Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: supergwiazda

Tematy założone przez użytkownika supergwiazda

 • TYTUŁ
  ODPOWIEDZI
  OSTATNI POST
 • Pierwsza dama
  Odpowiedzi9
  2010-07-07 13:17:32
  [stokrotka_18]Ostatni post

Ostatnie posty supergwiazda

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Wzrost składek jest pokłosiem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 1317 zł w 2010 roku do 1386 zł w 2011 roku). W konsekwencji zwiększy się z podstawa wymiaru preferencyjnej składki dla "młodych" przedsiębiorców, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2010 r. podstawa ta wynosiła 395,10 zł, a teraz wzrośnie do 415,80 zł. Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca zapłaci zamiast 117,11 zł, jak dotychczas, 123,24 zł miesięcznie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  Zobacz cały wątek: Składki ZUS w 2011 roku znacząco wzrosną ??

 • Prawo do urlopu wypoczynkowego nie jest uzależnione od tego czy umowa o pracę ma charakter próbny czy też "stały". Zasadniczą kwestią jest to czy jest to pierwsza praca czy też kolejna w Pana życiu. Jeżeli jest to pierwsza praca nabywa Pan prawo do 1/12 przysługującego wymiaru po przepracowaniu miesiąca w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. W przypadku np absolwenta studiów wyższych, wymiar urlopu to 20 dni. Wobec powyższego, po zaokrągleniu, po przepracowaniu miesiąca przysługują mu 2 dni urlopu, ktory może również być wykorzystany w formie urlopu na żądanie. Jeżeli natomiast jest to kolejna praca, należy się Panu urlop w obowiązującym wymiarze od pierwszego dnia zatrudnienia.

  Zobacz cały wątek: Urlop-okres próbny

 • To czy należy się odprawa uzależnione jest przede wszystkim od tego ilu pracowników zatrudnia pracodawca oraz jakie były przyczyny i okoliczności rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników a przyczyny zawolnienia nie są zależne od pracownika (np nie jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne) odprawa przysługuje.

  Zobacz cały wątek: Odprawa

 • Pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia (par. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień z pracy). Obowiązek ten dotyczy jednak tylko przypadków obowiązkowego stawiennictwa na rozprawach, który co do zasady dotyczy świadków oraz przesłuchiwanych stron. Natomiast strony dla reprezentacji swoich interesów mogą ustanowić pełnomocników. 

  Podsumowując, tylko w wypadku obowiązkowego stawiennictwa (potwierdzonego imiennym wezwaniem) pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia pracownika od pracy. Jeżeli pracodawca odmawia - moim zdaniem pracownik może nie stawić się w pracy i udać do sądu. Zachowanie takie nie będzie bezprawne i zawinione co wyklucza rzowiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz kary porządkowe.

  Zobacz cały wątek: sprawa rozwodowa-praca

 • Istotnie nie ma takiego biowiązku, gdyż świadectwo pracy wydaje pracodawca a nie osoba zlecająca wykonanie dzieła. W takim przypadku "zaświadczeniem" jest sama umowa o dzieło.

  Zobacz cały wątek: Czy mogą mi odmowić wydania zaświadczenia o pracy ??

Więcej postów użytkownika supergwiazda


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane