Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 7710/12 20.9.2013 Handel elektroniczny "Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu - sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu."
XVII AmC 7710/12 20.9.2013 Handel elektroniczny "Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 5396/12 20.9.2013 Handel elektroniczny "Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej latarki-fenix.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń"
XVII AmC 2190/12 20.9.2013 Usługi telekomunikacyjne "Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego (...) miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywołuje skutki prawne w dacie awiza"
XVII AmC 4316/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki powstałej z winy Zleceniobiorcy"
XVII AmC 8765/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania"
XVII AmC 7538/12 17.9.2013 Inne usługi "Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich, bliżej nieokreślone skutki"
XVII AmC 6586/12 17.9.2013 Nieruchomości "Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"
XVII AmC 6586/12 17.9.2013 Nieruchomości "W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"
XVII AmC 6586/12 17.9.2013 Nieruchomości "Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań"
XVII AmC 8635/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą GLOBAL a kupującym jest Sąd rejonowy w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz"
XVII AmC 10608/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi"
XVII AmC 10515/12 17.9.2013 Sprzedaż konsumencka "Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy"
XVII AmC 4220/12 17.9.2013 Inne usługi "SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy..."
XVII AmC 4220/12 17.9.2013 Inne usługi "Uiszczona za usługę opłata nie ulega zwrotowi w przypadku kiedy Kurier otrzyma od Zleceniodawcy mniej przesyłek do odbioru niż wynika to z wcześniej zadeklarowanej ilości podczas składania zamówienia przez Zleceniodawcę"
XVII AmC 4220/12 17.9.2013 Inne usługi "SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki (...) w szczególności gdy: (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym..."
XVII AmC 4220/12 17.9.2013 Inne usługi "Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie www.spr-int.pl, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a w przypadku braku zgody, w terminie 30 dni od daty podjęcia negocjacji Strony oddadzą spór do rozstrzygnięcia do właściwego rzeczowo Sądu dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy"
XVII AmC 4220/12 17.9.2013 Inne usługi "Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Zleceniodawcy bez podania przyczyny"
XVII AmC 1901/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Herbatakawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej"
XVII AmC 5653/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz jest metkowany. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dokumentem zakupu z adnotacją 'zwrot' na adres: Bukowianka S.A. ul. Dobieżyńska 1 64-320 Buk"
XVII AmC 5654/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu"
XVII AmC 5573/12 17.9.2013 Handel elektroniczny "BrytonSport.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
XVII AmC 9856/12 17.9.2013 Nieruchomości "W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą"
XVII AmC 4890/12 17.9.2013 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
XVII AmC 4890/12 17.9.2013 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowść doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
XVII AmC 4890/12 17.9.2013 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
XVII AmC 4890/12 17.9.2013 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowość doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
XVII AmC 120/12 17.9.2013 Inne usługi "Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy"
XVII AmC 4621/12 16.9.2013 Handel elektroniczny "Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art.10 ust. 3 oraz w przypadku towaru (...) noszącego ślady użytkowania"
XVII AmC 4622/12 16.9.2013 Handel elektroniczny "Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa art. 10 ust. 3 oraz w przypadku towaru rozpakowanego (...)"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Rewelacja. Polecam wszystkim.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje za szybka i profesjonalna odpowiedz .Polecam !
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Naprawdę polecam, szybko i sprawnie no i profesjonalnie, bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.
 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Opinia rzetelna i bardzo pomocna w dalszym działaniu. Polecam korzystanie z e-prawnika.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  O.K.
 • wojtek

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za usługę w pełni profesjonalną i uczciwą.Jestem zadowolony.Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu.Polecam was wszystkim.
 • dbj

  ocena usługi:

  Szybko merytorycznie i rzetelnie
 • Arletta

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, rzetelnie. Polecam
 • Róża

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl odpowiedź udzielona szybko, konkretnie, zrozumiale, polecam każdemu aby kierować tu pytania, na prawdę jest profesjonalizm. Ja dziękuję serdecznie.
 • Rozalia.

  ocena usługi:

  porada prawna była dokładna i wyczerpująca, jestem zadowolona.
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię prawną. Profesjonalna pomoc prawna dodała mi pewności i przekonania w konkretnym działaniu. Polecam pomoc e-prawnika.
 • ewa

  ocena usługi:

  bardzo rzetelna i szczegółowa opinia zdecydowanie polecam korzystanie
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę prawną. Będę korzystać w przyszłości. Polecam.
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, profesjonalna, szybka i bardzo pomocna. Dziękuję.
 • Irena

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona z bardzo profesjonalnego i terminowego zalatwienia sprawy, z ktora sie zwrocilam do e-prawnikow. Polecam to biuro goraco wszystkim zainteresowanym.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, opinia sporządzona w wyznaczonym terminie podparta obowiązującymi przepisami - profesjonalna. Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu. Ewa
 • Piotr i Małgorzata

  ocena usługi:

  Porady prawne na najwyższym poziomie. Wszystko klarowne i przejrzyste. Na pewno skorzystamy w przyszłości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane