Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Kiedy przedawni się kredyt?

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • -
  Wysłany: 2004-05-20 00:00:00

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć spłacony do 2000 roku lecz nie został spłacony do zapłaty zostało 1900 kapitału. potem bank upadł i do dnia dzisiejszego o sprawie nie było słychać az tu dzwoni firma windykacyjna i zada 6000 zł. Kiedy ta sprawa sie przedawni to już 6 lat mineło.

  (maxpert)

  Odpowiedz Cytuj
 • IKA
  Wysłany: 2004-05-20 12:17:13

  WSZELKIE ROSZCZENIA SĄ WYMAGALNE DO 10 LAT W STECZ CHYBA ŻE SA TO ROSZCZENIA US, ZUS, LUB INNYCH INSTYTUCJI UM,
 • Reklama

 • Emi
  Wysłany: 2004-05-21 09:41:08

  Jeśli kredyt miał być spłacony do 2000 roku to należność jest już przedawniona. Dług w banku, jeśli nie trafił do sądu, przedawnia się po upływie 3 lat od daty wymagalności poszczególnych rat. Okres przedawnienia 10 lat dotyczy tylko tych zadłużeń, które były egzekwowane sądownie. W przypadku banku, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą kredyt przedawnia się po 3 latach od wymagalności jeśli bank wcześniej nie rozpoczął postępowania sądowego. Tak więc należy napisać do firmy windykacyjnej, że należność przedawniła się inie będzie spłacana. Pozdarwiam Emi
 • maxpert
  Wysłany: 2004-05-21 10:26:44

  Bardzo dziekuje Emi za taka wypowiedz poprawiło mi to samopoczucie.
 • tola
  Wysłany: 2004-05-22 20:28:56

  a po jakim czasie przedawnieniu ulegaja spłaty majątkowe?dzięki
 • mumins
  Wysłany: 2004-05-23 19:15:59

  A kiedy przedawnia sie dlug wobec ZUSU i US ???
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-25 11:12:41

  Zależy jakie sprawy majatkowe.
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-25 11:18:48

  Wg Ustawy o systemie Ubezpieczeń Społecznych Art. 24 pkt 4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5–5d. 5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty. 5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem. 5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-25 11:29:03

  Zobowiązanie podatkowe, w myśl art. 70, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • mik
  Wysłany: 2004-05-25 14:20:18

  Nie bardzo rozumiem po co na tym forum udzielają się ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o sprawie. UM, poczytaj trochę o przedawnieniach i nie wprowadzaj ludzi w błąd. Być może będąc pracownikiem jednej z firm windykacyjnych wciskających taką ciemnotę klientom masz już to we krwi. Nie uprawnie Cię to jednak do zamieszczania bzdur na forum o tej tematyce.
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-25 16:52:36

  Może jeszcze sprostuję swoją wypowiedź o kilka słów, a mianowicie jeśli już cokolwiek pisać do firmy windykacyjnej to tylko to, że nie posiadasz żadnego zobowiązania w stosunku do banku. Należy uważać aby nie uznać długu, gdyż wtedy okres przedawnienia przerywa się. Jak ktoś nie ma wprawy to najlepiej nic nie pisać. Jeśli pójdą do sądu to wówczas należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Wierzyciel może wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty dowolnej treści. Roszczenie przedawnione może być w pełni skutecznie dochodzone przed sądem - sąd uwzględnia przedawnienie tylko na zarzut dłużnika. Jeśli więc dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia, a wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny, będzie mógł w pełni skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne również co do formalnie przedawnionego roszczenia.
 • Kasia
  Wysłany: 2004-05-26 08:54:13

  Emi czy to znaczy że jak firma windykacyjna wezwała mnie do zapłaty długu przedawnionego i wpłaciłam jakąś kwotę to nie moge teraz sie ztego wycofać mówiąc że dług jest przedawniony i nie będę więcej wpłacać? i czy w momencie wystąpienia do sądu i zdobycia nakazu płatności muszę spłacać ten dług i nie mogę juz złozyć skargi na przedanienie?
 • BOWMI
  Wysłany: 2004-05-26 10:12:16

  To co napisał EMI jest jak najbardziej zgodne z prawdą. ALe jeżeli w jakikolwiek sposób zadłuzenie zostało uznane przez dłużnika wówczas przedawnienie biegnie na nowo. Jednak z tego co zostało napisane to takiego uznania nie było, wieć i tak nie ma się czym specjalnie martwić. Warto jednak pamiętać iż przedawnienie powoduje tylko to iż nie można roszczenia dochodzić przed sądem, natomiast wierzyciel ma prawo się go domagać kiedy tylko zechce. Pozdrawiam. www.bowmi.prv.pl
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-26 12:27:48

  Niestety ale tak. Jeśli dłużnik dokonał uznania długu, bieg przedawnienia przerywa się. Może być to również tzw. uznanie niewłaściwe, stanowiące po prostu przyznanie przez dłużnika, że dług istnieje. Uznanie niewłaściwe nie może być ani cofnięte, ani odwołane, ponieważ skutek stwierdzenia istnienia długu w postaci przerwy przedawnienia nastąpił niezależnie od tego, czy uznający dług chciał, aby bieg przedawnienia został przerwany, i czy w ogóle zdawał sobie sprawę ze skutków swojego oświadczenia. Art. 123 nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, ale i przypuszczalny, na przykład przez zapłatę odsetek, spełnienie części świadczenia, prośbę o odroczenie płatności długu itp. Poprzez wpłatę części zadłużenia przerwałaś przedawnienie i biegnie ono znów 3 lata.
 • Kasia
  Wysłany: 2004-05-26 13:49:34

  Cóż, dzięki za odpowiedź szkoda tylko że nie miałam wczesniej o tym pojęcia. W jednej z dyskusji pisałas, że jest firma, która pomaga osobom zadłuzonym wyjść z kłopotów mogłabys podać jakies bliżesz dane? Dziękuję I jeszcze mam pytanie czy jeśli nie dotarło do mnie postanowienie sądu o nakazie zapłaty długu przedawnionego a dopiero pismo od komornika np. o zajęciu części wynagrodzenia z tego tytułu to czy od tej decyzji mogę sie jakos odwołać powołując się na przedawnienie?
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-26 15:21:28

  Jak najbardziej, jeżeli dług jest ewidentnie przedawniony to możesz złożyć do sądu, który wydał klauzulę wykonalności nakazowi zapłatypowództwo przeciwegzekucyjne podnosząc zarzut, że zadłużenie uległo przedawnieniu z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji. Jeśłi komornik już coś zabrał z wynagrodzenia to należy wnieść o zwrot zajętej kwoty, niesłusznie naliczonej. Co do pytania o firmę pomagającą zadłużonym napisz na mój mail emi60@op.pl to podam jej nazwę, żeby nie być posądzona o reklamowanie.
 • kasia
  Wysłany: 2004-05-27 08:14:26

  Dziękuję emi za odpowiedź napiszę na twpjego meila
 • tola
  Wysłany: 2004-05-27 12:26:45

  majtkowe to znaczy spłata po podziale majątku byłego
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-28 11:17:14

  Jeśli było orzreczenie sądu - 10 lat
 • tola
  Wysłany: 2004-05-28 12:20:48

  w podziale majątku jest prawomocne postanowienie sądu,czyli komornik może mnie ścigać przez 10 lat,to pocieszające.EMIz całkiem innej strony, bo widzę że jesteś rozeznana w sprawach a wynikł mi niemały problem z moją latorośla proszę podaj emala to jeśli tylko jesteś zainteresowana opiszę Ci sytuację może razem coś zdziałamy.dzięki Tola
 • Emi
  Wysłany: 2004-05-28 13:48:44

  Na tej stronie jest już mój mail w wypowiedzi piętnastej
 • AIkido
  Wysłany: 2004-06-22 16:36:44

  Nie zgadzam się iż przez zapłatę odsetek przyznajesz sie do całej należności. przyznajesz się tylko do wysokości wpłaty. A żeby uznać dług nalezy zrzec się zarzutu przedawnienia art 117 &2. Bieg przedawnienia nie został przerwany. W tej sytuacji dług został już dawno przedawniony.
 • Emi
  Wysłany: 2004-06-23 14:24:37

  W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny orzekł, że uznanie to musi być wyraźne, jednak uznał również, że za uznanie długu nalezy rozumiec także inne zachowanie się dłużnika, z którego wynika uznanie roszczenia a więc może to być także jakakolwiek wpłata na poczet tego roszczenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 1991 r., sygn. ACr 60/91, opubl. OSP 1991/11-12 poz. 282
 • Emi
  Wysłany: 2004-06-23 16:54:55

  Postanowienie sądu::Ustawa nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy; może ono nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany. Fakt zapłacenia odsetek stanowi uznanie roszczenia. 1982.10.08 postanow.SN I CZ 106/82
 • mulka
  Wysłany: 2004-07-27 16:09:45

  W związku z przedawnieniem:10.07.2001 roku Centertel (telef. komórkowa) wypowiedziała mi umowę, bo zalegałam z płatnościami. 24.09.2001 r. wpłaciłam niewielką kwotę i na tym koniec moich wpłat.Po trzech latach:01.07.2004 r. przyszło pismo z F-my windyk.KRUK i strasza mnie sadem i ujawnieniem majątku. Co robić - czy nastapiło już przedawnienie? Czy napisać do KRUK-a, czy zostawić to. Z góry dziękuję za konkretną informację.
 • ak74
  Wysłany: 2004-08-11 20:04:30

  bieg przedawnienia liczy sie od ostatniej wplaty wiec przedawnienie nastapila we wrzesniu ubieglego roku: w uslugach telekomunikacyjnych to 2 lata (mandaty, kary pieniezne za jazde bez biletu to 1 rok, bankowe - 3) mozesz to zostawic - a mozesz tez napisac do nich stwierdzajac iz naleznosc sie juz przedawnila i jestes w razie czego gotowa udowodnic to w sadzie. Dadza Ci spokoj - ten liscik byl tylko takim sprawdzaniem gruntu, czy przestraszysz sie i zlapiesz na haczyk
 

Dodaj post na forum:

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane