Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 253/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Firmy FMK sp. j. Konieczny."
XVII AmC 496/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy KUBI."
XVII AmC 355/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich."
XVII AmC 595/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub po prostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym."
XVII AmC 82/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Akceptuję warunki niniejszej Umowy indywidualnie wynegocjowane (?)."
XVII AmC 667/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela."
XVII AmC 861/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę."
XVII AmC 996/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "Spory powstałe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. Jeśli okazałoby się to niemożliwe wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Puławach, właściwy dla siedziby Sklepu."
XVII AmC 644/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi lub pracownikom obecnym przy dostawie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera protokołu."
XVII AmC 949/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie."
XVII AmC 621/15 5.12.2016 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta poniższego regulaminu"
XVII AmC 623/15 5.12.2016 Handel elektroniczny "W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny."
XVII AmC 466/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 584/16 5.12.2016 Handel elektroniczny "Podstawą zwrotu jest paragon (dowód zakupu), który Kupujący odsyła razem ze zwracanym towarem."
XVII AmC 2193/14 5.12.2016 Handel elektroniczny "W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient."
XVII AmC 20109/13 5.12.2016 Handel elektroniczny "Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone drogą mailową na adres: sklep@ealp.pl. Wpisać w temacie REKLAMACJA (nr zamówienia)"
XVII AmC 34571/13 5.12.2016 Handel elektroniczny "Zgodnie z Ustawą (?) klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy towarów odbieranych w siedzibie firmy STIMO."
XVII AmC 34572/13 5.12.2016 Handel elektroniczny "Zwrotowi nie podlegają towary: odebrane osobiście w siedzibie firmy, produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie."
XVII AmC 1032/16 29.11.2016 Inne usługi "Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości"
XVII AmC1049/16 29.11.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem."
XVII AmC 452/16 29.11.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego w dniu odbioru przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera (dostawcę) i Klienta."
XVII AmC 546/16 29.11.2016 Handel elektroniczny "W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera."
XVII AmC 2386/14 29.11.2016 Handel elektroniczny "Bulwarshop zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania."
XVII AmC 2637/14 29.11.2016 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu"
XVII AmC 20833/13 29.11.2016 Handel elektroniczny "Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie na konto wskazane przez Klienta."
XVII AmC 5306/12 29.11.2016 Usługi bankowe "(?) Zmiany wysokości opłat i prowizji uzależnione są w szczególności od zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, polityki finansowej mBanku oraz poziomu ponoszonych przez mBank kosztów obsługi operacji, w tym od mających wpływ na ten poziom parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane przez NBP."
XVII AmC 5306/12 29.11.2016 Usługi bankowe "W przypadku niestosowania się przez Posiadacza rachunku do (?) innych regulaminów bankowych (?), mBank ma prawo do 1. zablokowania dostępu do rachunku mIKE lokata 2. wypowiedzenia umowy (?)"
XVII AmC 5306/12 29.11.2016 Usługi bankowe "Posiadacz rachunku składa dyspozycję zwrotu lub częściowego zwrotu środków w trybie i na zasadach wskazanych przez mBank. W szczególności Posiadacz rachunku składa dyspozycję zwrotu lub częściowego zwrotu środków za pośrednictwem mLinii."
XVII AmC 11049/12 29.11.2016 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą."
XVII AmC 850/16 24.11.2016 Handel elektroniczny "Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu."
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Rewelacja. Polecam wszystkim.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje za szybka i profesjonalna odpowiedz .Polecam !
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Naprawdę polecam, szybko i sprawnie no i profesjonalnie, bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.
 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Opinia rzetelna i bardzo pomocna w dalszym działaniu. Polecam korzystanie z e-prawnika.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  O.K.
 • wojtek

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za usługę w pełni profesjonalną i uczciwą.Jestem zadowolony.Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu.Polecam was wszystkim.
 • dbj

  ocena usługi:

  Szybko merytorycznie i rzetelnie
 • Arletta

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, rzetelnie. Polecam
 • Róża

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl odpowiedź udzielona szybko, konkretnie, zrozumiale, polecam każdemu aby kierować tu pytania, na prawdę jest profesjonalizm. Ja dziękuję serdecznie.
 • Rozalia.

  ocena usługi:

  porada prawna była dokładna i wyczerpująca, jestem zadowolona.
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię prawną. Profesjonalna pomoc prawna dodała mi pewności i przekonania w konkretnym działaniu. Polecam pomoc e-prawnika.
 • ewa

  ocena usługi:

  bardzo rzetelna i szczegółowa opinia zdecydowanie polecam korzystanie
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę prawną. Będę korzystać w przyszłości. Polecam.
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, profesjonalna, szybka i bardzo pomocna. Dziękuję.
 • Irena

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona z bardzo profesjonalnego i terminowego zalatwienia sprawy, z ktora sie zwrocilam do e-prawnikow. Polecam to biuro goraco wszystkim zainteresowanym.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, opinia sporządzona w wyznaczonym terminie podparta obowiązującymi przepisami - profesjonalna. Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu. Ewa
 • Piotr i Małgorzata

  ocena usługi:

  Porady prawne na najwyższym poziomie. Wszystko klarowne i przejrzyste. Na pewno skorzystamy w przyszłości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane