Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Rozwiązanie umowy najmu

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Dzień dobry,

  Piszę z zapytaniem dotyczącym natychmiastowego rozwiązania umowy najmu przez osobę najmującą.
  Najemca chcę w przeciągu tygodnia rozwiązać umowę najmu,czy istnieje taka możliwość,przy następującym sformułowaniu umowy:

  '§5
  Okres obowiązywania umowy
  1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 06.02.2018 do dnia 30.08.2018 r. W razie chęci przedłużenia czasu trwania niniejszej umowy najmu, Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o tym fakcie najpóźniej do dnia 30.05.2018 r. i zawrzeć z Wynajmującymi do tego dnia stosowny aneks do umowy najmu. Nie zawarcie do dnia 30.05.2018 r. aneksu przedłużającego czas trwania umowy najmu oznaczać będzie zakończenie niniejszej umowy najmu w terminie, na jaki została zawarta.
  §6
  Rozwiązanie umowy i zwrot Przedmiotu najmu
  1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: - gdy Najemca, pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub nie przestrzega zasad współżycia społecznego, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub gdy Najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu najmu i/lub innych należności, lub gdy Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.
  2. Wynajmujący może też niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach koniec umowy przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dostarczone wypowiedzenie.
  3. W każdym z powyższych przypadków Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu prezentację Przedmiotu najmu kolejnym potencjalnym najemcom, po uprzednim każdorazowym ustaleniu terminu prezentacji z Najemcą.
  4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Przedmiot najmu wraz z jego kompletnym wyposażeniem Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, niepogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji w stosunku do stanu z dnia przekazania Przedmiotu najmu, opisanego w protokole przekazania.
  5. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się do posprzątania lokalu oraz części wspólnych. W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z powyższego zobowiązania Wynajmujący ma prawo zlecić powyższe prace osobie trzeciej a kosztami ich wykonania obciążyć Najemcę.
  6.W przypadku zakończenia najmu i przekazania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym oraz braku zobowiązań finansowych Najemcy z tytułu czynszu, kwota kaucji zostaje zwrócona.'

  Prosiłabym o pomoc.

  Odpowiedz Cytuj
 • jordan 4 aqua white teal
  Wysłany: 2018-05-25 07:59:19

  nike air max 90 boots comprar tenis nike shox junior feminino nike cortez classic og cuero marrón adidas zx 7000 torsion schuhe nike dunk red nike air max 1 essential navy blue suede retro adidas zx 8000 torsion nike air max plus tn olive green jordan 4 aqua white teal http://www.btcheap.com/jordan-4-aqua-white-teal-shoesv
 • Reklama

 

Dodaj post na forum:

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.