzględniać dowody nie tylko na wniosek, ale również z urzędu. Sąd zatem nie musi się przychylić do żadania o cofnięcie wniosku.

   

  Jeśli chodzi o proces cywilny, to odbywa się on na zasadzie skontradyktoryjności (sporu między stronami) i strony mogą swobodnie cofać zgłaszane przez siebie wnioski dowodowe.

  Zobacz cały wątek: jak wycofać świadka?

 • Art. 270. § 1 k.k. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

   

  Z przepisu tego wynika, że konieczny jest zamiar użycia dokumentu jako autentycznego. Jeżeli sprawca nie działa z takim zamiarem, a jedynie np. w celu sprawdzenia swoich umiejętności plastycznych, to nie wypełnia znamion tego typu czynu zabronionego.

  Warto jednak na tak podrobionym dokumencie umieścić jakiś znak, który jasno wskazuje, że nie jest to autentyczny dokument.

  Zobacz cały wątek: czy można legalnie podrabiać dokumenty?

Więcej postów użytkownika jedynytakicarol


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane