Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

praca w warunkach szkodliwych

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź

  Odpowiedz Cytuj
 • Margo
  Wysłany: 2006-09-30 14:51:58

  W chwili obecnej nie ma dodatków za pracę w warunkach szkodliwych. Ani ustawa ani Kodeks Pracy nie przewiduje takiego dodatku. Nałożony jest natomiast pbowiązek na pracodawcę, aby zapobiec szkodliwym warunkom pracy.
  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 • henryk
  Wysłany: 2006-11-12 08:45:21

  czy praca na oddziałe psychitrycznym na podstwy prawne do dodatu za uciązliwą prace
  Odpowiedz Cytuj
 • Anielka prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-06-30 12:28:41

  Mam pytanie czy paraca przy azbescie jest uważana za pracę w warunkach szkodliwych czy uciążliwych???jeśli można proszę o odpowiedź na e-maila sasetka125@wp.pl
  Odpowiedz Cytuj
 • agapro prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-07-10 14:40:39

  Po pierwsze to należy się zapoznać z tą ustawą: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833. Praca w maglu elektrycznym moze byc uznana za pracę w warunkach szkodliwych ze względu na występujący mikroklimat gorący i hałas. Hałas nie moze przekraczać wartości 85 dB, musi być zapewniona wentylacja conajmniej naruralna, a jeśli wskaźnik WBGT przekracza 28 oC (przy założeniu że jest to praca lekka) to konieczna jest wentylacja mechaniczna. dla obliczenie wskażnika WBGT zleca się firmie, natomiast BHP-owiec stwierdzi ryzyko i określi ciężkość pracy
  Odpowiedz Cytuj
 • agapro prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-07-10 14:42:55

  Praca z osobami niepełnosprawnymi (nw oddziale psychiatrycznym) nie jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych lub uci,ążliwych, ale jest uznawana za ryzykowną i powinna być udokumetowana w ryzyku zawodowym
  Odpowiedz Cytuj
 • agapro prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-07-10 14:49:12

  Praca przy azbeście jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833. Nazwa i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3 włókien w cm3 3 Pyły zawierające azbest: a) pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu, np. antygoryt włóknisty [1332-21-4] - pył całkowity 1 - - włókna respirabilne - 0,2 Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] a) talk niezawierający włókien mineralnych (w tym azbestu) - pył całkowity 4 - - pył respirabilny 1 - b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): - pył całkowity 1 - włókna respirabilne - 0,5 i tak dalej ................
  Odpowiedz Cytuj
 • Anna prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-08-12 13:31:26

  Czy praca instruktora w Ośrodku Kultury posiadajacego odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi zajmujacego się codziennie osobami niepełnosprawnymi, tj pracujacego w warunkach uciążliwych poprzez prowadzenie zajęć z z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego, z niepełnosprawnymi ruchowo moze byc zaliczana do prac w warunkach uciążliwych a wraz z tym przysługiwałby jej dodatek ?
  Odpowiedz Cytuj
 • gośka prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-08-15 12:37:03

  witam mam pytako pracuje przy segregacji smieci i nie wiem czy należy mi sie szkodliwe ?
  Odpowiedz Cytuj
 • anioł prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-10-27 20:42:17

  Czy praca jako mechanik naprawiający cysterny paliwowe,gazowe(propan-butan) i bitumiczne jest szkodliwa.Jako pracę przy cysternach rozumiem naprawa urządzeń i rurociągów,rewizję zbiorników(wejście do zbiornika przelanego wodą).Oczywiście naprawianych urządzeń nie przelewa się wodą dlatego zawsze zostaje w nich paliwo.
  Odpowiedz Cytuj
 • Zbigniew prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-11-10 21:02:42

  Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?
  Odpowiedz Cytuj
 • dorota prawo-pracy.net
  Wysłany: 2008-11-18 18:40:20

  Witam, pracuję jako operator przy procesie galwanicznym. Temp. elektrolitu wynosi 55C, skład kąpieli: kwas amidosulfonowy, sulfonian niklu, kwas borowy oraz kulki niklowe. Otrzymany metal jest oczyszczany NaOH, następnie albo w piecu plazmowym albo w myjce ozonowej i dodatkowo izopropanolem i kwasem amidosulfonowym. Ponadto metal jest szlifowany mokrą szlifierką, jak również suchą polerką. Pomieszczenia są bez okien - sztuczne światło przez 8 godzin pracy, klimatyzacja. W osobnym pomieszczeniu są lasery. Czasami włączana jest myjka ultradźwiękowa. Czy te warunki pracy kwalifikują się jako szkodliwe dla zdrowia zważywszy na toksyczne, rakotwórcze działanie przede wszystkim ozonu i niklu oraz wdychany elektrolit i pył niklowy? Pozdrawiam. Dorota.
  Odpowiedz Cytuj
 • Olka prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-01-21 18:48:41

  witam Mam pytanie czy obecnie przysługują dadatki za pracę w warunkach szkodliwych? jakie rozporzadzenie to określą (wysokość dodatku) Z góry dziekuje
  Odpowiedz Cytuj
 • mike prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-02-16 15:07:29

  Witam.... Miałbym pytanie czy któs się nie orientuje czy za prace na koksowni należą się jakieś świadzczenia z tytułu pracy w warunkach gazowoniebezpiecznych( 2 strefa)....jeśli tak to jakie przepisy K.P. to regulują?? Dziekuje z góry za info
  Odpowiedz Cytuj
 • Maria prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-03-04 11:13:33

  Czy ktoś mi może powiedzieć czy należy mi się do emerytury dodatek za pracę szkodliwą skoro przez 30 lat pobierałam dodatek szkodliwy III stopnia, pracując na uczelni ze zwierzętami laboratoryjnymi, ksylenem formaliną, tkankami nowotworowymi
  Odpowiedz Cytuj
 • kolejarz pni prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-04-08 18:16:29

  witam pracuje na kolej przy podkładach drewnianych do konca 2008 roku należało nam sie szkodliwe za prace przy świeżo nasyconych podkładach drewnianych a od początku 2009 roku już sie nie należy bo olej którym sa nasycone podkłady jest rakotwórczy a podkłady nim nasycone już nie dodam że badania czy nam sie należy szkodliwe będziemy mieli w czerwcu, wiec mam pytanie czy powinienem pisać szkodliwe czy nie?
  Odpowiedz Cytuj
 • irena prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-04-22 18:26:02

  |Pracuje w pracowni angiograficznej systuje przy zabiegach wykorzystujących promieniownie jonizujące.|Czy należy mi się dodatek szkodliwy|?
  Odpowiedz Cytuj
 • Bogusława Klej prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-06-02 16:07:18

  Witam, Mam pytanie, pracuję w kasie jednego z warszawskich teatrów. Czy z racji tego,że kasa mieści się w pomieszczeniu wymagającym korzystania przez cały dzień z oświetlenia sztucznego ( przebywamy w pomieszczeniu kasowym non-stop bez przerwy w godzinach 13:00 - 20:00 ) praca powinna być zaliczona do pracy w warubkach szkodliwych dla zdrowia ? Cz przypadkiem z tego powodu nie powinniśmy mieć obnizonego czasu pracy ? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Odpowiedz Cytuj
 • PRACOWNIK FIZYCZNY prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-06-08 06:37:41

  Pracuje w fabryce gumy do żucia wdycham talk,jest zapylenie ,czy to jest bardzo szkodliwe ???
  Odpowiedz Cytuj
 • Kasias prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-06-11 14:36:58

  Czy praca przy zgrzewarkach bębnowych wydzielających ponad 200 stopni jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych?? Od kiedy nie jest wypłacany dodatek szkodliwy??
  Odpowiedz Cytuj
 • anonimowy prawo-pracy.net
  Wysłany: 2009-09-11 13:56:16

  Czy praca w chłodni gdzie temperatura wacha się od 0 do 3 stopni jest warunkiem szkodliwym i czy mam prawo do dłuższej przerwy dział peklownia i ile przysługuje przerwy za informacje dziękuje.
  Odpowiedz Cytuj
 • Darek prawo-pracy.net
  Wysłany: 2010-01-06 08:53:06

  Pracuję w fabryce mebli tapicerowanych przy montażu mebli przy pomocy pistoletów pneumatycznych. Pomiary hałasu wykazują stałe przekraczanie norm powyżej 85 decybeli. W związku z tym i z art.151&2 kodeksu pracy proszę o odpowiedż czy praca w nadgodzinach dotyczy normy sztywnej 40 godzin w okresie rozliczeniowym, czy też normy 40 godzin w okresie rozliczeniowym? Co jeszcze przysługuje za pracę w hałasie ponad przekroczone ndn i nds za pracę na montażu mebli i stolarni?
  Odpowiedz Cytuj
 • aga prawo-pracy.net
  Wysłany: 2010-03-09 10:56:54

  Witam, Pracuję w Warsztacie Terapii Zajeciowej utworzonym przez Stowarzyszenie (organizację pozarzadową) a finansowanym przez PFRN pytanie moje brzmi czy terapeucie zajęciowemu nalęży się dodatek szkodliwy bądź specjalny za pracę z osobami niepełnosprawnymi w różnym stopniu ( upośledzenia umysłowe, ruchowe, choroby psychiczne). Dziękuję i pozdrawiam.
  Odpowiedz Cytuj
 • Bresin prawo-pracy.net
  Wysłany: 2010-03-22 20:31:02

  Nieprawda że nie ma dodatku szkodliwego.Ja otrzymuję dodatek szkodliwy 1.
  Odpowiedz Cytuj
 • WIESŁAWA prawo-pracy.net
  Wysłany: 2010-05-28 10:27:17

  Mam pytanie mój mąż pracuje jako ślusarz-spawacz od 30 lat czy można to zaliczyć do pracy w warunkach szkodliwych?Bardzo proszę o odpowiedz Obecnie ma 61lat cz może starać się o wcześniejszą emeryturę?Z góry serdecznie dziękuje.
  Odpowiedz Cytuj
 • Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?
  Odpowiedz Cytuj

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane