Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

pozostawienie podania bez rozpoznania?

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • -
  Wysłany: 2004-08-23 00:00:00

  Mam pytanie, czy ktoś się orientuje w jakiej formie organ adm. publ. pozostawia na podstawie art.64kpa podanie bez rozpoznanie? co wydaje, a może nie wydaje nic tylko sporządza adnotację?za pomoc dziekuję

  (emka)

  Odpowiedz Cytuj
 • zespół
  Wysłany: 2004-08-24 13:39:44

  wystarczy zwyłka adnotacja urzędowa, ba nawet nic nie muszą, nie muszą robić nawet notaatki, dla nich wystarczy że wyślą ci pismo o uzupełnienie np. dokuentacji na podtsawie art. 64 kpa, a ty nie uzupełnisz jej w ciągu 7 dni, to pozostwaią twoje pismo bez rozpoznania.
  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 • sylwetka
  Wysłany: 2005-07-20 07:44:50

  Też mam ten problem. Decyzji się nie wydaje ale informuje się stronę pismem (Poczytaj uchwałę SN IIIZP11/00 OSNP 2000/19/702) Ja właśnie szukam wzoru takiego pisma. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc je znaleźć to byłabym wdzięczna.
  Odpowiedz Cytuj
 • Darek 1985
  Wysłany: 2007-06-30 23:24:57

  Pozostawieni podania bez rozpoznania nie ma określonej formy procesowje
  Odpowiedz Cytuj
 • Lucek
  Wysłany: 2007-08-24 10:59:04

  wzór pisma: ………….dnia 10. 01.2007 r. RR.I. 7635- 78/2006 Państwo ;;;;;;;;;;;;; W związku z upływem zakreślonego terminu (pismo z dnia 18.12.2006 r.) i nieuzupełnieniem braków formalnych podania z dnia 15.12.2006 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew położonych w obrębie …….uprzejmie informuje, że na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. – podanie pozostawione zostało bez rozpatrzenia. Uważam z doswiadczenia że o pozostawieniu podania bez rozpoznania należy zawiadomiśc stronę pismem. Brak decyzji postanowienia (wyjasnienie NSA w wyroku z dnia 23 stycznia 1996 r II S.A 1473/94, ONSA 1997 r. Nr 3, poz. 114.) uniemozliwia wniesienia odwołania ani zażalenia. Jeżeli natomiast stanowisko organu jest wadliwe, to wydaje się, że może ona wnieść skargę na bezczynnośc organu i ewnetualnie w tym postepowaniu wykazywać swoje racje. Czekam na opinie.
  Odpowiedz Cytuj

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

  W sprawie administracyjnej organ wydał negatywne dla mnie postanowienie, które zostało w terminie zaskarżone. Jednak organ I instancji przed przekazaniem sprawy organowi nadrzędnemu wezwał mnie do złożenia w terminie 7 dni dodatkowego dokumentu, pod rygorem \"pozostawienia zażalenia bez rozpoznania\". Czy w przypadku \"pozostawienia zażalenia bez rozpoznania\" przez organ I instancji zaskarżone w terminie postanowienie stanie się prawomocne?

 • Braki wniosku o wszczęcie postępowania

  Złożyłem wniosek o warunki zabudowy. Po pewnym czasie zostałem wezwany pismem do uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64 kpa, w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wniosek został uzupełniony po terminie 7 dni od daty doręczenia (po 2 tygodniach) i w Urzędzie Gminy dowiedziałem się, że sprawa nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, gdyż nie uzupełniłem wniosku w wyznaczonym terminie i w takim przypadku trzeba złożyć nowy wniosek w sprawie. Czy Urząd Gminy, w przypadku uzupełnienia braków po wyznaczonym terminie, może dalej prowadzić postępowanie w sprawie? czy jednak trzeba złożyć nowy wniosek w danej sprawie?

 • Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

  Złożyłem wniosek o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W odpowiedzi poinformowano mnie, iż wniosek ten nie może zostać rozpatrzony z powodu braku opłaty skarbowej (5 zł.) za złożony wniosek. Czy sam fakt złożenia wniosku oznacza wszczęcie postępowania administracyjnego, którego rozstrzygnięciem powinno być wydanie decyzji - postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie? Czy też konieczne jest złożenie osobnego wniosku o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia obowiązku lub braku obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej?

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania

  Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z petentów nie można było przeprowadzić wywiadu środowiskowego, gdyż był cały czas nieobecny (zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego). Pracownik socjalny wysłał do niego pismo prosząc o kontakt, zaznaczając, że w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym w piśmie terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Petent się nie zgłosił, więc nie można było przeprowadzić wywiadu. Drugi z petentów nie dostarczył zaświadczenia o dochodach, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu terminu na dostarczenie, z informacją pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Również nie dopełnił swojego obowiązku. Czy w takiej sytuacji, kiedy petenci zostali poinformowani właściwie już o konsekwencjach nie wywiązania się przez nich z określonych obowiązków - należy tutaj jeszcze wydać osobne postanowienie w każdej z tych spraw?

 • Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym

  W sprawie karnej z powództwa cywilnego będzie ogłoszony za kilka dni wyrok. Czy każdy wyrok w tego typu sprawie może podlegać apelacji?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane