Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Plac zabaw a prawo budowlane

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • -
  Wysłany: 2004-09-16 00:00:00

  3 metry od moich okien znajsuje sie palac zabaw, co jest dla mnie i mieszkancow mojego bloku zrodlem nieustannego halasu praktycznie od rana do wieczora . Czy prawo budowlane /lub jakiekolwiek/ okresla konieczna odlegolosc placu zabaw od budynkow mieszkalnych? Dziekuje.

  (wartka)

  Odpowiedz Cytuj
 • novi
  Wysłany: 2009-01-19 12:48:01

  Zgodnie bowiem z § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) odległość placów zabaw dla dzieci, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Jeżeli zatem plac zabaw został zlokalizowanych w mniejszej odległości od okien przeznaczonych na pobyt ludzi nastąpiło naruszenie przepisów prawa budowlanego w zakresie warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać plac zabaw. W takiej sytuacji ma miejsce samowola budowlana określona w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z treścią tego przepisu samowola budowlana może polegać na wykonywaniu robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Regulacja ta wprowadza
  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 • § 40 ust. 3, który Pan przytacza stanowi "Odległość placyków i urządzeń, wymienionych w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10m. Nie ma w nim mowy o "oknach pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi". Wobec powyższego uważam że wszystko jest zgodnie z prawem.
  Odpowiedz Cytuj
 • To prosze przeczytać ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2014 poz.1156
  Odpowiedz Cytuj
 • Proszę mi wierzyć - 3 m czy 10 - to na jdeno wychodzi. Ale naprawdę to takie uciążliwe? Jeśli będą nam teraz jeszcze dzieci przeszkadzać... To koniec świata.
  Odpowiedz Cytuj

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Przyrzeczenie budowy placu zabaw

  W umowie przyrzeczenia sprzedaży lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem był zapis o powstaniu placu zabaw dla dzieci. Tymczasowo ma powstać w tym miejscu parking dla samochodów do momentu powstania drugiego parkingu, a potem plac zabaw. Czy takie działanie jest zgodne z prawem. Chodzi mi głównie o zanieczyszczenie ziemi, na której będą bawić się później dzieci.

 • Plac zabaw w TBS-ie

  Czy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego należy zapewnienie placu zabaw dla dzieci?

 • Wykonanie placu zabaw - stawka VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Aktualnie wykonuję plac zabaw dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż placu zabaw wraz z materiałem. Czy mogę to uznać jako infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i opodatkować montaż placu zabaw stawką VAT 7%?

 • Plac zabaw a odległość od balkonu

  Mieszkam na parterze bloku, którego balkony mieszczą się w obrysie budynku. Są jakby dobudowane, przez co okna pozostałych pomieszczeń są cofnięte. Przed balkonem w odległości 7 m jest plac zabaw. Obecnie, w efekcie modernizacji placu, odległośc ta wynosi około 6 m a od okien pozostałych pokoi 7,20. Moje i sąsiadów protesty spełzły na niczym. W związku z uciążliwym sąsiedztwem placu zabaw, ciągłym krzykiem dzieci i ich matek, mamy zamiar wystąpić do spółdzielni o obniżenie czynszu - wiemy, że mamy takie prawo. Czy przepisowa odległość (min. 10 m) liczy się od okien pokoi, czy od zabudowanego bocznymi ścianami balkonu?

 • Umowa użyczenia

  Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych? Gmina zawarła umowę użyczenia gruntu z Fundacją w celu realizacji placu zabaw dla dzieci. Czy w związku z powyższym Starostwo zgłosi sprzeciw z powodu braku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomościa na cele budowlane? Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane