Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 869/16 24.11.2016 Handel elektroniczny "W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać na własny koszt włącznie z ubezpieczeniem przesyłki na adres ZUHIP Sp. z o.o., 62-731 Przykona, Olszówka 4C (?) Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy: a/ Z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia, b/ Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania".
XVII AmC 967/16 24.11.2016 Handel elektroniczny "Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki w celu sprawdzenia stanu i kompletności jej zawartości w obecności kuriera firmy przewozowej lub na poczcie. W razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia, należy sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Protokół szkody będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji."
XVII AmC 2147/14 24.11.2016 Handel elektroniczny "Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną"
XVII AmC 701/16 24.11.2016 Handel elektroniczny "W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia"
XVII AmC 27584/13 24.11.2016 Handel elektroniczny "Zawartość paczki musi być sprawdzona przy kurierze - prosimy odebrać paczkę i w obecności kuriera sprawdzić czy zawartość zgadza się z otrzymaną fakturą oraz czy towary wewnątrz nie są uszkodzone. W przypadku zaistnienia jednego z w/w należy natychmiast spisać protokół, posługując się nazewnictwem z faktury i niezwłocznie poinformować sklep o zaistniałej sytuacji. Nie ma możliwości późniejszego spisania protokołu, tylko protokół kuriera jest podstawą do otrzymania odszkodowania. W razie niedopełnienia w/w czynności sklep nie przyjmuje reklamacji."
XVII AmC 40438/13 24.11.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego."
XVII AmC 20276/13 24.11.2016 Handel elektroniczny "Sklep nie uwzględnia reklamacji wynikłych z uszkodzeń produktu podczas transportu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby paczka była dobrze zabezpieczona. Wszelkie reklamacje tego typu należy kierować do Poczty Polskiej lub Kuriera - w zależności od wybranego sposobu dostawy paczki."
XVII AmC 13928/12 24.11.2016 Sprzedaż konsumencka "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą"; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 13307/12 24.11.2016 Inne usługi "W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem wynajmu lub w przypadku nie odebrania samochodu zgodnie z rezerwacją pobierana jest opłata za rezygnację w wysokości 100% środków wpłaconych na poczet rezerwacji."
XVII AmC 881/11 24.11.2016 Usługi bankowe "Bank może wypowiedzieć umowę (?) w przypadku (?) niespłacenia należności wymagalnych (?)."
XVII AmC 978/16 2.11.2016 Sprzedaż konsumencka "Przed wysyłką towaru należy dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej serwis@idealpc.com.pl lub telefonicznie celem nadania numeru reklamacyjnego RMA. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki bez numeru mogą być nieodebrane"
XVII AmC 517/16 2.11.2016 Handel elektroniczny "Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych."
XVII AmC 78/16 2.11.2016 Handel elektroniczny "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki wynikające ze strony kuriera lub Poczty Polskiej."
AmC 427/16 2.11.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie."
XVII AmC 876/11 14.10.2016 Usługi bankowe "Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędu w treści dyspozycji złożonej przez Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika"
XVII AmC 635/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne"
XVII AmC 940/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Sklep iTabak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"
XVII AmC 738/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 344/16 12.10.2016 Inne usługi "Rezygnacja z kursu następuje drogą pisemną i zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały kurs w terminie do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji"
XVII AmC 752/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy"
XVII AmC 765/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Kupującego i dostawcę (listonosza lub kuriera)"
XVII AmC 209/16 12.10.2016 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego"
XVII AmC 75/16 12.10.2016 Inne usługi "Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenie szkła, czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone w Protokole odbioru robót pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu"
XVII AmC 141/15 12.10.2016 Inne usługi "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
XVII AmC 33564/13 12.10.2016 Handel elektroniczny "Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę e-purpose Sp. z o.o., Grupa Allegro sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji"
XVII AmC 843/16 6.10.2016 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy poczta w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane"
XVII AmC 639/15 6.10.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie"
XVII AmC 638/15 6.10.2016 Handel elektroniczny "5. Dokładamy najwyższych starań, aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie możemy jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy"
XVII AmC 637/15 6.10.2016 Handel elektroniczny "2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 636/15 6.10.2016 Handel elektroniczny "10.Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Rewelacja. Polecam wszystkim.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje za szybka i profesjonalna odpowiedz .Polecam !
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Naprawdę polecam, szybko i sprawnie no i profesjonalnie, bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.
 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Opinia rzetelna i bardzo pomocna w dalszym działaniu. Polecam korzystanie z e-prawnika.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  O.K.
 • wojtek

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za usługę w pełni profesjonalną i uczciwą.Jestem zadowolony.Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu.Polecam was wszystkim.
 • dbj

  ocena usługi:

  Szybko merytorycznie i rzetelnie
 • Arletta

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, rzetelnie. Polecam
 • Róża

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl odpowiedź udzielona szybko, konkretnie, zrozumiale, polecam każdemu aby kierować tu pytania, na prawdę jest profesjonalizm. Ja dziękuję serdecznie.
 • Rozalia.

  ocena usługi:

  porada prawna była dokładna i wyczerpująca, jestem zadowolona.
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię prawną. Profesjonalna pomoc prawna dodała mi pewności i przekonania w konkretnym działaniu. Polecam pomoc e-prawnika.
 • ewa

  ocena usługi:

  bardzo rzetelna i szczegółowa opinia zdecydowanie polecam korzystanie
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę prawną. Będę korzystać w przyszłości. Polecam.
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, profesjonalna, szybka i bardzo pomocna. Dziękuję.
 • Irena

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona z bardzo profesjonalnego i terminowego zalatwienia sprawy, z ktora sie zwrocilam do e-prawnikow. Polecam to biuro goraco wszystkim zainteresowanym.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, opinia sporządzona w wyznaczonym terminie podparta obowiązującymi przepisami - profesjonalna. Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu. Ewa
 • Piotr i Małgorzata

  ocena usługi:

  Porady prawne na najwyższym poziomie. Wszystko klarowne i przejrzyste. Na pewno skorzystamy w przyszłości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane