Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: mrozowskim

Ostatnie posty mrozowskim

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • https://vindicat.pl/baza-wiedzy/przedawnienie-dlugu-alimentacyjnego/ Roszczenie z tytułu obowiązku alimentacyjnego przedawnia się po upływie 3 lat. To oznacza, że od dnia w którym była żona złoży wniosek o egzekucję musicie cofnąć się o trzy lata wstecz i wszystko, czego nie możecie udokumentować, trzeba będzie zapłacić z odetkani i kosztami egzekucji. To co możecie udokumentować, będziecie musieli przedstawić w sądzie w skardze na czynności komornika, gdyż ten nie sprawdza zasadności wszczęcia egzekucji. Komornik realizuje wniosek wierzyciela, nawet jeśli wierzyciel bezpodstawnie wszczyna egzekucję, a bezpodstawność egzekucji może stwierdzić tylko sąd w drodze skargi na czynności komornika. W tym też postępowaniu należy podnieść zarzut przedawnienia roszczeń, bo sąd nie bada tego z urzędu, tylko na wniosek strony.

  Zobacz cały wątek: Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

 • Osoba fizyczna w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu używanego (zgodnie z definicją ustawy o podatku VAT to taki który spełnia łącznie obydwa warunki: 1. od daty pierwszej rejestracji pojazdu upłynęło więcej niż 6 miesięcy oraz 2. pojazd ma większy przebieg niż 6000 km) jest zwolniony z obowiązku opłaty VAT, a VAT gdyby taki obowiązek powstał, byłby płacony w Polsce. Więc jeśli nabył Pan pojazd spełniający kryteria pojazdu używanego nie płaci Pan VAT ani w kraju nabycia ani w kraju rejestracji.

  Zobacz cały wątek: Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

 • Tak. Wniosek do sądu o wydanie nakazu eksmisji.

  Zobacz cały wątek: czy mogę wyrzucić zameldowanych???

 • Nie, Pan ma czystą sprawę. Oni ścigają brudasów o podatek dochodowy i VAT, ale to nie jest Pana problem. Może Pan im spokojnie udostępnić te dokumenty. Gdyby chcieli od Pana VAT już by się o niego upominali. U Pana nie powstał obowiązek zapłaty VAT w Niemczech.

  Zobacz cały wątek: Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

 • Dług męża z poprzedniego związku zawsze będzie stanowił jego "majątek" odrębny, gdyż powstał przed zawarciem związku. Musiałby Pani podpisać zobowiązanie do jego spłaty, żeby stała się Pani współodpowiedzialna za ten dług. Natomiast co do przyszłych spraw warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową i każdy będzie miał swój własny majątek. Jak kupicie dom, to każdy będzie miał w nim taki udział, jaki wniesie wkład w jego nabycie, co musi oczywiście zostać wykazane w akcie notarialnym, że Pani przykładowo nabywa na własność 98/100 całości a mąż 2/100 całości i w takich proporcjach też nastąpi podział majątku przy ewentualnym spadku. Do tego powinna Pani sporządzić testament, w którym Pani określi, kto i co ma otrzymać.

  Zobacz cały wątek: Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci

 • Ja to bym na Pana miejscu trochę poczytał kodeks cywilny zanim bym tak szastał karnym. Może dowie się Pan coś więcej na temat współwłasności i praw przysługującym współwłaścicielom, a nie obcym osobom, które włamują się do cudzego mieszkania. Tak się składa, że też odziedziczyłem w jakiejś części dom, którego jestem współwłaścicielem i meldując się w nim okazałem decyzję sądu o podziale spadku jako dokument uprawniający do dysponowania lokalem. Nikt z pozostałych współwłaścicieli nie musiał wyrażać żadnej zgody na meldunek. Tak więc siostra może się zameldować w mieszkaniu i ma identyczne prawo do dysponowania nim jak brat, a jeśli nie będą w stanie się dogadać i sprawa trafi do sądu, to najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, jakie przyjmie sąd, będzie nakaz sprzedaży mieszkania i podział uzyskanej kwoty pomiędzy współwłaścicieli. Przy tego typu sprawach sądy nie są związane wnioskami stron.

  Zobacz cały wątek: Spadek a utudnione wejście do mieszkania

 • Najlepiej wręczyć siostrze wezwanie do opuszczenia domu w określonym terminie. Nie ma sensu dawać jej umowę najmu i jej nie przedłużać. Meldunek nie daje prawa do lokalu, to jest tylko czynność administracyjna.

  Zobacz cały wątek: Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora

 • To nadal powstaje pytanie, czy pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na prowadzenie tych prac, a jeśli nie to, czy były one konieczne dla utrzymania substancji nieruchomości. W teorii można się o nie sprzeczać, w praktyce może się to okazać mało skuteczne i drogie.

  Zobacz cały wątek: czy mogę wyrzucić zameldowanych???

 • To w takiej sytuacji pozostają jeszcze dwie możliwości. Pani narzeczony odsprzedaje braciom swój udział w nieruchomości lub sprzedaż całości i podział uzyskanej ceny sprzedaży. Możecie wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia sprzedaży nieruchomości i podziału uzyskanej ze sprzedaży kwoty jeśli nie dacie rady się dogadać, ale to jest drogie rozwiązanie (koszty postępowania). Sąd raczej nie wyda decyzji zobowiązującej pozostałych współwłaścicieli do zbycia swoich udziałów na Waszą rzecz. Nie ma znaczenia, że bracia mają mieszkania, gdzie mogą mieszkać. Musicie usiąść do stołu i porozmawiać o całej sprawie i dojść do jakiegoś porozumienia. Jeśli będziecie sami inwestować w nieruchomość, to tych pieniędzy raczej nie odzyskacie. Współwłasności nieruchomości jest przechlapana, jeśli pojawiają się spory.

  Zobacz cały wątek: czy mogę wyrzucić zameldowanych???

 • Tak, może Pani im zaproponować wykupienie ich udziałów w nieruchomości i jeśli się zgodzą, ustalicie cenę i zapłacicie im za ich udziały i nabędziecie prawo własności do całości nieruchomości, możecie się pozbyć wspomnianych osób. W obecnej sytuacji mają oni identyczne prawa i obowiązki związane z nieruchomością jak Pani narzeczony. Najmniejsze prawo do nieruchomości ma Pani, bo nie ma Pani żadnego. To właściciele mogą Panią posadzić na wycieraczce a nie Pani ich.

  Zobacz cały wątek: czy mogę wyrzucić zameldowanych???

 • Skierować pozew do sądu cywilnego o wydanie nakazu zwrotu pieniędzy z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia wraz z odsetkami ustawowymi i wnioskiem o zabezpieczenie powództwa i przestać się bać założenia sprawy o wyłudzenie, bo to nie on zakłada takie sprawy tylko policja lub prokurator. Brat może najwyżej złożyć takie zawiadomienie, a Pani może wtedy złożyć zawiadomienie na brata, o składania zawiadomienia w sytuacji, w której wie, że przestępstwo nie miało miejsca. To jest karalne.

  Zobacz cały wątek: Wyłudzenie pieniędzy

 • Oczywiście nikt się nie zorientuje, że Monia to nie Monia a Pan Michał Saboks to pewnie też jakaś ściema.

  Zobacz cały wątek: tata nie płaci alimentów na czas i w niepełnej kwocie

 • Panie Kościelny (o ile to Pana prawdziwe nazwisko i do tego jeszcze podszyty pod Alicję). Niech Pan opisze, co takiego Pan zrobił, czego ktoś inny nie potrafił wykonać, żeby odzyskać pieniądze.

  Zobacz cały wątek: Niezapłacona faktura VAT przez klienta

 • Sugeruję Panu udanie się z tym tematem do sądu rodzinnego i ustalenie, czy może Pan w takiej sytuacji wpłacać alimenty do depozytu sądowego.

  Zobacz cały wątek: Moja żona nie odbiera alimentów, które daje na dziecko i chce mnie pozbawić praw

 • Taką osobę można wymeldować składając odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy i nie ona ma prawa żądać pokoju nawet jeśli jest zameldowana, chyba że ma stosowny zapis w akcie darowizny. Meldunek nie daj żadnego uprawnienia do dysponowania nieruchomością czy jej częścią.

  Zobacz cały wątek: czy mogę wyrzucić zameldowanych???

 • Może problem polega na tym, że BPH w jakieś części został przejęty przez bank Pekao S.A. a nie PKO B.P. to są dwa różne banki. Pisząc do PKO B.P. w sprawie karty prowadzonej przez Pekao S.A. nie wiele można osiągnąć.

  Zobacz cały wątek: nękanie przez bank

 • To jak najbardziej nadaje się na zawiadomienie o wyłudzeniu alimentów.

  Zobacz cały wątek: alimenty - jak się pozbyć komornika

 • Ale my to mówimy o kosztach egzekucji, czy o fakcie, że była żona wyszarpała podwójnie alimenty, czyli za okres za który Pan już sam zapłacił?

  Zobacz cały wątek: alimenty - jak się pozbyć komornika

 • To nie jest wyłudzenie, tylko wyrządzenie Panu szkody i oszustwo, ale była żona nie otrzymała tej korzyści majątkowej tylko komornik, a ten nie naruszył prawa. Miał orzeczenie sądu i zlecenie od wierzyciela. To daje mu prawo do działania. Może Pan próbować złożyć zawiadomienie, ale znacznie skuteczniejsze byłoby podparte orzeczeniem sądu o nieuzasadnionym wszczęciu egzekucji.

  Zobacz cały wątek: alimenty - jak się pozbyć komornika

 • Sprawa rzeczywiście wygląda tak, że komornik nie podejmuje czynności związanych badaniem zasadności egzekucji. Nie może tego robić, bo komornik nie jest kolejną instancją odwoławczą. To wierzyciel jest gospodarzem postępowania. Jedyne co Panu pozostaje to złożenie skargi na czynności komornika do sąd i przygotowanie się na walkę aż do SN, bo sądy I instancji olewają w znaczniej mierze skargi na czynności komornika i je odrzucają, ale to nie oznacza, że tak musi być. W skardze powinien Pan przytoczyć wszystkie orzeczenia SN w takich przypadkach i jak nie uda się w I instancji to trzeba się odwoływać do II. Tam już są bardzie kumaci sędziowie. Innym wyjściem może być złożenie pozwu cywilnego przeciwko byłej żonie o zwrot kosztów poniesionych przez Pana w wyniku bezpodstawnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. To też może trochę wstrząsną byłą żoną. Wina nie leży po stronie wymiaru sprawiedliwości tylko kurewskiego charakteru części wierzycielek alimentacyjnych, bo nie składa się wniosku o egzekucję do komornika, w sytuacji kiedy alimenty są płacone w terminie, chyba że ma się kurewski charakter.

  Zobacz cały wątek: alimenty - jak się pozbyć komornika

 • A tu znajdzie Pan dodatkowe informacje: http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

  Zobacz cały wątek: Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora

 • Panie Pawle, to jest tak, że pozwoliliście się wpędzić w rolę ofiar przez osobę, która zdołała Was zastraszyć. Jest wiele rzeczy, które możecie zrobić. Zacznijmy od dokumentowania, każdego ataku na Was przez obdukcje i późniejsze składanie zawiadomień na policji. Najlepiej pisemnie i zbieraniem dokumentacji. Nagrania na telefonie będą jeszcze lepsze. Warto mieć dowody an to, kto jest agresorem. Proszę też pamiętać o tym, że istnieje coś takiego, jak obrona konieczna. Osoba, która jest atakowana fizycznie ma prawo odeprzeć atak współmiernymi środkami, tak samo inna osoba ma prawo stanąć w obronie atakowanej. Tak więc, jak już udokumentujecie agresywne zachowanie szwagierki, może jej Pan raz a dobrze przywalić, jak będzie się brała do bitki kogoś z rodziny. Jak bije was przedmiotami, to wy też możecie wziąć przedmiot do ręki i jej przyłożyć (zasada współmierności i obrona nietykalności cielesnej). Jeśli chcecie się jej pozbyć, to w pierwszej kolejności należy jej doręczyć pisemne wezwanie do opuszczenia domu i wydania zakazu wstępu na teren nieruchomości w określonym terminie. Doręczenie pisma należy również udokumentować (list polecony za potwierdzeniem odbioru) na potrzeby postępowania o eksmisję. Po upływie tego terminu należy złożyć wniosek do sądu o wydanie nakazu eksmisji. Tu dowody na agresywne zachowanie będą pomocne. Nie potrzebujecie do tego prawnika. Sami możecie taki wniosek złożyć. Możecie się udać do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej i tam poprosić o pomoc. Teoretycznie policja lub prokurator też powinien Wam podpowiedzieć, jak sobie poradzić z tym fantem. Są też fundacje, które świadczą pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Tu Google wam pomoże w poszukiwaniu. Najważniejsze jednak jest, to żebyście stanęli przed lustrem zaczęli sobie poważać: ?Nie jesteśmy ofiarami, nie damy się zastraszać.? i to samo możecie przekazać szwagierce, po tym jak wezwiecie policję na interwencję. Porada u adwokata też nie jest aż tak droga, zapytajcie się w kancelariach o koszt. Takie zapytanie Was nic nie kosztuje.

  Zobacz cały wątek: Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora

 • Tak, może. Meldunek nie uprawnia do dysponowania nieruchomością.

  Zobacz cały wątek: Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane