Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na cele społeczne prawo jazdy odzyskałem w maju zeszłego roku kiedy bede wykreślony z rejestru skazanych?


  Odpowiedz Cytuj
 • Witam Wiecie może kiedy można ubiegać się o kasację wyroku? Jak to wszystko wygląda? jak to załatwić i ile to trwa? ile to kosztuje? z góry dziękuję za informację
 • Reklama

 • miałam wyrok w zawieszeniu już dawno się skończył szkody do końca nie naprawiłam czy mogę starać się o kasacje wyroku ? bo potrzebuje do pracy świadectwo o niekaralności?
 • Bardzo proszę o szczegółowe informacje na temat kasacji wyroku - jakie warunki muszę spełnić itp. Z góry dziękuję
 • Ile czasu jes na kasacje wyroku? od kiedy należą sie odsetki czy od dnia doręczenia pozwu?
 • Witam.Odsetek w postępowaniu cywilnym można żądać obok roszczenia głównego, od dnia następnego po upływie płatności,jeśli termin płatności był określony,albo od dnia następnego po terminie określonym w wezwaniu do zapłaty,albo też od dnia wniesienia pozwu /jeśli termin zapłaty nie był określony lub nie było wezwania do zapłaty/. Skargę kasacyjna wnosi się do sądu który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwóch miesięcy od od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.Przepisy o skardze kasacyjnej są określone a k.p.c. w art.398/1 do 398/21. Art. 398/1. § 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza ? w zaskarżonym zakresie ?wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. Art. 398/3. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. § 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich ? jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, a Rzecznik Praw Dziecka ? jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka. § 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Art. 398/4. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawierać: 1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części; 2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie; 3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany. § 2. Oprócz wymagań przewidzianych w § 1, skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie. § 3. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę. Art. 398/5. § 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. § 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem ? od chwili doręczenia orzeczenia stronie. Art. 398/15. § 1. Sąd Najwyższy w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu; Sąd Najwyższy może uchylić także w całości lub w części orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi temu samemu lub równorzędnemu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy przepis art. 415 stosuje się odpowiednio. § 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją winnym składzie.
 • Mam pytanie. Jestem po rozwodzie 5 lat. W tym roku dostałem propozycje wykupu mieszkania jako uprawniony.W tej chwili posiadam Akt notarialny, i wedle przepisów ( tak mi sie bynajmniej wydaje ) mieszkanie jest moje.Chcę zmusić moją byłą żone do opuszczenia mojego mieszkania, wymówić użyczenie lokalu, ewentualnie odszkodowanie itd...aby doprowadzić aby ęx opuściła moje mieszkanie.. A tu znalazłem coś takiego: http://www.administrator24.info/artykul/id2958,co-nowego-w-orzecznictwie-prawo-do-lokalu-wojskowego-procedura-przetargowa-a-wlasciwosc-sadu Może mi ktoś doradzić co teraz?...przetłumaczyć mi to na normalny język..bo to co przeczytałem to mój akt notarialny jest nieważny i mam sie dzielić z byłą żoną ...Skoro tak to kto mi zwróci koszta za wykup itd...
 • Płacę na moją prawie byłą żonę alimenty w wysokości 1000 zł.Sprawa odbyła się bez mojego udziału,dowiedziałem się o płatności,kiedy to komornik zablokował moje konto,z tego co mi wiadomo,zawiadomienie o sprawie przyszło na adres,pod którym zamieszkuje moja prawie była żona,ale nie ja.Odebrała wezwanie na sprawę--czy mogła?czy to zgodne z prawem? czy sprawa powinna się odbyć bez mojej obecności,skoro o niej nie wiedziałem?czy mogę wystąpić o kasację wyroku?
 

Dodaj post na forum:

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane