Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Mediator

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Rarytas
  Wysłany: 2008-10-28 23:27:01

  Prosze o pomoc w sprawie mediacji. Zona chce rozwodu, przez blisko 7 lat pracowalem za granica, po powrocie otrzymalem pozew o rozwod, po pierwszej rozprawie sprawa zostala skierowana do mediatora. Co mam zrobic? Nie chce dac zonie rozwodu i dzielic ciezko zarobionego majatku.

  Odpowiedz Cytuj
 • Podczas sprawy rozwodowej sąd rozważa czy nastapił trwały i zupełny rozkład pozycia małżeńskiego i na podstawie wniosków orzeka rozwód lub oddala powództwo. Pan nie ma obowiązku zgdazac sie na rozwod i w toku sprawy moze Pan wykazywac swoje racje. Z cala pewnoscia sad nie orzeknie rozwodu wowczas gdy żąda go małzonek wyłacznie winny rozkładu pozycia małżeńskiego a drugi nie wyraza na to zgody, chyba ze brak zgody jest w danych okolicznosciach sprzeczny z zasadami wspolzycia spolecznego. Orzeczenie rozwodu jest równiez niemożliwe  jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpiec dobro wspólnych małoletnich dzieci lub kiedy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z innymi zasadami współzycia społecznego.

   

  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 • JESTEM W WOLNYM ZWIąZKU Z MATKą MOJEGO DZIECKA(KONKUBINAT)I MAM MOżLIWOść STARANIA SIę O ZAPOMOGę I DOFINANSOWANIE WCZASóW Z FUNDUSZU SOCJALNEGO.CZY STARAJąC SIę O TEGO TYPU PRZYWILEJE MOGę UJMOWAć MOJą PARTNERKę I JEJ DZIECKO Z PIERWSZEGO ZWIąZKU JAKO CZłONKóW RODZINY(MAMY WSPóLNY ADRES ZAMELDOWANIA).
  Odpowiedz Cytuj

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Mediacja w postępowaniu przygotowawczym

  Podejrzany z art. 208 kk oraz rodzice i małoletnia pokrzywdzona wyrazili chęć uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym gdzie na obecną chwilę sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego w prokuraturze. Czy strony mogą skierować wniosek do prokuratury o zawieszenie postępowania przygotowawczego w związku z zawarciem umowy o mediację (podjęciem mediacji z inicjatywy stron) w trakcie toczącego się już postępowania? Czy prokuratura może nie wyrazić zgody na zawieszenie postępowania przygotowawczego i/lub na prowadzenie procesu mediacyjnego przez strony? Jeśli dojdzie do ugody gdzie strony (mediator?) mają złożyć informację (sprawozdanie mediacyjne) dotyczące zawarcia ugody - do sądu czy prokuratury? Czy wskazane jest podawanie treści ugody mediacyjnej np. formy zadośćuczynienia?

 • Mediacja w postępowaniu karnym

  Pedagog czynny zawodowo, który w okresie letnim pełnił funkcję kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży został podejrzany o dokonanie przestępstwa przewidzianego z art. 208 kk - na podstawie dowodów i świadków oraz zeznań samego podejrzanego. Czy w tych okolicznościach podejrzany może skorzystać z mediacji? Czy ma prawo z własnej inicjatywy zgłosić się do mediatora sądowego z prośbą o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego drogą cywilną, pomimo toczącego się już postępowania przygotowawczego w prokuraturze tj. prosić mediatora o podjęcie próby nawiązanie w jego imieniu kontaktu z małoletnią i jej opiekunami w celu złożenia propozycji zawarcia ugody? Czy ewentualna zawarta ugoda mediacyjna na tym etapie toczącego się postępowania będzie mogła być zatwierdzona przez sąd? Kto w takich okolicznościach może/ma prawo zaproponować osobę/ instytucję do prowadzenia mediacji? Czy w tej sytuacji mediację może prowadzić każda osoba, która np. skończyła kurs/szkolenie z zakresu mediacji? Czy mediator musi byś wpisany do wykazu mediatorów sądowych w danym sądzie okręgowym? Czy sprawy karne ma prawo mediować wyłącznie mediator wpisany do wykazu jako mediator w sprawach karnych, czy może być inny np. wpisany jako mediator w sprawach rodzinnych i nieletnich - konkretnie w sprawa z art. 208 kk? W jaki sposób zgłoszenie przez podejrzanego prośby/wniosku o skierowanie sprawy z art. 208 kk na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego może wpłynąć na wymiar kary w przypadku odmowy przez małoletnią i je rodziców zawarcia ugody w tej sprawie?

 • Mediator w sprawie karnej

  Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał właśnie pismo z sądu, że w tej sprawie wyznaczono mediatora. Czy to nie pomyłka - mediator w sprawie karnej? Jeśli nie, to na czym polega postępowanie mediacyjne w sprawie karnej i jaka może być rola takiego mediatora?

 • Mediacja a postępowanie nakazowe

  Wobec nas został złożony pozew w sądzie w postępowaniu nakazowym. Złożyliśmy zarzuty do tego pozwu. Sąd wezwał nas do uzupełnienia braków - chodzi o opłatę zarzutów. Jednak po dokładnej analizie sytuacji warto by było dojść do porozumienia z powodem - było by to z korzyścią dla obu stron. Słyszałem o mediacjach sądowy czy coś w tym rodzaju. Czy w takiej stacji możemy spróbować skierować to na drogę mediacji? Kto kieruje takie sprawy na drogę mediacji? Czy musimy złożyć wniosek a jeśli tak to do kogo? Czy wniosek podlega opłacie a jeśli tak to w jakiej wysokości?

 • Znaczenie ugody przed mediatorem

  Przed złożeniem pozwu o rozwód, strony drogą mediacji chcą zawrzeć szereg ustaleń/ zobowiązań, które będą obowiązywać po ewentualnym otrzymaniu rozwodu. Ustalenia te dotyczyć mają m.in. korzystania z lokalu usługowego, zabezpieczenia materialnego przyszłości pełnoletnich dzieci itp. Wszystkie ustalenia/ oświadczenia chcą zawrzeć w ugodzie mediacyjnej i dołączyć do pozwu rozwodowego. Jaką wartość cywilno-prawną mają zawarte w ugodzie mediacyjnej zobowiązania obu stron? Czy oświadczenie złożone przez strony w ugodzie mediacyjnej mają wartość umowy wstępnej, a jeżeli oświadczenie jest warunkowe - umowy przyrzeczonej?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane